ВИШГОРОД

Офіційний портал міста

Рішення №198 від 9 липня 2020 року / Про внесення змін до плану асигнувань та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів міського бюджету Вишгородської міської ради на 2020 рік

Рішення №198 від 9 липня 2020 року / Про внесення змін до плану асигнувань та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів міського бюджету Вишгородської міської ради на 2020 рік

Виконуючи покладені територіальною громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної громади, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п. 47 постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002 р. «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» із змінами та доповненнями, наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію» із змінами, рішення сесії Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік», внести зміни до помісячного розпису асигнувань та помісячного плану асигнувань в межах загального обсягу бюджетних призначень загального та спеціального фондів на 2020 рік, а саме:

  1. Внести зміни до помісячного розпису асигнувань та помісячного плану асигнувань загального фонду в межах загального обсягу бюджетних призначень в зв’язку з нагальною потребою, а саме:

ТКВКБМС 0116030 Організація благоустрою населених пунктів (Вишгородська міська рада)

КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)”:

– зменшити планові призначення на 756 000,00 грн.

КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг”:

– збільшити планові призначення на 756 000,00 грн.

  1. Внести зміни до помісячного розпису асигнувань та помісячного плану асигнувань спеціального фонду в межах загального обсягу бюджетних призначень в зв’язку з нагальною потребою, а саме:

ТКВКБМС 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (Вишгородська міська рада)

КЕКВ 3122 „Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів”:

– зменшити планові призначення на 2 000 000,00 грн.

КЕКВ 3132 „Капітальний ремонт інших об’єктів”:

– збільшити планові призначення на 2 000 000,00 грн. 

  1. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Мирієвському І.В. підготувати довідки про внесення змін до помісячного розпису асигнувань та помісячного плану асигнувань загального та спеціального фондів міського бюджету.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Vitalik