ВИШГОРОД

Офіційний портал міста

Розмір прожиткового мінімуму з 01 липня зростає

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що з 01 липня 2020 року змінюється прожитковий мінімум на одну особу на місяць.

Так, для працездатних осіб з 01 липня  він становитиме 2197 грн. – було (2102 грн.) – такі зміни передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», яким встановлюються з 01 липня 2020 року показники прожиткового мінімуму для  основних соціальних і демографічних груп населення:

– для дітей віком до 6 років він становитиме 1859 грн (був 1779 грн),

– для дітей віком від 6 до 18 років – 2318 грн (2218 грн),

– для працездатних осіб – 2197 грн (2102 грн),

– для осіб, які втратили працездатність –1712 грн (1638 грн).

Крім того, зросте розмір пенсій та мінімальної соціальної допомоги, які прив’язані до прожиткового мінімуму.

З 01 липня 2020 мінімальна пенсія становитиме 1 712 грн (на 74 грн більше). Також, в Україні з 01 липня зросте максимальний розмір допомоги з безробіття – до 8788,00 гривень (4 прожиткові мінімуми).

Зауважимо, що зміна розміру прожиткового мінімуму на одну особу на місяць не впливає на показники, встановлені Податковим Кодексом від прожиткового мінімуму станом на 01 січня звітного податкового року (ставок податку на нерухоме майно, ставок єдиного податку для платників ЄП першої групи, ставки збору для паркування, розміру податкової соціальної пільги, тощо).

Розмір мінімальної заробітної плати встановлено з 01 січня 2020 року в сумі 4723,0грн. (у погодинному розмірі – 28,31грн.) – цей показник станом на 01 липня  не змінюється.

ГУ ДПС у Київській області

Платник ПДВ може зареєструвати ПН /РК в ЄРПН протягом 1095 календарних днів

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п. 201.10 ст.201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

–    для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

–   для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

–  для зведених податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких зведених податкових накладних, складених за операціями, визначеними п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ, – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені;

– для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача – платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, – протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем).

У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції.  Відповідно до п. 120 прим.1.1 ст. 120 прим.1 ПКУ порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН (крім податкової накладної/розрахунку коригування, складеної на операції з постачання товарів/послуг, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість; податкової накладної/розрахунку коригування, складеної на операції, що оподатковуються за нульовою ставкою; податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ у разі здійснення операцій, визначених п.п. «а» – «г» п. 198.5 ст. 198 ПКУ, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної; податкової накладної, складеної відповідно до ст. 199 ПКУ, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної; податкової накладної, складеної відповідно до абзацу одинадцятого п. 201.4 ст. 201 ПКУ) тягне за собою накладення на платника ПДВ, на якого відповідно до вимог ст.ст. 192 і 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі, зокрема 50% суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів.

Отже, нормами ПКУ визначено дати на які платник податку зобов’язаний зареєструвати в ЄРПН податкові накладні та/або розрахунок коригування до них та не визначено загального терміну протягом якого наявна така можливість.

Згідно з ст. 257 Цивільного кодексу України та ст. 102 ПКУ загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Відповідно до вимог п. 198.6 ст. 198 ПКУ у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування.

Платник ПДВ, за умови дотримання вищезазначених вимог може зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН протягом 1095 календарних днів.

ГУ ДПС у Київській області

Обов’язок нарахування плати за землю виникає після оформлення юридичною особою права на земельну ділянку

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що земельний податок (далі – Податок) справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

Об’єктом оподаткування Податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності , а підставою для нарахування Податку є дані державного земельного кадастру.

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 01 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі (п. 286.2 ст. 286 ПКУ).

Офіційним визнанням і підтвердженням державою факту набуття, зміни або припинення відповідного права є державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ст. 126 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-III).

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі подання платником до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата Податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

Таким чином, у разі належно оформлених юридичною особою відповідного права на земельну ділянку та/або права на земельну ділянки під власним нерухомим майном на себе, у неї виникають обов’язки по нарахуванню податкових зобов’язань з плати за землю та подання Декларацій.

При цьому у разі переходу до юридичної особи права власності на земельну ділянку та відсутності у базах даних інформаційних систем ДПС відомостей про таку земельну ділянку юридична особа має право подати до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки правовстановлюючі документи на земельну ділянку та Декларацію.

Використання земельних ділянок без належного оформлення відповідного права є порушенням норм земельного законодавства, за що передбачена відповідальність ст. 144 ЗКУ.

ГУ ДПС у Київській області

Рішення №198 від 9 липня 2020 року / Про внесення змін до плану асигнувань та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів міського бюджету Вишгородської міської ради на 2020 рік

Виконуючи покладені територіальною громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної громади, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п. 47 постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002 р. «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» із змінами та доповненнями, наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію» із змінами, рішення сесії Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік», внести зміни до помісячного розпису асигнувань та помісячного плану асигнувань в межах загального обсягу бюджетних призначень загального та спеціального фондів на 2020 рік, а саме:

 1. Внести зміни до помісячного розпису асигнувань та помісячного плану асигнувань загального фонду в межах загального обсягу бюджетних призначень в зв’язку з нагальною потребою, а саме:

ТКВКБМС 0116030 Організація благоустрою населених пунктів (Вишгородська міська рада)

КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)”:

– зменшити планові призначення на 756 000,00 грн.

КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг”:

– збільшити планові призначення на 756 000,00 грн.

 1. Внести зміни до помісячного розпису асигнувань та помісячного плану асигнувань спеціального фонду в межах загального обсягу бюджетних призначень в зв’язку з нагальною потребою, а саме:

ТКВКБМС 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (Вишгородська міська рада)

КЕКВ 3122 „Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів”:

– зменшити планові призначення на 2 000 000,00 грн.

КЕКВ 3132 „Капітальний ремонт інших об’єктів”:

– збільшити планові призначення на 2 000 000,00 грн. 

 1. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Мирієвському І.В. підготувати довідки про внесення змін до помісячного розпису асигнувань та помісячного плану асигнувань загального та спеціального фондів міського бюджету.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Рішення №197 від 9 липня 2020 року / Про затвердження проектно-кошторисної документації

Розглянувши проектну документацію та експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ГРУП» щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, відповідно до  ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішення Вишгородської міської ради № 1/23 від 30.10.2006 р. «Про затвердження правил благоустрою територій, дотримання тиші в громадських місцях, торгівлі на ринку у м. Вишгороді», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:                    

 1. Затвердити проектно-кошторисну документацію за робочим проектом «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини, тротуарів та парковок по вул. Грушевського, 12 в м. Вишгород», відповідальний експерт проекту – Пономаренко В.Г. (кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 004862); загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 16 червня 2020 року складає 1 838,125  тис. грн. (Один мільйон вісімсот тридцять вісім тисяч сто двадцять п’ять гривень), відповідно до Експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом від 16 червня 2020 року № 456-596-20/КШ.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Вишгородського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків.     

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Протоколи сесій міської ради / ПРОТОКОЛ № 12 чергового засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради

Розпочато     10:00

Закінчено     10:15

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:

Момот О.В. – міський голова, голова виконавчого комітету;

Бражнікова Т.О. – секретар ради, член виконавчого комітету;

Свистун І.І. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Карпов В.А. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Іванов Т.С. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Василенко Н.П. – керуючий справами виконавчого комітету, секретар виконавчого комітету;        

Карпенко О.І. – начальник юридичного відділу, член виконавчого комітету;

Добровольський В.М. – член виконавчого комітету;

Колодій О. М. – член виконавчого комітету;

Чебан Г.В.  – член виконавчого комітету;

Ткачук В.М. – член виконавчого комітету;

Новицький Д.Ю. – член виконавчого комітету.

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: Пироженко В.А., Кулакова В.В., Ткалич Ю.М.

ЗАПРОШЕНІ:

Мирієвський І.В. – начальник фінансово-бухгалтерського відділу.

За відкриття чергового засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради члени виконавчого комітету Вишгородської міської ради проголосували одноголосно.


Допомога по частковому безробіттю: звертайтесь та отримуйте

Роботодавці  Вишгородщини, які були вимушені зупинити або скоротити свою діяльність через карантин, продовжують звертатися до Вишгородської районної  філії Київського обласного центру зайнятості для отримання допомоги по частковому безробіттю.

Кабінет Міністрів України 27.04.2020  на позачерговому засіданні ухвалив постанови  №308 «Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття», а також 22.04.2020 був затверджений Порядок використання виділених коштів (постанова КМУ №306).

Крім коштів на допомогу по безробіттю, виділені кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю. Ці гроші виплачуються через роботодавців – представників малого та середнього бізнесу їх працівникам  за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу (із розрахунку двох третин тарифної ставки, встановленої працівникові, але не більше розміру мінімальної заробітної плати (4723 грн), а з 06.06.2020 і фізичні особи підприємці, які на період карантину припинили діяльність, можуть отримувати таку допомогу особисто.

Фахівці філії безперервно здійснюють активну інформаційну роботу, прийом документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та надають практичні поради щодо оформлення необхідних документів.

Якщо вас цікавить можливість отримання допомоги по частковому безробіттю звертайтесь за докладною інформацією до Вишгородської районної філії Київського обласного центру зайнятості за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6-А; тел. (04596) 2-35-70

Директор Вишгородської РФ КОЦЗ Оксана Чуйко

Розпорядження міського голови №79 від 8 липня 2020 року / Про організацію та проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації “Внесення змін до детального плану території земельної ділянки по вулиці Шолуденка у місті Вишгород Київської області”

Керуючись ст. 25,   ст. 26,  ст. 42, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»:

 1. Організувати та провести процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації “Внесення змін до детального плану території земельної ділянки по вулиці Шолуденка у місті Вишгород Київської області”. Розробник проектної документації – Товариство з обмеженою відповідальністю «Головне архітектурне планувальне бюро», 07301, м. Вишгород, пл. Шевченка, офіс 113. Директор — Коваленко Наталія Дмитрівна.
 2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами містобудівної документації “Внесення змін до детального плану території земельної ділянки по вулиці Шолуденка у місті Вишгород Київської області”: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 63-в та на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради. Відповідно до процедури громадського обговорення, строк ознайомлення з проектом містобудівної документації та надання пропозицій (зауважень) – 30 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації у засобах масової інформації. Письмові пропозиції (зауваження) надсилати за адресою: 07301, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, Вишгородська міська рада, скановані копії письмових пропозицій на електронну адресу vyshgorod946@gmail.com.
 3. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.
 4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості – Карпов В.А., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Строк подання пропозицій – протягом 30 днів з дня   публікації оголошення.
 5. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження та проекту містобудівної документації в порядку, передбаченому чинним законодавством (розмістити на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради та в друкованому виданні на місцевому рівні).
 6. 6. Визначити дату та місце громадських слухань – 21 липня 2020 року в приміщенні адміністративного будинку на пл. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх, великий зал засідань.

Порядок денний:

з 11.10 до 11.30 – реєстрація учасників та роз’яснення щодо проведення громадських слухань,

з 11.30 до 11.45 – доповідь розробника та/або замовника про    розроблений   проект містобудівної документації,

з 11.45 до 12.00 – запитання та відповіді на запитання,

з 12.00 до 12.15 – прийом пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній формі.

 1. Громадські слухання проводити з дотриманням заходів, запроваджених актами законодавства в процесі реалізації карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на період, визначений постановами Кабінету Міністрів України.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №78 від 8 липня 2020 року / Про організацію та проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації “Детальний план території, що розташована по вул. Новопромислова та вул. Кульчицького в місті Вишгород Київської області, площею близько 41,00 га”

Керуючись ст. 25,   ст. 26,  ст. 42, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»:

 1. Організувати та провести процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації “Детальний план території, що розташована по вул. Новопромислова та вул. Кульчицького в місті Вишгород Київської області, площею близько 41,00 га”. Розробник проектної документації – Товариство з обмеженою відповідальністю «Головне архітектурне планувальне бюро», 07301, м. Вишгород, пл. Шевченка, офіс 113. Директор — Коваленко Наталія Дмитрівна.
 2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами містобудівної документації “Детальний план території, що розташована по вул. Новопромислова та вул. Кульчицького в місті Вишгород Київської області, площею близько 41,00 га”: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 63-в та на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради. Відповідно до процедури громадського обговорення, строк ознайомлення з проектом містобудівної документації та надання пропозицій (зауважень) – 30 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації у засобах масової інформації. Письмові пропозиції (зауваження) надсилати за адресою: 07301, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, Вишгородська міська рада, скановані копії письмових пропозицій на електронну адресу vyshgorod946@gmail.com.
 3. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.
 4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості – Карпов В.А., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Строк подання пропозицій – протягом 30 днів з дня   публікації оголошення.
 5. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження та проекту містобудівної документації в порядку, передбаченому чинним законодавством (розмістити на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради та в друкованому виданні на місцевому рівні).
 6. 6. Визначити дату та місце громадських слухань – 21 липня 2020 року в приміщенні адміністративного будинку на пл. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх, великий зал засідань.

