Місто Вишгород має важливе соціально-культурне, промислове значення, близьку перспективу подальшого економічного і соціального розвитку. Населення міста стрімко зростає. Виникає потреба вищого рівня розвитку нашого міста, створення сприятливіших умов для становлення економічного і культурного центру.

Місто має потужні сприятливі передумови та потенціал для подальшого соціально-економічного розвитку. До числа факторів, які визначають специфіку використання його території та створюють умови для прогресивного розвитку відносяться:

  • інвестиційно привабливі умови для залучення внутрішніх та, особливо, зовнішніх інвестицій, що сприяє економічному та соціальному розвитку регіону;

– географічне розміщення міста сприяє розвитку туристичної інфраструктури;

  • розвинена виробнича база, яка містить всі основні галузі;

  • експортний потенціал. Ряд промислових підприємств регіону експортує свою продукцію у країни ближнього та дальнього зарубіжжя;

– наявність виробничих площ, облаштованих необхідною інфраструктурою, що є наслідком ринкової трансформації економіки і дозволяє нарощувати або створювати нові види виробництва з відносно незначними витратами;

– розвинені транспорті комунікації, під’їзди до підприємств;

– близькість до столиці України (8 км) м. Києва – найкрупнішого адміністративного, наукового, виробничого, транспортного та культурного центру;

– наявність високої частки молоді в трудових ресурсах міста, демографічний ріст.

Все це дозволяє нарощувати або створювати нові види виробництва, які відповідатимуть ресурсному та виробничому потенціалу і соціальним завданням розвитку м. Вишгорода з урахуванням інтеграційних взаємозв’язків.

Наведені вище характеристики свідчать про потенціал та перспективу соціально-економічного розвитку і  демографічною росту Вишгорода.

Стрімкий розвиток міста вимагає нових, більш ефективних організаційно-адміністративних форм місцевого самоврядування територіальної громади. Кроком, який дасть змогу фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування, сприятиме інвестиційній привабливості території є отримання містом Вишгород статусу міста обласного підпорядкування.

Враховуючи волевиявлення територіальної громади, Вишгородська міська рада VII скликання вчергове прийняла рішення про віднесення міста Вишгорода до категорії міст обласного підпорядкування.