Порядок денний:

з 09.10 до 09.30 – реєстрація учасників та роз’яснення щодо проведення громадських слухань,

з 09.30 до 09.45 – доповідь розробника та/або замовника про    розроблений   проект містобудівної документації,

з 09.45 до 10.00 – запитання та відповіді на запитання,

з 10.00 до 10.15 – прийом пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній формі.

 1. Громадські слухання проводити з дотриманням заходів, запроваджених актами законодавства в процесі реалізації карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на період, визначений постановами Кабінету Міністрів України.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №77 від 8 липня 2020 року / Про припинення процедури розгляду пропозицій та зауважень громадськості під час проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проєкті містобудівної документації “Детальний план території, що розташована вздовж траси Київ-Овруч та житлового масиву в м. Вишгород Київської області”

Розглянувши звернення Мусієнко О.М. та Ніколаєнко С.А., керуючись ст. ст. 25, 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою КМУ від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»: 

 1. Припинити процедуру розгляду пропозицій та зауважень громадськості під час проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проєкті містобудівної документації “Детальний план території, що розташована вздовж траси Київ-Овруч та житлового масиву в м. Вишгород Київської області”.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №76 від 6 липня 2020 року / Про скликання позачергової LХV сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати LХV сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:

 1. Призначити пленарне засідання 14 липня 2020 року о 1000 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:

 

 1. Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Вишгород.
 2. Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2021 рік.
 3. Про орендну плату за землю у м. Вишгороді.
 4. Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2021 рік.
 5. Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2021 році.
 6. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2021 рік.
 7. Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2021 рік.
 8. Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2021 рік.
 9. Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2021 рік.
 10. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Вишгородське управління

Протягом червня 2020 року платниками Вишгородського району сплачено до бюджетів усіх рівнів майже 129856,1млн. грн. податків та зборів

Так до загального фонду  Державного бюджету за червень 2020 року мобілізовано 51391,6 тис.грн. Переважну частину надходжень забезпечено за рахунок податку на  додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)  25207,1тис.грн., податку на доходи з фізичних осіб (всього)19042,9тис.грн., військовому збору 5692,8тис.грн., та податку  на  прибуток  підприємств  940,8 тис. грн., що на 105,7тис.грн., більше ніж за відповідний період минулого року.

До місцевих бюджетів протягом червня  2020 року надійшло 78464,5тис.грн., що на 6010,6тис.грн., більше ніж за відповідний період минулого року. Забезпечено  надходжень по податку з доходів  фізичних  осіб – 57128,7тис.грн., рентній  платі за спеціальне використання лісових ресурсів 596,7тис.грн., плати за землю 14515,8тис.грн., єдиному податку 3889,9тис.грн., єдиному соціальному внеску 60692,0тис.грн.

Надання адміністративних послуг

Центром обслуговування платників Вишгородської ДПІ за червень поточного року видано 191 довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами Державної податкової служби України, отримали 57 платників.

Реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок в електронній формі здійснило 95 суб’єктів підприємницької діяльності.

Стати платником єдиного податку виявили бажання 127 суб’єктів господарської діяльності, 104 платники  отримали витяги з реєстру платників єдиного податку, також  було здійснено  реєстрацію 46  книг обліку доходів та книг обліку доходів і витрат, які ведуть платники  податку.

З Державного реєстру фізичних осіб-платників податків надано 184 довідок  про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.

Крім того, в приміщенні ЦОПу  Вишгородської ДПІ Вишгородського управління ГУ ДПС у Київській області розміщенні інформаційні та тематичні стенди з питань застосування податкового законодавства, перелік адміністративних послуг, також працівники управління надають усні консультації та роз’яснення з питань податкового законодавства.

До уваги платників податків!

Програмні РРО можна використовувати вже з 1 серпня

Нагадуємо, що Законами України від 20.09.2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» запроваджено ряд новацій у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Вже з 01 серпня поточного року суб’єктам господарювання, при здійсненні готівкових розрахунків  буде дозволено   застосовувати програмні РРО, у якості яких можливо буде застосовувати будь-який пристрій: комп’ютер, смартфон, планшет.

Слід зазначити, що з метою уникнення втрат, у першу чергу суб’єктів малого та мікробізнесу (дрібних підприємців), відповідне програмне забезпечення буде надаватися Державною податковою службою  суб’єктам господарювання безкоштовно.

Вишгородське  управління ГУ ДПС у Київській області

Розпорядження міського голови №74 від 30 червня 2020 року / Про продовження процедури розгляду пропозицій та зауважень громадськості під час проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проєкті містобудівної документації “Детальний план території, що розташована вздовж траси Київ-Овруч та житлового масиву в м. Вишгород Київської області”

Керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою КМУ від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»,  постановою КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із останніми змінами, внесеними постановою КМУ № 332 від 4 травня 2020 року та постановою КМУ № 392 від 20 травня 2020 р. «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», постановою КМУ № 500 від 17 червня 2020 р. “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”  та протоколом № 20  від 26.06.2020 р. позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій: 

 1. Продовжити процедуру розгляду пропозицій та зауважень громадськості під час проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проєкті містобудівної документації “Детальний план території, що розташована вздовж траси Київ-Овруч та житлового масиву в м. Вишгород Київської області” до 12 серпня 2020 року.
 2. Перенести дату проведення громадських слухань з 30.06.2020 року на 04.08.2020 року в приміщенні адміністративного будинку на пл. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх, великий зал засідань.

Порядок денний:

з 09.10 до 09.30 – реєстрація учасників та роз’яснення щодо проведення громадських слухань,

з 09.30 до 10.00 – доповідь розробника та/або замовника про    розроблений проект містобудівної документації,

з 10.00 до 10.30 – запитання та відповіді на запитання,

з 10.30 до 11.00 – прийом пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній формі.

 1. Громадські слухання проводити з дотриманням заходів, запроваджених актами законодавства в процесі реалізації карантину на період, визначений постановами Кабінету Міністрів України.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Громадський бюджет Вишгорода 2020!

Громадський бюджет Вишгорода 2020!

Громадський бюджет Вишгорода – це платформа реалізації ідей для покращення нашого міста. В рамках цього Проекту будь-який житель міста може подати проект, пов’язаний з покращенням життя в місті, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують в рамках бюджету на наступний рік.

Нагадаю, що реалізація Громадського бюджету в нашому місті розпочалась в 2017 році. За цей час до міської ради надійшли численні пропозиції щодо покращення життя міста, його інфраструктури, організації паркових зон, запровадження культурних заходів тощо. Вишгородці активно брали участь в обговоренні ідей та голосуванні.

В рамках Проекту «Громадський бюджет» збудовано Інклюзивний дитячий майданчик біля школи «Надія», модернізовано Дитячий майданчик “Мрії дитинства” (м. Вишгород, пр. Шевченко, буд. 2д).

На стадії реалізації (підготовка проектної документації, консультації з авторами проекту перед початком робіт, пошук постачальників) знаходяться проекти-переможці «Амфітеатр «Амфік» «Покриття Дитячий майданчик «Мрії дитинства», «Дитячий Скеледром».

Також заплановані до реалізації в рамках інших Програм деякі пропозиції мешканців, які хоч і не стали переможцями, але мали позитивний відгук і були підтримані депутатами до включення в Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста.

Загальний розмір Громадського бюджету наразі становить 1 000 000 (один мільйон) гривень. Вартість проектів обмежена для поточних витрат сумою у 150 000 гривень, а для капітальних 300 000 гривень. Проекти повинні реалізовуватись в межах міста та на комунальній землі або на території комунальних закладів за погодженням з керівниками цих закладів. Результат проекту повинен бути загальнодоступним.

В 2020 році з 01 червня розпочався прийом нових пропозицій та проектів в рамках Громадського бюджету м. Вишгород. Подати пропозиції можна до 01.08.2020 року в електронному вигляді: на інтернет сторінці www.rozumnemisto.org платформи «Розумне місто – Вишгород» розділ «Громадський бюджет», на офіційну пошту міської ради vyshgorod946@gmail.com або в паперовому вигляді за адресою: м. Вишгород, площа Шевченка, 1 поверх 1 (канцелярія міської ради).

Проекти оформлюються згідно правил та умов Положення «Про громадський бюджет (бюджет участі) міста Вишгород. Отримати консультацію щодо подання пропозицій, оформлення проектів можна за тел.: (04596) 26-566; 26-263.

Також на сторінках газети та на сайті протягом компанії Громадського бюджету 2020 будуть розміщені загальні консультації і звісно інформація про хід її реалізації!

Бажаємо всім натхнення, сил та нових ідей на благо громади і міста!

Долучайтесь! Зробимо разом наше місто комфортнішим!

Секретар ради                                                                              Т. Бражнікова

Рішення №171 від 25 червня 2020 року / Про зміну місця розташування рекламних засобів

Розглянувши заяву суб’єкта господарювання,  протокол консультативної ради з питань розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді від 10.04.2020 року № 4 та інші документи, відповідно до рішення Вишгородської міської ради “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами  у м. Вишгороді” від 27.06.2012 року № 12/5, а також керуючись ст. 30 Закону України “Про органи місцевого самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:                      

 1. Змінити місцерозташування рекламного засобу:

  1.1. ТОВ «Медіа Альянс Груп» (розміщення двостороннього рекламного щита відповідно Дозволу № 33 на розміщення зовнішньої реклами, виданого 20 листопада 2014 року), який розташовано за адресою: м. Вишгород, траса «Київ-Овруч», за поворотом на вул. Богатирську, праворуч, напрямок у м. Київ на альтернативне місце за наступною адресою: м. Вишгород, траса «Київ-Овруч», за поворотом на вул. Богатирську, праворуч, напрямок у м. Київ (автомобільна дорога Р-02 км 19+490, ліво).

    Строк дії Дозволу № 33 на розміщення зовнішньої реклами, виданого 20 листопада 2014 року продовжити на  час, який витрачено для вирішення питання про надання рівноцінного місця.

 1. Матеріали щодо запропонованого альтернативного місця (у разі необхідості) направити для погодження до відповідних служб за формою, згідно з додатком 3 до “Правил  розміщення   зовнішньої реклами  у місті Вишгороді” .
 2. Внести відповідні зміни до комплексної схеми розміщення рекламних конструкцій на території м. Вишгород.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади за розподілом обов’язків.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Протоколи сесій міської ради / ПРОТОКОЛ № 11 чергового засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради

Розпочато      10:00

Закінчено       12:30

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:

Момот О.В. – міський голова, голова виконавчого комітету;

Бражнікова Т.О. – секретар ради, член виконавчого комітету;

Свистун І.І. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Карпов В.А. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Іванов Т.С. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Василенко Н.П. – керуючий справами виконавчого комітету, секретар виконавчого комітету;        

Карпенко О.І. – начальник юридичного відділу, член виконавчого комітету;

Добровольський В.М. – член виконавчого комітету;

Колодій О. М. – член виконавчого комітету;

Чебан Г.В.  – член виконавчого комітету;

Ткачук В.М. – член виконавчого комітету.

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: Пироженко В.А., Кулакова В.В., Новицький Д.Ю., Ткалич Ю.М.

ЗАПРОШЕНІ:

Мирієвський І.В. – начальник фінансово-бухгалтерського відділу, Марцевой А.В. –начальник відділу ДАБК, Дудар І.М. – виконуючий обов’язки начальника відділу містобудування та архітектури, Обрізан С.М. – в.о. спеціаліста І категорії апарату виконавчого комітету виконавчого комітету Вишгородської міської ради.

ПРИСУТНІ: депутати Вишгородської міської ради VII скликання, представники ФОП Пономаренко А.С., представники громадських організацій, мешканці м. Вишгорода.

За відкриття чергового засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради члени виконавчого комітету Вишгородської міської ради проголосували одноголосно.

Надійшли пропозиції про додаткове включення  4 (чотирьох) питань до порядку денного. Свистун І.І. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, вніс пропозицію про включення до порядку денного питання «Про заходи щодо популяризації і підтримці вітрильного спорту у м. Вишгороді», Мирієвський І.В. – начальник фінансово-бухгалтерського відділу, вніс пропозицію про включення до порядку денного питання «Про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду міського бюджету Вишгородської міської ради на 2020 рік», Дудар І.М. – виконуючий обов’язки начальника відділу містобудування та архітектури, внесла пропозицію про включення до порядку денного двох питань «Про розгляд проекту технічних умов на приєднання до систем дощової каналізації в м. Вишгороді» та «Про надання дозволу на проїзд через технічний засіб для обмеження руху транспортних засобів (шлагбаум)  та вільний рух на алеї С. Поташника в м. Вишгороді».

Запропоновані до включення до порядку денного питання поставлено на голосування.

За пропозиції Свистуна І.І., Мирієвського І.В., Дудар І.М:

ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утримались  – 0.

Додаткові питання  включено до порядку денного.


ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ВИШГОРОДА І ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ!

30 червня 2020 року – останній день подання  декларації про майновий стан і доходи, отримані протягом 2019 року.

Платники податків, які бажають скористатися правом на податкову знижку, мають час подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за звітний (податковий) 2019 рік до 31 грудня 2020 року.

Акцентуємо увагу, що порушення податкової дисципліни тягне за собою накладення штрафів.  Платники податків несуть відповідальність, передбачену нормами Податкового Кодексу.

Не зволікайте з часом, задекларуйте  доходи та сплатіть податок!

Крім того додатково повідомляємо, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 17.06.2020 року №500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»  з метою обмеження скупчення громадян  змінено ГОДИНИ РОБОТИ ЦОП:

Пн.-Чт.: З 8.00 ло 17.00

Пт.: З  8.00 до 15.45

обідня перерва з 12.00 до 12.45

 

Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській області

Засідання Комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Шановна громадо!
Повідомляємо Вам про засідання Комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, яке відбудеться 24.06.2020 р. о 14:00 (пл. Шевченка, 1).

Наближається термін запровадження програмних РРО

Законом України від 20.09.2019 р. №128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» внесені  зміни до порядку застосування РРО.

Тобто –  з 01.08.2020 дозволено використовувати замість традиційних РРО нову модель – програмні РРО.    Програмний РРО, це  програма, яка може буде встановлена на будь-який пристрій – комп’ютер, смартфон, планшет, ноутбук,  перетворюючи їх на касовий апарат.

Після того як платник придбає таку програму та встановить на свій пристрій, йому необхідно буде зареєструвати цей програмний РРО.

Реєстрація програмного РРО буде здійснюватися платником податків через Електронний кабінет.  Програмному РРО буде присвоєно фіскальний номер та включено його до відповідної бази даних.

Використання програмних РРО – це безшкоштовне програмне забезпечення, швидка та зручна реєстрація через Електронний кабінет, можливість використання режиму офлайн, не  використовуються паперові книги обліку розрахункових операцій, а також електронні чеки замість паперових.

 

Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській області

Призначення ІІІ пленарного засідання чергової LXIV сесії Вишгородської міської ради VІІ скликання

Шановна громадо!

     Повідомляємо Вам про призначення ІІІ пленарного засідання чергової LXIV сесії Вишгородської міської ради VІІ скликання, яке відбудеться 26.06.2020 р. о 10:00 (пл. Шевченка, 1).

Розпорядження міського голови №73 від 22 червня 2020 року / Про призначення ІІІ пленарного засідання чергової LХІV сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Призначити ІІІ пленарне засідання чергової LХІV сесії Вишгородської міської ради 26 червня 2020 року о 1000 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:

 

 1. Про погодження видачі ТОВ “КАРДІКС ВАН” спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків Вишгородської ділянки, що знаходиться у м. Вишгороді, Вишгородського району, Київської області.
 2. Про відмову у погодженні видачі ТОВ “КАРДІКС ВАН” спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків Вишгородської ділянки, що знаходиться у м. Вишгороді, Вишгородського району, Київської області.  
 3. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 61/15 від 12.03.2020 року (гр. Левченко  Д.В.).
 4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 64 від 21.02.2002 року (гр. Фурдило Л.В.).
 5. Про згоду на добровільну відмову від права власності та прийняття на користь комунальної власності територіальної громади м. Вишгорода земельних ділянок гр. Максимова Є.О.
 6. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Антіпову І.О.
 7. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бородавку В.С.
 8. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Богдановій С.Л.
 9. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Войніловичу О.О.
 10. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гриценко В.Є.
 11. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Зайцю В.О.
 12. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Заєць Ю.М.
 13. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Заматову Р.В. (площею 0,0500 га)
 14. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Заматову Р.В. (площею 0,0300 га)
 15. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки (гр. Іванець Р.П.)
 16. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коломієць А.В.
 17. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кононенку Р.В.
 18. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кравцовій І.О.
 19. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Колганову Є.В.
 20. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Маховському О.А.
 21. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Нечипоренку І.М.
 22. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Онуфрієву М.А.
 23. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Петрук Ю.І.
 24. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пишній Є.О.
 25. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Попкову В.В.
 26. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Проценку А.Б.
 27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років гр. Реун М.В.
 28. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Радзієвському В.І.
 29. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рябушенко Л.А.
 30. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Треусу А.О.
 31. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування ВМКП «Водоканал».
 32. Про надання згоди на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальному підприємству «Благоустрій – Вишгород».
 33. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Київобленерго»(площею 0,0069 га).
 34. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Київобленерго» (площею 0,0022 га).
 35. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Обслуговуючому кооперативу «ДНІПРОВСЬКІ КРУЧІ».
 36. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Службі Зовнішньої Розвідки України.
 37. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду МКП «Творчість».
 38. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ ТБ «Будівельник ЛТД».
 39. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «КИЇВСЬКЕ МОРЕ».
 40. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Нагородному В.Є.
 41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Факторія Агро».
 42. Про припинення права постійного користування та надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ДІМ і САД».
 43. Про укладення договору оренди земельних ділянок з ТОВ «Виробниче лікувально-оздоровче підприємство «Медиком»».
 44. Про надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, яка знаходиться в оренді ТОВ «ЯХТ-КЛУБ ВОДНИК».
 45. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Журавель О.І.
 46. Про затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Вишгородської міської ради.
 47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Левченко С.М.
 48. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Алєксєєнко Г.Г.
 49. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Анташкевич І.А.
 50. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Боднарчук К.В.
 51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Буткевичу Л.І.
 52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Баланчук В.Г.
 53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Вощинському Ю.К.
 54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гайдук Т.В.
 55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гуцан Л.А.
 56. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гелею Ю.М.
 57. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Главацькій Л.В.
 58. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Голубчук І.В.
 59. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) гр. Дабіжі П.Г.
 60. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Діденко О.М.
 61. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Зайцю Д.П.
 62. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іжевській Є.І.
 63. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іщук С.В.
 64. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кульці О.П.
 65. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кучмію О.В.
 66. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Коваленко Ю.В.
 67. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Литвиновському М.В.
 68. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лихогоду О.В.
 69. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лук’яненку С.Є.
 70. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ліхнову С.С.
 71. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мазій Ю.М.
 72. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Марченко Н.М.
 73. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мельнику Д.В.
 74. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Милокосту П.О.
 75. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мируцькому Р.С.
 76. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Панченку О.О.
 77. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Підлісному О.В.
 78. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Плющай Т.В.
 79. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність відповідно до часток гр. Чурсіній Е.В., гр. Сафонову С.В., гр. Сафоновій Г.Ю.
 80. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сахаповій Ю.С.
 81. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Семенову В.П.
 82. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Смілянській Т.І.
 83. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Терещенку Р.В.
 84. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Ухань А.В.
 85. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Хилько А.О.
 86. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чуприні Н.М.
 87. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Школьному М.Я.
 88. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шоці Д.А.
 89. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Яковенко Н.М.
 90. Про затвердження документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, яка знаходиться в оренді ПП «ТАКО».
 91. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється ТОВ «ЕКОПРОЕКТ – 2000».
 92. Про розірвання договору оренди земельної ділянки з ТОВ «АВТО-ЛАЙН».
 93. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Купріян О.І.
 94. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Білоусову О.В.
 95. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу (ТОВ «АВТОЕКСПРЕССЕРВІС»).
 96. Про продаж земельної ділянки МКП «ЕКСПРЕС-СЕРВІС»».
 97. Про затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Вишгородської міської ради.
 98. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Школьній М.В.
 99. Рекомендувати голові Комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища скликати засідання постійної комісії для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №72 від 22 червня 2020 року / Про продовження процедури розгляду пропозицій та зауважень громадськості під час проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проєкті містобудівної документації “Детальний план території, що розташована вздовж траси Київ-Овруч та житлового масиву в м. Вишгород Київської області”

Керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою КМУ від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»,  постановою КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із останніми змінами, внесеними постановою КМУ № 332 від 4 травня 2020 року та постановою КМУ № 392 від 20 травня 2020 р. «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», постановою КМУ № 500 від 17 червня 2020 р. “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”: 

 1. Продовжити процедуру розгляду пропозицій та зауважень громадськості під час проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проєкті містобудівної документації “Детальний план території, що розташована вздовж траси Київ-Овруч та житлового масиву в м. Вишгород Київської області” до 07 липня 2020 року.
 2. Перенести дату проведення громадських слухань з 23.06.2020 року на 30.06.2020 року в приміщенні адміністративного будинку на пл. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх, великий зал засідань.

Порядок денний:

з 09.10 до 09.30 – реєстрація учасників та роз’яснення щодо проведення громадських слухань,

з 09.30 до 10.00 – доповідь розробника та/або замовника про    розроблений   проект містобудівної документації,

з 10.00 до 10.30 – запитання та відповіді на запитання,

з 10.30 до 11.00 – прийом пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній формі.

 1. Громадські слухання проводити з дотриманням заходів, запроваджених актами законодавства в процесі реалізації карантину на період, визначений постановами Кабінету Міністрів України.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №71 від 19 червня 2020 року / Про призначення ІІ пленарного засідання чергової LХІV сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 1. Призначити ІІ пленарне засідання чергової LХІV сесії Вишгородської міської ради 22 червня 2020 року о 1000 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:

 

 1. Про погодження видачі ТОВ “КАРДІКС ВАН” спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків Вишгородської ділянки, що знаходиться у м. Вишгороді, Вишгородського району, Київської області.
 2. Про відмову у погодженні видачі ТОВ “КАРДІКС ВАН” спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків Вишгородської ділянки, що знаходиться у м. Вишгороді, Вишгородського району, Київської області.  
 3. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 61/15 від 12.03.2020 року (гр. Левченко  Д.В.).
 4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 64 від 21.02.2002 року (гр. Фурдило Л.В.).
 5. Про згоду на добровільну відмову від права власності та прийняття на користь комунальної власності територіальної громади м. Вишгорода земельних ділянок гр. Максимова Є.О.
 6. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Антіпову І.О.
 7. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бородавку В.С.
 8. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Богдановій С.Л.
 9. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Войніловичу О.О.
 10. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гриценко В.Є.
 11. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Зайцю В.О.
 12. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Заєць Ю.М.
 13. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Заматову Р.В. (площею 0,0500 га)
 14. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Заматову Р.В. (площею 0,0300 га)
 15. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки (гр. Іванець Р.П.)
 16. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коломієць А.В.
 17. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кононенку Р.В.
 18. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кравцовій І.О.
 19. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Колганову Є.В.
 20. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Маховському О.А.
 21. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Нечипоренку І.М.
 22. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Онуфрієву М.А.
 23. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Петрук Ю.І.
 24. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пишній Є.О.
 25. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Попкову В.В.
 26. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Проценку А.Б.
 27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років гр. Реун М.В.
 28. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Радзієвському В.І.
 29. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рябушенко Л.А.
 30. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Треусу А.О.
 31. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування ВМКП «Водоканал».
 32. Про надання згоди на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальному підприємству «Благоустрій – Вишгород».
 33. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Київобленерго»(площею 0,0069 га).
 34. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Київобленерго» (площею 0,0022 га).
 35. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Обслуговуючому кооперативу «ДНІПРОВСЬКІ КРУЧІ».
 36. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Службі Зовнішньої Розвідки України.
 37. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду МКП «Творчість».
 38. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ ТБ «Будівельник ЛТД».
 39. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «КИЇВСЬКЕ МОРЕ».
 40. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Нагородному В.Є.
 41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Факторія Агро».
 42. Про припинення права постійного користування та надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ДІМ і САД».
 43. Про укладення договору оренди земельних ділянок з ТОВ «Виробниче лікувально-оздоровче підприємство «Медиком»».
 44. Про надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, яка знаходиться в оренді ТОВ «ЯХТ-КЛУБ ВОДНИК».
 45. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Журавель О.І.
 46. Про затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Вишгородської міської ради.
 47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Левченко С.М.
 48. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Алєксєєнко Г.Г.
 49. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Анташкевич І.А.
 50. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Боднарчук К.В.
 51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Буткевичу Л.І.
 52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Баланчук В.Г.
 53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Вощинському Ю.К.
 54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гайдук Т.В.
 55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гуцан Л.А.
 56. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гелею Ю.М.
 57. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Главацькій Л.В.
 58. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Голубчук І.В.
 59. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) гр. Дабіжі П.Г.
 60. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Діденко О.М.
 61. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Зайцю Д.П.
 62. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іжевській Є.І.
 63. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іщук С.В.
 64. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кульці О.П.
 65. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кучмію О.В.
 66. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Коваленко Ю.В.
 67. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Литвиновському М.В.
 68. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лихогоду О.В.
 69. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лук’яненку С.Є.
 70. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ліхнову С.С.
 71. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мазій Ю.М.
 72. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Марченко Н.М.
 73. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мельнику Д.В.
 74. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Милокосту П.О.
 75. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мируцькому Р.С.
 76. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Панченку О.О.
 77. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Підлісному О.В.
 78. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Плющай Т.В.
 79. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність відповідно до часток гр. Чурсіній Е.В., гр. Сафонову С.В., гр. Сафоновій Г.Ю.
 80. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сахаповій Ю.С.
 81. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Семенову В.П.
 82. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Смілянській Т.І.
 83. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Терещенку Р.В.
 84. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Ухань А.В.
 85. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Хилько А.О.
 86. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чуприні Н.М.
 87. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Школьному М.Я.
 88. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шоці Д.А.
 89. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Яковенко Н.М.
 90. Про затвердження документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, яка знаходиться в оренді ПП «ТАКО».
 91. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється ТОВ «ЕКОПРОЕКТ – 2000».
 92. Про розірвання договору оренди земельної ділянки з ТОВ «АВТО-ЛАЙН».
 93. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Купріян О.І.
 94. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Білоусову О.В.
 95. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу (ТОВ «АВТОЕКСПРЕССЕРВІС»).
 96. Про продаж земельної ділянки МКП «ЕКСПРЕС-СЕРВІС»».
 97. Про затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Вишгородської міської ради.
 98. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Школьній М.В.
 99. Рекомендувати голові Комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища скликати засідання постійної комісії для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Проекти рішень Вишгородської міської ради / Про звернення з клопотанням до Вишгородської районної ради щодо надання згоди на безоплатну передачу майна із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району до комунальної власності територіальної громади м. Вишгород

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії Вишгородської міської ради VII скликання з питань комунального господарства, благоустрою міста, з метою забезпечення ефективного управління майном, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Звернутись до Вишгородської районної ради з клопотанням щодо надання згоди на безоплатну передачу майна із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району до комунальної власності територіальної громади м. Вишгород в особі Вишгородської міської ради згідно Додатку 1.
 2. Надати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Вишгород об’єктів комунального майна, зазначених в п. 1 цього рішення, шляхом передачі їх із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району.
 3. Ввести до складу комісії з приймання-передачі об’єктів комунального майна, зазначеного в п. 1 цього рішення представників апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради та депутатського корпусу згідно Додатку 2.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунального господарства, благоустрою міста.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

З послабленням протиепідемічних заходів чимало суб’єктів господарювання поступово поновлюють свою роботу. І для того що працювати у правовому полі не треба забувати офіційно оформлювати нових працівників.

Небезпека «тіньової» зайнятості та «тіньової» заробітної плати полягає у тому, що бюджет недоотримує кошти у вигляді несплачених податків та відрахувань до Пенсійного фонду, а це створює брак бюджетних коштів та призводить до скорочення економічного потенціалу держави, а також у тому, що громадяни ризикують втратити право на пенсію чи її частину, оскільки при нарахуванні пенсії враховується розмір заробітної плати, а для призначення пенсії за віком необхідно мати мінімальний страховий стаж.

Серед переваг легального працевлаштування – гарантовані соціальні виплати у разі настання страхового випадку: соціальна захищеність у разі хвороби,  допомога на випадок безробіття, оплачувана відпустка, гідне пенсійне забезпечення в майбутньому, а також це право на субсидію, право на використання податкової знижки у випадках, передбачених законом. Розмір соціальних виплат напряму залежить  від трудового стажу.

Шановні громадяни! Вирішити проблему можна лише спільними зусиллями, тому звертайтеся до Вишгородського управління ГУ ДПС у Київській області (04596)5-42-67 або (04596)22-206 та повідомляйте про проблеми, які пов’язані з застосуванням трудового законодавства!

Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській області

Розпорядження міського голови №70 від 17 червня 2020 року / Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами), Наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 24.12.2019 року № 59/2 «Про затвердження міських програм розвитку на 2020 рік», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 07.02.2020 р. № 60/10 «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік»», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 12.03.2020 р. № 61/3 «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік»», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 19.03.2020 р. № 61/48 «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік»», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 07.04.2020 р. № 62/1 «Про затвердження Програми проведення заходів із запобігання поширення корона вірусу COVID-19 у
м. Вишгород», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 07.04.2020 р. № 62/2 «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік»», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 27.04.2020 р. № 63/1 “Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення м. Вишгород у 2020 році”, Рішення сесії від 27.04.2020 р. №  63/2 “Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 “Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік””, Рішення сесії від
11.06.2020 р. № 64/10 “Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 “Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік””, з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів, міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КПКВКМБ 0111010
  «Надання дошкільної освіти», що додається (Додаток 1);

 

 1. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КПКВКМБ 0116011
  «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», що додається (Додаток  2);

 

 1. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КПКВКМБ 0116030
  «Організація благоустрою населених пунктів», що додається ( Додаток  3);

 

 1. Затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КПКВКМБ 0116090
  «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства», що додається (Додаток  4);

 

 1. Забезпечити оприлюднення та надання паспортів бюджетних програм до Управління державної казначейської служби України відповідно до термінів, встановлених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами).

 

 1. Контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на начальника фінансово – бухгалтерського відділу Мирієвського І. В.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №69 від 17 червня 2020 року / Про дозвіл на проведення показового тренування з середньовічного бою

Розглянувши звернення Громадської організації «Федерація сучасного мечевого бою та середньовічного бою України», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», п/п 20, п. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Надати дозвіл Громадській організації «Федерація сучасного мечевого бою та середньовічного бою України» на проведення показового тренування з середньовічного бою на Набережній Київського водосховища 20.06.2020 року з 16:00 до 20:00.

 

 1. Громадській організації «Федерація сучасного мечевого бою та середньовічного бою України» під час проведення показового тренування з середньовічного бою дотримуватись законодавства в сфері захисту об’єктів інфраструктури стратегічного призначення.

 

 1. Громадській організації «Федерація сучасного мечевого бою та середньовічного бою України» укласти договір з КП «Вишегір» Вишгородської міської ради про участь у витратах на благоустрій міста Вишгород.

 

 1. Громадській організації «Федерація сучасного мечевого бою та середньовічного бою України» під час проведення показового тренування з середньовічного бою дотримуватись рекомендацій Головного санітарного лікаря України щодо організації протиепідемічних заходів у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

 

 1. Повідомити начальника Вишгородського відділу поліції Головного управління НП в Київській області Бежука Р.В. про проведення показового тренування з середньовічного бою на Набережній Київського водосховища 20.06.2020 року з 16:00 до 20:00 для забезпечення правопорядку.

 

 1. Повідомити головного лікаря Філії «Вишгородська станція екстреної медичної допомоги» Павленка В.П. про проведення показового тренування з середньовічного бою на Набережній Київського водосховища 20.06.2020 року з 16:00 до 20:00 для забезпечення готовності спеціальних медичних підрозділів.

 

 1. Зобов’язати Громадську організацію «Федерація сучасного мечевого бою та середньовічного бою України» забезпечити прибирання території, вивіз сміття після проведення заходу.

 

 1. Відповідальність за проведення заходу покласти на Громадську організацію «Федерація сучасного мечевого бою та середньовічного бою України» (контактний номер: 097 953 59 87)

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Засідання Комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Шановна громадо!

     Повідомляємо Вам про засідання Комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, яке відбудеться 17.06.2020 р. о 15:00 (пл. Шевченка, 1).

Розпорядження міського голови №68 від 16 червня 2020 року / Про передачу квартир у власність громадян

Розглянувши заяви громадян, керуючись Законом України   “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19.06.92. р. та положенням “Про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян”, затвердженим наказом  № 396  від 16.12.2009 р. Міністерства з питань житлово-комунального господарства України:

І. Безоплатно передати  у власність громадян займані ними квартири у м. Вишгороді:

1. 4 категорія ЧАЕС

2. надлишків нема                          

ІІ. Вишгородському БТІ видати технічні паспорти на зазначені квартири.

 

Міський  голова                                                                                    О. Момот


Розпорядження міського голови №67 від 16 червня 2020 року / Про відзначення Дня медичного працівника

З метою відзначення професійного свята працівників галузі охорони здоров’я – Дня медичного працівника, відповідно до Указу Президента України від 03.06.1994 № 281/94 «Про День медичного працівника»,  керуючись п. 20  ч. 4  ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Привітати колективи працівників медичних закладів з нагоди професійного свята.
 2. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Мирієвському І.В. здійснити оплату квіткової, подарункової продукції та святкових заходів відповідно до чинного законодавства.
 3. Контроль за виконання розпорядження покласти на заступника міського голови Іванова Т.С.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


ФСБ не полишає спроб вербування наших громадян на шкоду державній безпеці України

Контррозвідка Служби безпеки України продовжує фіксувати спроби вербування наших співвітчизників спецслужбами Росії. Особливий інтерес для росіян становлять військові, співробітники стратегічних воєнних підприємств, громадяни, які мають доступ до державних секретів у сфері безпеки та оборони. Нерідко ці «пропозиції» поєднуються із фальсифікацією кримінальних справ, шантажем та вимаганням грошей.

Саме такі методи переконання представники ворожої спецслужби застосували до менеджера однієї зі столичних компаній у сфері поставок і ремонту комплектуючих для військової та цивільної авіації. Під час повернення з відрядження у міжнародному аеропорту Волгоградської області його затримали співробітники ФСБ РФ. Представники російської спецслужби звинуватили киянина у незаконних поставках військової техніки для ЗСУ, підтримці націонал-фашистського руху та підриві обороноздатності Росії. Аби уникнути покарання за вигадані злочини йому запропонували конфіденційну співпрацю – він мав збирати та передавати ворогу інформацію про військові поставки для української армії.

Згодом на електронну пошту чоловіка надійшов лист із повідомленням, що в Росії його оголошено у розшук начебто через контрабанду комплектуючих до винищувачів. І тепер, щоб владнати ситуацію, українець має співпрацювати з ФСБ.

Такі випадки є типовими. Тож СБУ в чергове закликає громадян бути пильними та уважними і за можливості уникати поїздок до Росії, на тимчасово непідконтрольні території Донбасу та до Криму. Нагадуємо, що державна зрада карається позбавленням волі на строк до 15 років. Водночас від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які не вчинили жодних дій на шкоду державній безпеці і добровільно повідомили правоохоронцям про обставини вербування.

See more – https://www.youtube.com/watch?v=_-CVInbvEr8&t=6s

Перебіг кампанії декларування

З початку  року громадянами території обслуговування Вишгородського управління  подано  324 декларацій про доходи отримані протягом 2019 року, загальна сума задекларованого доходу складає 86629,8 тис. грн. При цьому, сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно визначена громадянами до сплати становить 4795,4 тис. грн., військового збору 617,1 тис. грн.

182 декларації подано громадянами, які повинні обов’язково подати декларації. 12 громадян задекларували отриманий дохід понад 1 млн. грн., сума податку на доходи по громадянах, які задекларували дохід понад 1млн.грн., та  яка буде додатково сплачена до бюджету становить 2 992 тис. грн.,  військового збору – 309,1 тис. грн.

Крім цього, з початку 2020 року додатково залучено до декларування 5 громадян, сума задекларованого доходу становить  2400 тис. грн., сума податку на доходи фізичних осіб  яка надійде до бюджету склала 120 тис. грн., військового збору  36 тис. грн.

З початку  року 142 громадянина скористалися правом на податкову знижку, та  задекларували суму податку на доходи з фізичних осіб що підлягає поверненню з бюджету в розмірі 501,2 тис. грн.. Повернуто ПДФО 136 громадянам на суму 459,4 тис. грн.

Звертаємо увагу жителів Вишгородщини, що у зв’язку із запровадженням карантину цьогоріч термін подання податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний 2019 рік відтерміновано з 1 травня до 1 липня 2020 року. Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2019 року, податкову декларацію можуть подати до 31.12.2020.

 

Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській області

Рішення міської ради № 64.9 від 11 червня 2020 року / Про звернення Вишгородської міської ради до Державної архітектурно–будівельної Інспекції в Київській області

Розглянувши звернення до Державної архітектурно –будівельної Інспекції в Київській області, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Схвалити звернення Вишгородської міської ради до Державної архітектурно–будівельної інспекції в Київській області (додається).
 2. Рішення надіслати до Державної архітектурно –будівельної інспекції в Київській області.
 3. Звернення опублікувати в газеті «Вишгород» та розмістити на інтернет-сторінці Вишгородської міської ради.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

Міський голова                                                                                     О. Момот


Оголошується набір кандидатів у присяжні для Вишгородського районного суду Київської області

Присяжним може бути громадянин України, який досяг 30-річного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду.

Не підлягають включенню до списків присяжних громадяни: визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків народного засідателя; які мають незняту чи непогашену судимість; народні депутати, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси; особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років; особи, які не володіють державною мовою.

Особи, які бажають бути присяжними подають на ім’я Вишгородського міського голови заяву, в якій вказують про надання згоди бути присяжним для Вишгородського районного суду Київської області, а також зазначають інформацію про: постійне місце проживання в межах територіальної юрисдикції відповідного суду; постійне місце роботи; засоби зв’язку; відсутність обставин, що унеможливлюють його участь у здійсненні правосуддя; згоду на обробку та використання персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». До заяви додають копію паспорта, довідку про відсутність судимості, довідки з психоневрологічного та наркологічного диспансерів про не перебування на обліку. У разі обрання та затвердження кандидата у присяжні, присяжні зобов’язані відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» заповнити на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції відповідну декларацію.

Розпорядження міського голови №66 від 10 червня 2020 року / Про видачу дублікату та копії дублікату свідоцтва про право власності на житло

Розглянувши заяву *** та подані документи:

            І. Видати *** дублікат та копію дублікату свідоцтва про право власності на квартиру *** у зв’язку з втратою оригіналу.

            ІІ. Вишгородському БТІ видати технічний паспорт на зазначену квартиру.

Міський  голова                                                                                     О.Момот


ШАНОВНІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ !!!!

У зв’язку із прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 20 травня 2020 року №392 щодо послаблення протиепідемічних заходів, Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській області повідомляє про поновлення роботи центру обслуговування платників.

Отже, прийом відвідувачів в ЦОП буде здійснюватись за звичайним графіком роботи з 09-00 до 18-00, у п’ятницю з 09-00 до 16-45, з обідньою перервою з 13-00 до 13-45 та з технічними перервами для санітарної обробки та провітрювання кожні дві години на 10-15 хвилин.

В приміщення ЦОП відвідувачі мають право заходити тільки у захисній масці з дотриманням протиепідемічних заходів.

Поряд з цим, закликаємо користуватися електронними сервісами ДПС. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою    http://cabinet.tax.gov.ua

 

Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській області

Протоколи сесій міської ради / ПРОТОКОЛ № 10 позачергового засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради

Розпочато     10.00

Закінчено     11.00

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:

Момот О.В. – міський голова, голова виконавчого комітету;

Бражнікова Т.О. – секретар ради, член виконавчого комітету;

Карпов В.А. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Свистун І.І. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Іванов Т.С.  – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Василенко Н.П. – керуючий справами виконавчого комітету, секретар виконавчого комітету;        

Карпенко О.І. – начальник юридичного відділу, член виконавчого комітету;

Пироженко В.А. – член виконавчого комітету;

Добровольський В.М. – член виконавчого комітету;

Колодій О. М. – член виконавчого комітету;

Чебан Г.В.  – член виконавчого комітету;

Ткачук В.М.  – член виконавчого комітету.

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: Кулакова В.В., Новицький Д.Ю., Ткалич Ю.М.

ЗАПРОШЕНІ:

Мирієвський І.В. – начальник фінансово-бухгалтерського відділу, Дудар І.М. – виконуючий обов’язки начальника відділу містобудування та архітектури Вишгородської міської ради.

За відкриття чергового засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради члени виконавчого комітету Вишгородської міської ради проголосували одноголосно.


Розпорядження міського голови №65 від 2 червня 2020 року / Про дозвіл на проведення зйомки повнометражного фільму «СТОП ЗЕМЛЯ»

Розглянувши звернення ПП «ЕТ ПОІНТ», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», п/п 20, п. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Надати ПП «ЕТ ПОІНТ» дозвіл на проведення зйомок повнометражного фільму «СТОП ЗЕМЛЯ» 07 червня 2020 року з 1800 до 2400 та 08 червня 2020 року з 0000 до 0200 на набережній Київського водосховища (алея С.І. Поташника).
 2. ПП «ЕТ ПОІНТ» під час проведення зйомок повнометражного фільму «СТОП ЗЕМЛЯ» дотримуватись законодавства в сфері захисту об’єктів інфраструктури стратегічного призначення.
 3. ПП «ЕТ ПОІНТ» укласти договір з КП «Вишегір» Вишгородської міської ради про участь у витратах на благоустрій міста Вишгород.
 4. ПП «ЕТ ПОІНТ» під час проведення зйомок повнометражного фільму «СТОП ЗЕМЛЯ» дотримуватись рекомендацій Головного санітарного лікаря України щодо організації протиепідемічних заходів у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
 5. Повідомити Начальника Вишгородського відділу поліції Головного управління НП в Київській області Бежука Р.В. про проведення зйомок 07 червня 2020 року з 1800 до 2400 та 08 червня 2020 року з 0000 до 0200 на набережній Київського водосховища (алея С.І. Поташника) для забезпечення правопорядку.
 6. Повідомити головного лікаря Філії «Вишгородська станція екстреної медичної допомоги» Павленка В.П. про проведення зйомок про проведення зйомок 07 червня 2020 року з 1800 до 2400 та 08 червня 2020 року з 0000 до 0200 на набережній Київського водосховища (алея С.І. Поташника) для забезпечення готовності спеціальних медичних підрозділів.
 7. Зобов’язати ПП «ЕТ ПОІНТ» забезпечити прибирання території та вивіз сміття після проведення зйомок.
 8. Відповідальність за дотримання правопорядку та безпеку учасників зйомок покласти на ПП «ЕТ ПОІНТ» в особі директора Скалиги Ростислава (контактний номер: 096 -651 42-09, 063-737-25-25 Микола Іванов).

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Засідання Комісії з питань Стратегії розвитку міста, транспорту та зв’язку

Шановна громадо!

     Повідомляємо Вам про засідання Комісії з питань Стратегії розвитку міста, транспорту та зв’язку, яке відбудеться 04.06.2020 р. о 16:00 (мала зала засідань (пл. Шевченка, 1).

Розпорядження міського голови №64 від 27 травня 2020 року / Про послаблення протиепідемічних заходів

На виконання протоколу засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №16 від 25.05 2020 року з урахуванням тимчасових рекомендацій, затверджених Постановою санітарного лікаря України від 21.05.2020 року №23 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», від 21.05.2020 року №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», від 21.05.2020 року №22 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в готелях на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» ст. ст. 30, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. ВІДНОВИТИ:

1.1 Здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом з 26.05.2020;

1.2 Відвідування закладів дошкільної освіти з 01.06.2020 року:

1.2.1. Рекомендувати керівникам дошкільних навчальних закладів м. Вишгород з 27.05.2020 року відкликати педагогічних та непедагогічних працівників з простою.

1.3 Діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях) за умови забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину.

1.4 Проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб, за умови забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину.

1.5 Проведення релігійних заходів за умови забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину.

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Іванова Т.С.

 

Міський голова                                                                                 Момот О.В.


Розпорядження міського голови №63 від 27 травня 2020 року / Про скликання чергової LXIV сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати LXIV сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:

 1. Призначити пленарне засідання 11 червня 2020 року о 1000 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:

 

 1. Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського бюджету за перший квартал 2020 року.
 2. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Вишгорода».
 3. Про надання згоди на передачу з державної у комунальну власність територіальної громади м. Вишгорода квартир № 7 та 323 у будинку № 11-Г по вул. Кургузова у м. Вишгороді.
 4. Про додаткові заходи щодо підтримки малого підприємництва під час загрози епідемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у м. Вишгород.
 5. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
 6. Про погодження видачі ТОВ “КАРДІКС ВАН” спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків Вишгородської ділянки, що знаходиться у м. Вишгороді, Вишгородського району, Київської області.
 7. Про відмову у погодженні видачі ТОВ “КАРДІКС ВАН” спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків Вишгородської ділянки, що знаходиться у м. Вишгороді, Вишгородського району, Київської області.  
 8. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 61/15 від 12.03.2020 року (гр. Левченко  Д.В.).
 9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 64 від 21.02.2002 року (гр. Фурдило Л.В.).
 10. Про згоду на добровільну відмову від права власності та прийняття на користь комунальної власності територіальної громади м. Вишгорода земельних ділянок гр. Максимова Є.О.
 11. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Антіпову І.О.
 12. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бородавку В.С.
 13. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Богдановій С.Л.
 14. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Войніловичу О.О.
 15. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гриценко В.Є.
 16. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Зайцю В.О.
 17. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Заєць Ю.М.
 18. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Заматову Р.В. (площею 0,0500 га)
 19. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Заматову Р.В. (площею 0,0300 га)
 20. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки (гр. Іванець Р.П.)
 21. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коломієць А.В.
 22. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кононенку Р.В.
 23. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кравцовій І.О.
 24. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Колганову Є.В.
 25. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Маховському О.А.
 26. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Нечипоренку І.М.
 27. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Онуфрієву М.А.
 28. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Петрук Ю.І.
 29. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пишній Є.О.
 30. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Попкову В.В.
 31. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Проценку А.Б.
 32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років гр. Реун М.В.
 33. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Радзієвському В.І.
 34. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рябушенко Л.А.
 35. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Треусу А.О.
 36. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування ВМКП «Водоканал».
 37. Про надання згоди на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальному підприємству «Благоустрій – Вишгород».
 38. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Київобленерго»(площею 0,0069 га).
 39. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Київобленерго» (площею 0,0022 га).
 40. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Обслуговуючому кооперативу «ДНІПРОВСЬКІ КРУЧІ».
 41. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Службі Зовнішньої Розвідки України.
 42. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду МКП «Творчість».
 43. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ ТБ «Будівельник ЛТД».
 44. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «КИЇВСЬКЕ МОРЕ».
 45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Нагородному В.Є.
 46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Факторія Агро».
 47. Про припинення права постійного користування та надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ДІМ і САД».
 48. Про укладення договору оренди земельних ділянок з ТОВ «Виробниче лікувально-оздоровче підприємство «Медиком»».
 49. Про надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, яка знаходиться в оренді ТОВ «ЯХТ-КЛУБ ВОДНИК».
 50. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Журавель О.І.
 51. Про затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Вишгородської міської ради.
 52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Левченко С.М.
 53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Алєксєєнко Г.Г.
 54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Анташкевич І.А.
 55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Боднарчук К.В.
 56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Буткевичу Л.І.
 57. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Баланчук В.Г.
 58. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Вощинському Ю.К.
 59. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (гр. Валага А.Д.,  гр. Шийка Б.Б.)
 60. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гайдук Т.В.
 61. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гуцан Л.А.
 62. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гелею Ю.М.
 63. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Главацькій Л.В.
 64. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Голубчук І.В.
 65. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) гр. Дабіжі П.Г.
 66. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     гр. Діденко О.М.
 67. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Зайцю Д.П.
 68. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іжевській Є.І.
 69. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іщук С.В.
 70. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кульці О.П.
 71. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кучмію О.В.
 72. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Коваленко Ю.В.
 73. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Литвиновському М.В.
 74. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лихогоду О.В.
 75. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лук’яненку С.Є.
 76. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ліхнову С.С.
 77. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мазій Ю.М.
 78. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Марченко Н.М.
 79. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мельнику Д.В.
 80. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Милокосту П.О.
 81. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мируцькому Р.С.
 82. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Панченку О.О.
 83. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Підлісному О.В.
 84. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Плющай Т.В.
 85. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність відповідно до часток гр. Чурсіній Е.В., гр. Сафонову С.В., гр. Сафоновій Г.Ю.
 86. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сахаповій Ю.С.
 87. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Семенову В.П.
 88. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Смілянській Т.І.
 89. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Терещенку Р.В.
 90. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Ухань А.В.
 91. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Хилько А.О.
 92. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чуприні Н.М.
 93. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Школьному М.Я.
 94. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шоці Д.А.
 95. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Яковенко Н.М.
 96. Про затвердження документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, яка знаходиться в оренді ПП «ТАКО».
 97. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється ТОВ «ЕКОПРОЕКТ – 2000».
 98. Про розірвання договору оренди земельної ділянки з ТОВ «АВТО-ЛАЙН».
 99. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Купріян О.І.
 100. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Білоусову О.В.
 101. Про скасування рішення виконавчого комітету від 19.12.2019 року «Про погодження місця розташування тимчасових споруд».
 102. Про оптимізацію виконавчих органів Вишгородської міської ради VII скликання.
 103. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 60/9 від 07.02.2020 р. «Про прийняття у комунальну власність основних засобів».
 104. Про прийняття-передачу основних засобів.
 105. Про затвердження нової редакції Статуту КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради.
 106. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №62 від 22 травня 2020 року / Про продовження процедури розгляду пропозицій та зауважень громадськості під час проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації “Детальний план території, що розташована вздовж траси Київ-Овруч та житлового масиву в м. Вишгород Київської області”

Керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою КМУ від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»,  постановою КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із останніми змінами, внесеними постановою КМУ № 332 від 4 травня 2020 року та постановою КМУ № 392 від 20 травня 2020 р. «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»:

 1. Продовжити процедуру розгляду пропозицій та зауважень громадськості під час проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проєкті містобудівної документації “Детальний план території, що розташована вздовж траси Київ-Овруч та житлового масиву в м. Вишгород Київської області” до 29 червня 2020 року.
 2. Перенести дату проведення громадських слухань з 26.05.2020 року на 23.06.2020 року в приміщенні адміністративного будинку на пл. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх, малий зал засідань.

Порядок денний:

з 09.10 до 09.30 – реєстрація учасників,

з 09.30 до 10.00 – доповідь розробника та/або    замовника    про    розроблений   проект містобудівної документації,

з 10.00 до 10.30 – запитання та відповіді на запитання,

з 10.30 до 11.00 – прийом пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній формі.

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №61 від 21 травня 2020 року / Про визначення уповноваженої особи

Відповідно до п.6 Постанови Кабінету Міністрів України №749 від 19.09.2018 року «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності»:

 1. Покласти обов’язки застосування електронного цифрового підпису у фінансово-бухгалтерському відділі Вишгородської міської ради Київської області на начальника фінансово-бухгалтерського відділу Мирієвського Ігоря Вікторовича та визначити його уповноваженою особою, а саме забезпечити:
 • підготовку та подання акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необхідної для отримання послуг, пов’язаних з електронним цифровим підписом;
 • надання допомоги підписувачам під час генерації їх особистих та відкритих ключів;
 • подання до акредитованого центру сертифікації ключів звернень про скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів;
 • доступ підписувачів через телекомунікаційні мережі до акредитованих центрів сертифікації ключів у разі неможливості здійснення ними такого доступу із своїх робочих місць;
 • ведення обліку надійних засобів електронного цифрового підпису та носіїв, на яких зберігаються особисті ключі підписувачів;
 • ведення обліку програмно-апаратних та апаратних носіїв особистих ключів підписувачів;
 • зберігання документів та їх електронних копій, на підставі яких отримано послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом;
 • контроль за використанням підписувачами надійних засобів електронного цифрового підпису та зберіганням ними особистих ключів.
 1. Проведення процедури реєстрації та генерації особистих ключів уповноважити начальника фінансово-бухгалтерського відділу Мирієвського Ігоря Вікторовича.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження, а також відповідальність за організацію застосування електронного цифрового підпису у фінансово-бухгалтерському відділі Вишгородської міської ради залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №60 від 20 травня 2020 року / Про передачу квартири у власність громадян

Розглянувши заяву громадян, керуючись Законом України   “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19.06.92. р. та положенням “Про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян”, затвердженим наказом  № 396  від 16.12.2009 р.   Міністерства з питань житлово-комунального господарства України:

І. Передати з оплатою вартості надлишків площі у власність громадян займану ними квартиру в м. Вишгороді:

1.***                          

ІІ. Вишгородському БТІ видати технічний паспорт на зазначену квартиру.

 

Міський  голова                                                                                     О.Момот


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА НАГАДУЄ

Застосування програмних РРО в Україні від терміновано до 01 серпня 2020 року.

Реєстрація програмних РРО буде відбуватися в режимі онлайн, в електронному кабінеті, а користування РРО стане простішим та дешевшим, а також швидким для бізнесу, адже користувачам програмних РРО буде забезпечено виключно онлайн реєстрацію та онлайн передачу (отримання) даних.

Передбачено автоматичний режим створення Z-звіту, що унеможливить ризик його не створення та загрозу застосування штрафних до платника.

З’являється альтернатива класичним РРО, обслуговування яких коштує щонайменше 200 грн.

Можливість використовувати замість традиційних (класичних) РРО спеціальні програми, призначені для реєстрації розрахункових операцій. Таку програму можна буде встановити на будь який гаджет: ноутбук, планшет чи смартфон. При цьому закон прямо зобов’язує контролюючий орган забезпечити безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктом господарювання, безкоштовним буде не тільки завантаження самої програми, але і її підтримка.

Звертаємо увагу, що нові правила застосування РРО не стосуються спрощенців 1 групи, річний обсяг доходу яких не перевищує 1,0 млн.грн. та фізичних осіб, які продають на ринках вживані речі та продукцію власних підсобних господарств.

Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській області

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2021 рік»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення у газеті «Вишгород» та на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської ради  «Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2021 рік» з аналізом його регуляторного впливу.

З текстом проєкту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися  також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проєкту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2021 році»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення у газеті «Вишгород» та на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської ради  «Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2021 році» з аналізом його регуляторного впливу.

З текстом проєкту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися  також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проєкту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2021 рік»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення у газеті «Вишгород» та на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської ради  «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2021 рік» з аналізом його регуляторного впливу.

З текстом проєкту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися  також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проєкту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2021 рік»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення у газеті «Вишгород» та на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської ради  «Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2021 рік» з аналізом його регуляторного впливу.

З текстом проєкту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися  також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проєкту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2021 рік»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення у газеті «Вишгород» та на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської ради  «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2021 рік» з аналізом його регуляторного впливу.

З текстом проєкту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися  також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проєкту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2021 рік»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення у газеті «Вишгород» та на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської ради  «Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2021 рік» з аналізом його регуляторного впливу.

З текстом проєкту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися  також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проєкту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2021 рік»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення у газеті «Вишгород» та на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської ради  «Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2021 рік» з аналізом його регуляторного впливу.

З текстом проєкту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися  також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проєкту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту «Про орендну плату за землю у м. Вишгороді»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення у газеті «Вишгород» та на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської ради «Про орендну плату за землю у м. Вишгороді» з аналізом його регуляторного впливу.

З текстом проєкту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися  також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проєкту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Отримання послуг в електронній формі

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19» та з метою профілактики, запобігання поширення та мінімізації інфікування коронавірусом працівників органів ДПС, які здійснюють обслуговування платників,  внесено зміни у роботі ЦОП на час карантину з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою, та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв.

У зв’язку з вищевикладеним рекомендуємо платникам тимчасово відкласти візити до ЦОП та скористатися можливістю отримання послуг в електронній формі. За допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» забезпечується цілодобове надання спектру безкоштовних електронних послуг без відвідування центрів обслуговування платників, забезпечується в режимі реального часу доступ до інформації з реєстрів та електронних систем.

Для допомоги платникам податків ДПС розпочала серію відеоуроків, в яких роз’яснюється як правильно користуватися електронними сервісами. Відеоуроки розміщено на веб-сайті ДПС в рубриці Головна – Медіа-центр – Новини – «ДПС розпочинає серію відео уроків про те, як користуватися Е-сервісами» та у розділі «Новини» відкритої частини Електронного кабінету.

Електронні ключі для входу до приватної частини Електронного кабінету можна отримати в режимі on-line через Privat24 (для клієнтів АТ КБ Приватбанк).

Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській області

Розпорядження міського голови №59 від 13 травня 2020 року / Про організацію виконання у Вишгородській міській раді Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008

Відповідно до Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», закону України «Про звернення громадян», на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 28.02.2020 № 100 «Про організацію виконання у Київській області Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008» та з метою підвищення у Вишгородській міській раді ефективності роботи зі зверненнями громадян, усунення недоліків у цій роботі:

 1. Затвердити заходи щодо виконання у Вишгородській міській раді Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до Вишгородської міської ради (далі – міські заходи), що додаються.
 2. Вжити невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України «Про звернення громадян», упорядкування роботи із зверненнями громадян, зокрема щодо:

– недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

– недопущення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;

– створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

– взяття під особистий контроль керівниками структурних підрозділів розгляду звернень громадян та забезпечення проведення першочергового особистого прийому громадян, пільги яких встановлено законом;

– приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;

– запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян;

– з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень громадян;

– вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб, у встановленому порядку, до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної, за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян;

 1. Апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради забезпечити безумовне виконання міських заходів. Про хід їх виконання інформувати керівництво у строки, визначені в міських заходах.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Вишгородської міської ради Василенко Н.П.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №58 від 13 травня 2020 року / Про видачу дублікату та копії дублікату свідоцтва про право власності на житло

Розглянувши заяву *** та подані документи:

І. Видати *** дублікат та копію дублікату свідоцтва про право власності на квартиру *** Київської області у зв’язку з втратою оригіналу.

ІІ. Вишгородському БТІ видати технічний паспорт на зазначену квартиру.

 

Міський  голова                                                                                     О.Момот


Право на податкову знижку

Громадяни, які впродовж 2019 року  понесли витрати щодо сплати за навчання, користувалися іпотечним кредитом,  в зв’язку з усиновленням, сплатою страхових внесків за довгостроковими договорами страхування життя, або  отримали послуги репродуктивної медицини можуть скористатися правом на податкову знижку.

Для отримання податкової знижки громадянам необхідно подати до контролюючого органу (податкової) за місцем своєї реєстрації декларацію про майновий стан і доходи.

Термін подання декларації для реалізації права на податкову знижку – протягом поточного року до 31 грудня 2020 року (включно).

Податок підлягає поверненню протягом 60 календарних днів з дня подання декларації.

У разі, якщо платник податку до кінця року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки, таке право на наступний податковий рік не переноситься.

У  зв’язку із карантином,  подання такої декларації можливе через Електронний кабінет. Вхід до кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, або через офіційний вебпортал ДПС.

Всі витрати, які вказуються для отримання податкової знижки, мають бути фактично здійснені у звітному, тобто 2019 році та обов’язково підтверджені  відповідними платіжними та розрахунковими документами (квитанціями, фіскальними або товарними чеками,  копіями договорів і т.д.).

 

Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській області

Нагадуємо громадянам

Кампанія декларування доходів  триває!

Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік подається платниками податку – фізичними особами до контролюючого органу за своєю податковою адресою у встановлені Податковим Кодексом термінами , а саме:  до 01 липня 2020 року.

Сплатити задекларовані податкові зобов’язання потрібно до 01 жовтня 2020 року.

З метою використання права на податкову знижку декларація подається  по 31 грудня (включно) 2020 року.

Якщо платник податку, який відповідно до чинного законодавства зобов’язаний або має право подати річну декларацію, не проживає за місцем  прописки, то декларація подається до контролюючого органу за податковою адресою, тобто, за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

Фізичні особи, які зняті з реєстрації за однією адресою та не зареєстрована (прописані) за іншою, повинні подати декларацію до податкового органу за попередньою податковою адресою.

Громадяни можуть подати декларацію в електронному вигляді, скориставшися сервісом Електронний кабінет.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua або через офіційний вебпортал ДПС.

Для подання декларації в електронному вигляді потрібно отримати ключі електронного цифрового підпису, які видаються будь-яким акредитованим центром сертифікації ключів (далі – АЦСК). Перелік АЦСК ДПС з адресами розміщено у відкритій частині Електронного кабінету, який розташовано на офіційному вебсайті ДПС.

Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській області

Протоколи сесій міської ради / ПРОТОКОЛ № 9 позачергового засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради в режимі відео конференції (дистанційне засідання)

Розпочато     14.00

Закінчено     14.30

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:

Момот О.В. – міський голова, голова виконавчого комітету;

Бражнікова Т.О. – секретар ради, член виконавчого комітету;

Карпов В.А. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Свистун І.І. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Іванов Т.С.  – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Василенко Н.П. – керуючий справами виконавчого комітету, секретар виконавчого комітету;        

Карпенко О.І. – начальник юридичного відділу, член виконавчого комітету;

Пироженко В.А. – член виконавчого комітету;

Добровольський В.М. – член виконавчого комітету;

Колодій О. М. – член виконавчого комітету;

Чебан Г.В.  – член виконавчого комітету;

Новицький Д.Ю. – член виконавчого комітету;

Ткачук В.М.  – член виконавчого комітету.

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: Кулакова В.В., Ткалич Ю.М.

За відкриття чергового засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради члени виконавчого комітету Вишгородської міської ради проголосували одноголосно.


Розпорядження міського голови №56 від 4 травня 2020 року / Про проведення позачергового засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради

Керуючись ст. 53, розділ V п.111 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Призначити проведення позачергового засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради на 05 травня 2020 року о 1400 в режимі відео конференції (дистанційне засідання).

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №55 від 30 квітня 2020 року / Про встановлення простою не з вини працівників у роботі дошкільних навчальних закладів міста Вишгород

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Закону України від 30.03.2020 року № 540 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), листа Мінсоцполітики від 04.10.2013 року № 179/06/186-13, листа Міністерства освіти і науки України № 02-5/202 від 17.03.2020 року, ст. ст. 34, 113 КЗпП України, керуючись ст. ст. 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Рекомендувати керівникам дошкільних навчальних закладів м. Вишгород з 01.05.2020 року встановити для педагогічних та непедагогічних працівників простій не з вини працівників в роботі на період до закінчення карантину.
 2. Під час простою працівники мають перебувати вдома, але:
 • бути постійно на телефонному зв’язку;
 • за графіком роботи бути готовими стати до роботи після повідомлення в телефонному режимі керівника відповідного дошкільного навчального закладу про закінчення простою;
 • у разі поганого самопочуття негайно звертатися до сімейного лікаря і попередити безпосередньо керівника.
 1. Доручити керівникам дошкільних навчальних закладів прийняти відповідні накази стосовно оплати праці відповідно до вимог чинного законодавства в умовах простою не з вини працівників.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський  голова                                                                                    О. Момот


Протоколи сесій міської ради / ПРОТОКОЛ № 8 позачергового засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради

Розпочато     10.00

Закінчено     10.40

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:

Момот О.В. – міський голова, голова виконавчого комітету;

Бражнікова Т.О. – секретар ради, член виконавчого комітету;

Карпов В.А. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Свистун І.І. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Іванов Т.С.  – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Василенко Н.П. – керуючий справами виконавчого комітету, секретар виконавчого комітету;        

Карпенко О.І. – начальник юридичного відділу, член виконавчого комітету;

Пироженко В.А. – член виконавчого комітету;

Добровольський В.М. – член виконавчого комітету;

Колодій О. М. – член виконавчого комітету;

Чебан Г.В.  – член виконавчого комітету.

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: Кулакова В.В., Новицький Д.Ю., Ткалич Ю.М., Ткачук В.М. 

ЗАПРОШЕНІ:

Мирієвський І.В. – начальник фінансово-бухгалтерського відділу, Дудар І.М. – виконуючий обов’язки начальника відділу містобудування та архітектури Вишгородської міської ради.

За відкриття чергового засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради члени виконавчого комітету Вишгородської міської ради проголосували одноголосно.


Розпорядження міського голови №54 від 28 квітня 2020 року / Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами), Наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 24.12.2019 року № 59/2 «Про затвердження міських програм розвитку на 2020 рік», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 07.02.2020 р. № 60/10 «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік»», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 12.03.2020 р. № 61/3 «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік»», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 19.03.2020 р. № 61/48 «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік»», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 07.04.2020 р. № 62/1 «Про затвердження Програми проведення заходів із запобігання поширення корона вірусу COVID-19 у
м. Вишгород», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 07.04.2020 р. № 62/2 «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік»», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 27.04.2020 р. № 63/1 “Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення м. Вишгород у 2020 році”; Рішення сесії від 24.04.2020 р. “Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 “Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік””, з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів, міська рада ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КПКВКМБ 0113242
  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», що додається (Додаток  1);
 2. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КПКВКМБ 0116030
  «Організація благоустрою населених пунктів», що додається ( Додаток 2);
 3. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету», що додається (Додаток 3);
 4. Забезпечити оприлюднення та надання паспортів бюджетних програм до Управління державної казначейської служби України відповідно до термінів, встановлених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами).
 5. Контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на начальника фінансово – бухгалтерського відділу Мирієвського І. В.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №53 від 24 квітня 2020 року / Про внесення змін до розпорядження №33 від 12.03.2020 р.

На виконання законів України ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. №215, від 20 березня 2020 р. №242, від 25 березня 2020 р. №239, від 29 березня 2020 р. №241, від 02 квітня 2020 р. №255, від 08 квітня 2020 р. №262, від 22 квітня 2020 р. №291), протоколу позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 26 березня 2020 р. №7, розпорядження виконуючого обов’язки Вишгородської районної державної адміністрації від 24 квітня 2020 р. №206 «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих на території Вишгородського району, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекції, спричинену коронавірусом COVID-19»:

Внести зміни до Розпорядження № 33 від 12.03.2020 року «Про обмежувальні заходи у зв’язку із загрозою епідемії коронавірусної інфекції COVID-19 у м. Вишгород» та викласти його в наступній редакції:

 1. Заборонено проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, релігійних, конференцій, зборів тощо) заходів до 11 травня 2020 року.
 2. Заборонено відвідування закладів дошкільної освіти усіх типів, форм власності міста Вишгорода до 11 травня 2020 року.
 3. Комунальним підприємствам м. Вишгород забезпечити вологе прибирання у під’їздах, громадських вбиральнях, а саме: вхідних дверей, поручнів,  кабін ліфтів та кнопок виклику ліфту в під’їздах.
 4. До 11 травня 2020 року призупинено роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
 • торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
 • провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
 • торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримуватися відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
 1. До 11 травня 2020 р. призупинити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, крім перевезення:
 • легковими автомобілями;
 • службовими та/або орендованими автомобілями транспортними засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
 1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.


Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №52 від 24 квітня 2020 року / Про затвердження Порядку проведення дистанційних засідань Вишгородської міської ради та постійних комісій Вишгородської міської ради в період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19)

Відповідно до п. 11-1 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення», п.п. 1, 2 та 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Затвердити Порядок проведення дистанційних пленарних засідань Вишгородської міської ради та постійних комісій Вишгородської міської ради в період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) (додається).
 2. Організаційному відділу Вишгородської міської ради (Боднарчук К.В.) вжити заходів, в межах компетенції, щодо технічної організації проведення пленарних засідань Вишгородської міської ради в дистанційному режимі.
 3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №51 від 24 квітня 2020 року / Про проведення засідання постійної комісії Вишгородської міської ради VIІ скликання з питань планування та формування бюджету

Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47, розділ V п.111 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати постійну комісію Вишгородської міської ради VІІ скликання з питань планування та формування бюджету:

 1. Призначити засідання постійної комісії Вишгородської міської ради VII скликання з питань планування та формування бюджету 27 квітня 2020 року о 1000 в режимі відео конференції (дистанційне засідання) з наступним порядком денним:

 

 1. Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення м. Вишгород у 2020 році.
 2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради 24.12.2019 р. №59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік».

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Вишгородської міської ради з питань планування та формування бюджету.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Проекти рішень Вишгородської міської ради / Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Терещенку Р.В.

Розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянку у власність, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії Вишгородської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, наявність висновків відповідних органів і служб, відповідно до ст. ст. 12, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати у власність гр. ТЕРЕЩЕНКУ Руслану Валерійовичу земельну ділянку площею
  0,1300 га (кадастровий номер 3221810100:01:035:6024) для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в м. Вишгород, мікрорайон ГАЕС, Вишгородського району, Київської області, за умови дотримання земельного, містобудівного законодавства та виконання вимог, викладених у пунктах 2-6 даного рішення.
 2. Гр. Терещенку Р.В.:

2.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

2.3. Виконати вимоги, викладені у висновку ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області №3030/82-20 від 08.04.2020 року.

2.4. Використовувати земельну ділянку відповідно до обмежень, які встановлені переліком обмежень у використанні земельної ділянки.

 1. Відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області, органам Державної реєстрації здійснити контроль за виконання вимог п.11 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 р. №1045, щодо сплати відновної вартості зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відводиться у власність фізичної особи, зазначеної у п.1 цього рішення, під час реєстрації права на земельну ділянку.
 2. Попередити власника земельної ділянки, що право приватної власності на землю може бути припинено у випадках,  передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.
 3. Відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації.
 4. Відповідальність за відповідність проєкту землеустрою, доданих до нього матеріалів, висновку ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області вимогам законодавства покласти на гр. Терещенка Р.В. та відповідну землевпорядну організацію, що здійснювала розробку проєкту землеустрою та його погодження.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Проекти рішень Вишгородської міської ради / Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мируцькому Р.С.

Розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянку у власність, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії Вишгородської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, наявність висновків відповідних органів і служб, відповідно до ст. ст. 12, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати у власність гр. МИРУЦЬКОМУ Роману Св’ятославовичу земельну ділянку площею
  0,0973 га (кадастровий номер 3221810100:01:031:6006) для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в м. Вишгород, мікрорайон ГАЕС, Вишгородського району, Київської області, за умови дотримання земельного, містобудівного законодавства та виконання вимог, викладених у пунктах 2-6 даного рішення.
 2. Гр. Мируцькому Р.С.:

2.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

2.3. Виконати вимоги, викладені у висновку ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області №10948/82-19 від 26.08.2019 року.

2.4. Використовувати земельну ділянку відповідно до обмежень, які встановлені переліком обмежень у використанні земельної ділянки.

 1. Відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області, органам Державної реєстрації здійснити контроль за виконання вимог п.11 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 р. №1045, щодо сплати відновної вартості зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відводиться у власність фізичної особи, зазначеної у п.1 цього рішення, під час реєстрації права на земельну ділянку.
 2. Попередити власника земельної ділянки, що право приватної власності на землю може бути припинено у випадках,  передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.
 3. Відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації.
 4. Відповідальність за відповідність проєкту землеустрою, доданих до нього матеріалів, висновку ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області вимогам законодавства покласти на гр. Мируцького Р.С. та відповідну землевпорядну організацію, що здійснювала розробку проєкту землеустрою та його погодження.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Проекти рішень Вишгородської міської ради / Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гуцан Л.А.

Розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянку у власність, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії Вишгородської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, наявність висновків відповідних органів і служб, відповідно до ст. ст. 12, 118, 121 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати у власність гр. ГУЦАН Лесі Андріївні земельну ділянку площею 0,0049 га (кадастровий номер 3221810100:01:076:6068) для будівництва індивідуальних гаражів в межах
  м. Вишгород, вул. Кургузова, ГБК «Ветеран», земельна ділянка під гаражним боксом №56, Вишгородського району, Київської області, за умови дотримання земельного, містобудівного законодавства та виконання вимог, викладених у пунктах 2-6 даного рішення.
 2. Гр. Гуцан Л.А.:

2.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

2.3. Виконати вимоги, викладені у висновках ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області №5602/82-20 від 08.04.2020 року, відділу містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства Вишгородської райдержадміністрації №17-21/202 від 10.04.2020 року.

2.4. Використовувати земельну ділянку відповідно до обмежень, які встановлені переліком обмежень у використанні земельної ділянки.

 1. Відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області, органам Державної реєстрації здійснити контроль за виконання вимог п.11 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 р. №1045, щодо сплати відновної вартості зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відводиться у власність фізичної особи, зазначеної у п.1 цього рішення, під час реєстрації права на земельну ділянку.
 2. Попередити власника земельної ділянки, що право приватної власності на землю може бути припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.
 3. Відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації.
 4. Відповідальність за відповідність проєкту землеустрою, доданих до нього матеріалів, висновків ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області та відділу містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства Вишгородської райдержадміністрації, вимогам законодавства покласти на гр. Гуцан Л.А. та відповідну землевпорядну організацію, що здійснювала розробку проєкту землеустрою та його погодження.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Проекти рішень Вишгородської міської ради / Про погодження видачі ТОВ “КАРДІКС ВАН” спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків Вишгородської ділянки, що знаходиться у м. Вишгороді, Вишгородського району, Київської області

Розглянувши клопотання Державної служби геології та надр України вх. № 2-29/961 від 13.03.2020 щодо розгляду питання погодження видачі ТОВ “КАРДІКС ВАН” спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків Вишгородської ділянки, що знаходиться у м. Вишгороді, Вишгородського району, Київської області,  керуючись п. 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, ст. 10 Кодексу України “Про надра”, постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Погодити надання ТОВ “КАРДІКС ВАН” спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків Вишгородської ділянки, що знаходиться у м. Вишгороді, Вишгородського району, Київської області, у зв’язку з відсутністю у Вишгородській міській раді документів, що підтверджують відсутність суттєвого впливу на навколишні природоохоронні об’єкти місцевого значення та об’єкти інфраструктури стратегічного значення, а саме: регіонального ландшафтного парку “Пташиний рай” на о. Великий (перебуває в процесі розробки), землі ДП “Київська лісова науково-дослідна станція” на о. Великий, масив садових товариств “Дніпро” у м. Вишгороді, Київська ГЕС, Київський судноплавний шлюз ДП водних шляхів “Укрводшлях”, Дніпровська водопровідна станція ПрАТ «АК «Київводоканал».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Проекти рішень Вишгородської міської ради / Про відмову у погодженні видачі ТОВ “КАРДІКС ВАН” спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків Вишгородської ділянки, що знаходиться у м. Вишгороді, Вишгородського району, Київської області

Розглянувши клопотання Державної служби геології та надр України вх. № 2-29/961 від 13.03.2020 щодо розгляду питання погодження видачі ТОВ “КАРДІКС ВАН” спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків Вишгородської ділянки, що знаходиться у м. Вишгороді, Вишгородського району, Київської області,  керуючись п. 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, ст. 10 Кодексу України “Про надра”, постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити у наданні погодження видачі ТОВ “КАРДІКС ВАН” спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків Вишгородської ділянки, що знаходиться у м. Вишгороді, Вишгородського району, Київської області, у зв’язку з відсутністю у Вишгородській міській раді документів, що підтверджують відсутність суттєвого впливу на навколишні природоохоронні об’єкти місцевого значення та об’єкти інфраструктури стратегічного значення, а саме: регіонального ландшафтного парку “Пташиний рай” на о. Великий (перебуває в процесі розробки), землі ДП “Київська лісова науково-дослідна станція” на о. Великий, масив садових товариств “Дніпро” у м. Вишгороді, Київська ГЕС, Київський судноплавний шлюз ДП водних шляхів “Укрводшлях”, Дніпровська водопровідна станція ПрАТ «АК «Київводоканал».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Проекти рішень Вишгородської міської ради / Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення м. Вишгород у 2020 році

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів від 11.03.2020 р. №  211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» зі змінами, внесеними Постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215, від 20 березня 2020 р. № 242, від 25 березня 2020 р. № 239, від 29 березня 2020 р. № 241, від 02.04.2020 р. № 255, від 08.04.2020 р. № 262, від 15.04.2020 р. № 284; протоколу позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 26 березня 2020 року № 7, керуючись Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.11, 18 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:

 1. З метою проведення заходів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусу COVID-19 у м. Вишгород, внести зміни до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення м. Вишгород у 2020 році, затвердженої рішенням Вишгородської міської ради від
  24 грудня 2019 р. № 59/2, зокрема, доповнити План заходів Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення міста Вишгорода у 2020 році пунктом 13 наступного змісту:

№ з/п

Заходи

Строки виконання

Джерела фінансування

13.

Надання одноразової матеріальної допомоги працівникам бюджетних та комунальних підприємств, установ і організацій, які приймають участь у проведенні заходів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусу COVID-19 у м. Вишгород, та розташовані на території міста Вишгород, згідно списків, поданих керівниками таких підприємств, установ і організацій,  у розмірі 3000,00 грн.

протягом року

загальний фонд міського бюджету

 

 1. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Мирієвському І.В. під час формування та виконання міського бюджету передбачити в установленому порядку кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Вишгородської міської ради з питань планування та формування бюджету.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Проекти рішень Вишгородської міської ради / Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік»

Виконуючи покладені територіальною громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної громади, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», ст.ст. 13, 23, 68, 69, 69(1),71, п.7 ст.78, ст.ст. 93, 101 Бюджетного кодексу України, з метою своєчасного і повного здійснення видатків бюджету, міська рада ВИРІШИЛА внести зміни до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік» та додатків до рішення  3, 7, а саме:

 1. Здійснити перерозподіл кошторисних призначень в межах запланованих асигнувань по загальному фонду на 2020 рік та затвердити їх використання за кодами економічної класифікації:

 

1.1. Внести зміни до річного розпису бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду:

 

Зменшити кошторисні призначення по загальному фонду:

ТКВКБМС 0116030 Організація благоустрою населених пунктів
(КП «Благоустрій – Вишгород» Вишгородської міської ради) 

КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам та організаціям)) – зменшити планові призначення на 123 000,00 грн.

 

ТКВКБМС 0116030 Організація благоустрою населених пунктів
(КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради) 

КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам та організаціям)) – зменшити планові призначення на 159 000,00 грн.

 

ТКВКБМС 0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету (Вишгородська міська рада) для Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Вишгородської районної ради.

КЕКВ 2620 (Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів)
зменшити планові призначення на 357 000,00 грн.

 

ТКВКБМС 0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету (Вишгородська міська рада) для Комунального некомерційного підприємства «Вишгородської центральної районної лікарні» Вишгородської районної ради.

КЕКВ 2620 (Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів)
зменшити планові призначення на 1 230 000,00 грн.

 

ТКВКБМС 0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету (Вишгородська міська рада) для Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Вишгородська станція екстреної медичної допомоги. 

КЕКВ 2620 (Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів)

зменшити планові призначення на 144 000,00 грн.Збільшити кошторисні призначення по загальному фонду:

ТКВКБМС 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Вишгородська міська рада) 

КЕКВ 2730 (Інші виплати населенню) – збільшити планові призначення на 2 013 000,00 грн.

 

 1. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Мирієвському І.В. підготувати довідки про внесення змін до кошторисів, до річного та помісячного розписів, джерел фінансування міського бюджету.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №50 від 24 квітня 2020 року / Про скликання позачергової LХІІI сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47, розділ V п.111 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати LХІII сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:

 1. Призначити пленарне засідання 27 квітня 2020 року о 1000 в режимі відео конференції (дистанційне засідання) з наступним порядком денним:

1. Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення м. Вишгород у 2020 році.

2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради 24.12.2019 р. №59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік».

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Забезпечення безперешкодного та безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів міста Вишгорода

Вишгородська міська рада інформує, що згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування» № 233-IX, у прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, передбачених законом.

Огорожі або інші конструкції, що встановлені до набрання чинності цим Законом та перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів (крім випадків, встановлених законом), підлягають демонтажу.

Виходячи з викладеного, користувачі  та власники земельних ділянок зобов’язані  демонтувати огорожі або інші конструкції, які відповідно до вимог дано Закону перешкоджають доступу громадян до берегів річок та водойм.

Доводимо до відома про визначену Законом відповідальність за обмеження у будь-який спосіб безперешкодного або безоплатного доступу громадян до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування (крім випадків, передбачених законом):

– накладення штрафу на громадян від двохсот до чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3 400 грн. до 6800 грн.) і на посадових осіб – від чотирьохсот до семисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 6800 грн. до 11900 грн.).

При повторному вчиненні зазначених вище дій, протягом року:

– накладення штрафу на громадян від чотирьохсот до семисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 6800 грн. до 11900 грн.) і на посадових осіб – від семисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 11900 грн. до 17000 грн.).

Попереджуємо, що обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, а також справляння за нього плати тягне за собою припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг.

Розпорядження міського голови №49 від 22 квітня 2020 року / Про продовження процедури розгляду пропозицій та зауважень громадськості під час проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації “Детальний план території, що розташована вздовж траси Київ-Овруч та житлового масиву в м. Вишгород Київської області”

Керуючись ст. 25,   ст. 26,   ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»,  постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та від 16.03.2020 року № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211», постанови від 02.04.2020 № 255  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 року:

 1. Продовжити процедуру розгляду пропозицій та зауважень громадськості під час проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації “Детальний план території, що розташована вздовж траси Київ-Овруч та житлового масиву в м. Вишгород Київської області” до 19.05.2020 року.
 2. Перенести дату проведення громадських слухань з 09.04.2020 року на 12.05.2020 року в приміщенні адміністративного будинку на пл. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх, малий зал засідань.

Порядок денний:

з 09.10 до 09.30 – реєстрація учасників,

з 09.30 до 10.00 – доповідь розробника та/або    замовника    про    розроблений   проект містобудівної документації,

з 10.00 до 10.30 – запитання та відповіді на запитання,

з 10.30 до 11.00 – прийом пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній формі.

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ЩОДО СПЛАТИ ПОДАТКІВ

13 квітня 2020 року  Президентом України був підписаний Закон № 559-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Зокрема, було скасовано норму щодо встановлення фіксованої торгівельної націнки на тютюнові вироби, чим обмежувалися права суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво, імпорт та оптову торгівлю тютюновими виробами. Ухвалені зміни забезпечують створення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, передбачених Податковим Кодексом України (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також митних платежів), ЄСВ через Електронний кабінет платника податків. Відповідно до підписаного закону, такий рахунок буде відкрито для платника за його згодою (бажанням) на центральному рівні Державної казначейської служби.

Єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ має запрацювати з 01.01.2021 року, до цієї дати Держказначейство має подбати про його відкриття та оприлюднення реквізитів такого рахунку.

Також нагадуємо, що з 01.01.2021 також набере чинності інший закон щодо єдиного рахунку – Закон від 04.10.2019 р. №190-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Через єдиний рахунок  можна буде сплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний податок (ЄП), єдиний соціальний внесок (ЄСВ), рентну плату, а також податковий борг за такими податками.

Для того, щоб відкрити єдиний рахунок платник податків зможе подати заявку до Податкової служби через свій електронний кабінет. Використовувати рахунок можна буде вже на наступний день після подання заявки. Припинити використання – не раніше 1 січня наступного року. Повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунку можна буде лише один раз протягом календарного року.

Очікується, що закон має спростити сплату податкових платежів та сприятиме зменшенню кількості помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань, які платник буде мати змогу в автоматичному режимі, визначити напрямок використання сум помилково або надміру сплачених ним коштів. Для платників, які користуватимуться єдиним рахунком, обов’язок зі сплати податків та зборів вважатиметься виконаним з моменту подання ними до банку, в якому вони обслуговуються, розрахункових документів про перерахування на такий рахунок відповідних коштів.

Крім того, ухвалені зміни сприятимуть підвищенню рівня відкритості, прозорості та довіри платників податків до державних органів.

Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській області

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН!

Законом України від 17 березня  року №-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню корона вірусної хвороби» встановлено, що з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

На виконання зазначеної вище норми Державною податковою службою України та її територіальними органами призупиняється відлік перебігу строків звернення платників податків за наданням, в тому числі, адміністративних послуг, передбачених Законом України від 19 грудня 1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та, відповідно, призупиняється відлік строків надання цих послуг контролюючим органом.

Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській області

Розпорядження міського голови №48 від 17 квітня 2020 року / Про внесення змін та затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами), Наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 24.12.2019 року № 59/2 «Про затвердження міських програм розвитку на 2020 рік», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 07.02.2020 р. № 60/10 «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік»», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 12.03.2020 р. № 61/3 «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік»», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 19.03.2020 р. № 61/48 «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік»», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 07.04.2020 р. № 62/1 «Про затвердження Програми проведення заходів із запобігання поширення корона вірусу COVID-19 у
м. Вишгород», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 07.04.2020 р. № 62/2 «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік»», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів, міська рада ВИРІШИЛА:     

 1. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КТПКВКМБ 0111090
  «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», що додається (Додаток 1);
 2. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КПКВКМБ 0112152
  «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я», що додається (Додаток  2);
 3. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КПКВКМБ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян», що додається (Додаток 3);
 4. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КПКВКМБ 0113140
  «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», що додається (Додаток 4);
 5. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КПКВКМБ 0114082
  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», що додається (Додаток 5);
 6. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КПКВКМБ 0115062
  «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні», що додається (Додаток 6);
 7. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КТПКВКМБ 0116030
  «Організація благоустрою населених пунктів», що додається ( Додаток 7);
 8. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КТПКВКМБ 0117411
  «Утримання та розвиток автотранспорту», що додається (Додаток 8);
 9. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік  за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КТПКВКМБ 0117461
  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», що додається (Додаток 9);
 10. Затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік  за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КТПКВКМБ 0118110
  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха», що додається (Додаток 10);
 11. Затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік  за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КТПКВКМБ 0119750
  «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів», що додається
  (Додаток 11);
 12. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КТПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету», що додається (Додаток 12);
 13. Забезпечити оприлюднення та надання паспортів бюджетних програм до Управління державної казначейської служби України відповідно до термінів, встановлених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами).
 14. Контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на начальника фінансово – бухгалтерського відділу Мирієвського І. В.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №47 від 16 квітня 2020 року / Про організацію Великодніх свят та поминальних днів в період карантинних обмежень

З метою забезпечення організації Великодніх свят та поминальних днів, вжиття необхідних додаткових заходів для відведення загрози, забезпечення безпеки і здоров’я громадян та запобігання поширенню гострої респіраторної інфекції COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19, на виконання ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарно та епідеміологічного благополуччя населення», Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобіганню поширення на території України коронавірусу COVID-19», протоколу позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.04.2020 року №11:

 1. Визначити відповідальною особою під час святкування Великодніх свят (з 13:00 год 18 квітня 2020 року до 12:00 год 19 квітня 2020 року) заступника міського голови Іванова Трохима Сергійовича.
 2. Обмежити пересування та перебування громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів ( починаючи з 13:00 год 18 квітня 2020 року до 06:00 год 21 квітня 2020 року).
 3. На період поминальних днів обмежити доступ громадян до місць поховань на території кладовища, а саме переміщення групою осіб у кількості не більше ніж дві особи.
 4. Поминальний день перенести на Троїцьку батьківську поминальну суботу – 06 червня 2020 року.
 5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот