Зразок заяви до опікунської ради

Вишгородському міському голові

Момоту О.В.

___________________________________

П.І.Б. заявника

                            ___________________________________

Адреса та тел. Заявника

ЗАЯВА

Прошу орган опіки та піклування Вишгородської міської ради клопотати перед Вишгородським районним судом про визнання  ________________________, дата народження, недієздатною/обмежено недієздатною, встановлення опіки та призначення мене її опікуном/піклувальником.

Перелік документів:

1. Заява.

2. Копія паспорта заявника.

3. Копія ідентифікаційного коду заявника.

4. Копія паспорта  та ідентифікаційного коду особи, яка буде визнаватися недієздатною чи обмежено недієздатною.

5. Довідка про стан здоров’я особи, яка буде визнаватися недієздатною чи обмежено недієздатною,  висновок ЛКК.

6. Довідка про стан здоров’я особи, яка буде опікуном,  висновок ЛКК.

7. Довідка про те, що дана особа перебуває на обліку у психіатра чи нарколога.

8. Довідка з місця реєстрації або проживання заявника та особи, що буде визнаватися недієздатною чи обмежено недієздатною (форма № 3 або довідка про склад сім’ї).

9. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання  заявника.

10. Довідка про доходи.

11. Заяви близьких родичів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів.

Примітка: В разі необхідності органом опіки та піклування можуть витребовуватись і інші документи

             _________    _________

(дата)    (підпис)

Я, ___________________________________, ознайомлений(а) з нормою Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку своїх персональних даних.

                    ______________    _____________

                                                (дата)    (підпис)

Юридичне обгрунтування вирішення справи

ст.ст. 39-41, 55, 56, 58-60 Цивільного кодексу України;

ст. 19 Сімейного кодексу України.

Порядок отримання відповіді

На десятий день після засідання виконавчого комітету, по тел. (04596) 26-568 чи особисто каб. 98 (ІV-ий поверх).

Порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» Зразок заяви до опікунської ради

Вишгородському міському голові

Момоту О.В.

___________________________________

П.І.Б. заявника

                            ___________________________________

Адреса та тел. заявника

ЗАЯВА

Прошу клопотати перед Вишгородською РДА про присвоєння мені звання матері-героїні, так як я народила та виховала _______ дітей:

ПІБ, дата народження.

Необхідні документи:

 1. Заява.

 2. Довідка про склад сім’ї.

 3. Копія свідоцтва про народження дітей,у разі смерті дитини – копія свідоцтва про смерть та причину смерті;

 4. Копія свідоцтва про одруження батьків, в разі розірвання шлюбу – копія свідоцтва про розірвання шлюбу;

 5. Характеристика з місця роботи батьків або з місця проживання.

 6. Ксерокопія паспортів батьків стр. 1,2,11.

 7. Довідки з місця навчання, роботи дітей

 8. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї .

 9. Довідки з місця роботи батьків, якщо не працюють – копії трудових книжок.

 10. Відомості про притягнення батьків та дітей до кримінальної чи адміністративної відповідальності – райвідділ міліції за місцем проживання сім’ї.

Примітка: В разі необхідності органом опіки та піклування можуть витребовуватись і інші документи

             _________    _________

(дата)    (підпис)

Я, ___________________________________, ознайомлений(а) з нормою Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку своїх персональних даних.

                    ______________    _____________

                                                (дата)    (підпис)

Юридичне обгрунтування вирішення справи

Указ Президента України «Про почесні звання України»

Порядок отримання відповіді

На десятий день після засідання виконавчого комітету, по тел. (04596) 25-052 чи особисто каб. 74 (ІV-ий поверх).

Зразок заяви до Комісії

Вишгородському міському голові

Момоту О.В.

_______________________________

П.І.Б. заявника

_______________________________

Адреса та тел. заявника

ЗАЯВА

       Прошу орган опіки та піклування Вишгородської міської ради надати висновок про доцільність позбавлення батьківських прав ______________________, який(а) проживає ___________ (вказати повну адресу, контактні телефони), щодо нашої дитини                    ПІБ, дата народження.

      Вказати підстави позбавлення батьківських прав (ст. 164 Сімейного Кодексу України).

Перелік документи:

 1. Заява.
 2. Паспорт заявника (копія).
 3. Свідоцтво про народження дитини (копія).
 4. Свідоцтво про одруження (розлучення) – копія.
 5. Довідка про реєстрацію місця проживання (додаток № 13) – оригінал.
 6. Акт обстеження умов проживання (служба у справах дітей та сім’ї).
 7. Свідчення про факт неучасті батька (матері) у вихованні та утриманні дитини: свідчення сусідів, родичів, виконавчий лист про стягнення аліментів, довідка територіального органу Державної виконавчої служби про заборгованість по аліментам у разі заборгованості, довідка та характеристика з місця навчання/виховання дитини.
 8. Довідка з місця роботи заявника.
 9. Довідка про доходи.
 10. Характеристика з місця роботи або місця проживання.
 11. Довідка закладу охорони здоров’я про стан здоров’я дитини.

                     ______________                                            _____________

                                      (дата)                                                                   (підпис)

Я, ___________________________________, ознайомлений(а) з нормою Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку своїх персональних даних.

                     ______________                                            _____________

                                        (дата)                                                                   (підпис)

Відповідальні за видачу рішення:

Начальник служби у справах дітей та сім’ї Алахвердієва Маргарита Олегівна,

Головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Солов’єнко Олена Василівна

Контактний номер телефону (04596) 25-052, каб. 74 (ІV-ий поверх).

Зразок заяви до опікунської ради

Вишгородському міському голові

Момоту О.В.

_______________________________

П.І.Б. заявника

_______________________________

Адреса та тел. заявника

ЗАЯВА

Прошу орган опіки та піклування призначити мене помічником для ___________________, дата народження, яка проживає за адресою:_____________________, як такому, що потребує систематичного догляду та надання допомоги у здійсненні прав, їх захисті та виконанні цивільних обов’язків, за станом здоров’я.

Перелік документів:

1. Заява особи, яка потребує стороннього догляду, написана у присутності представника органу опіки та піклування, чи завірена нотаріально.

2. Копія паспорта того, хто потребує стороннього догляду.

3. Заява того, хто має бажання бути помічником.

4. Копія паспорта того, хто має бажання бути помічником.

5. Довідка з місця реєстрації або проживання.

6. Довідка з лікарні  про стан здоров’я того, хто потребує стороннього догляду.

7. Висновок про стан здоров’я того, хто буде помічником.

8. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання.

Примітка: В разі необхідності органом опіки та піклування можуть витребовуватись і інші документи

             _________    _________

(дата)    (підпис)

Я, ___________________________________, ознайомлений(а) з нормою Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку своїх персональних даних.

                    ______________    _____________

                                                (дата)    (підпис)

Юридичне обгрунтування вирішення справи

ст.78 Цивільного кодексу України.  

Порядок отримання відповіді

На десятий день після засідання виконавчого комітету, по тел. (04596) 26-568 чи особисто каб. 98 (ІV-ий поверх).

                                                Зразок заяви до Комісії

Вишгородському міському голові

Момоту О.В.

___________________________________

П.І.Б. заявника

­­­                                                                                  ___________________________________

Адреса та тел. заявника

ЗАЯВА

Прошу орган опіки та піклування Вишгородської міської ради надати висновок про підтвердження місця проживання моєї дитини _______________, дата народження, разом зі мною. Даний висновок потрібен для тимчасового виїзду дитини за межі України.

ПІБ того з батьків, хто проживає окремо від дитини, адреса, контактний номер телефону (у разі відсутності актуальних даних, необхідно вказати останні відомі).

      Перелік документів:

 1. Копія паспорта.
 2. Копія паспорта дитини (у разі наявності).
 3. Довідка про реєстрацію місця проживання заявника (у разі коли в паспорті відсутні дані про реєстрацію місця проживання).
 4. Довідка про реєстрацію місця проживання дитини.
 5. 5. Свідоцтво про народження дитини.
 6. Копія рішення суду про розірвання шлюбу (у разі наявності).
 7. Підтвердження про відправлення рекомендованого листа згідно з вимогами, передбаченими абзацом першим частини п’ятоїстатті 157 Сімейного кодексу України.
 8. Копія документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (подається для тимчасового виїзду за межі України дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги).
 9. Свідчення про факт неучасті батька (матері) у вихованні та утриманні дитини: виконавчий лист про стягнення аліментів, довідка з виконавчої служби про заборгованість по аліментам, характеристика з місця навчання (виховання) дитини.

         Служба у справах дітей за результатами розгляду зазначених документів, відвідування дитини за місцем її проживання, проведення бесіди з тим із батьків, хто проживає окремо від дитини (у разі можливості її проведення), або бесіди з дитиною, яка досягла 14 років

                     ______________                                            _____________

                                                (дата)                                                                   (підпис)

Я, ___________________________________, ознайомлений(а) з нормою Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку своїх персональних даних.

                     ______________                                            _____________

                                                (дата)                                                                   (підпис)

 

Відповідальні за видачу рішення:

Начальник служби у справах дітей та сім’ї Алахвердієва Маргарита Олегівна,

Головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Солов’єнко Олена Василівна

Контактний номер телефону (04596) 25-052, кабінет 74

                                                                                  Зразок заяви до Комісії  

Вишгородському міському голові

Момоту О.В.

___________________________________

П.І.Б. заявника

___________________________________

Адреса та тел. заявника

ЗАЯВА

Прошу орган опіки та піклування Вишгородської міської ради встановити опіку/піклування над малолітньою/неповнолітньою дитиною  ____________, _____ р.н., у зв’язку з тим, що мати та батько дитини ____________ ( вказати обставини, за яких вона залишилась без батьківського піклування, документи, які підтверджують ці обставини).

Одночасно прошу призначити мене опікуном/піклувальником ________________ ,_____ р.н., так як я є її/його______ та з ______ р. опікуюся нею/ним.

 Перелік  документів:

 1. Заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями).
 2. Довідка про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку.
 3. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
 4. Копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі).
 5. Довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 6. Копія паспорта.
 7. Висновок про стан здоров’я заявника, складений за формою згідно з додатком 5.
 8. Довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками.
 9. Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника.
 10. Письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ю, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі – дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

 ____________________                                                                                       ________________

     (дата)                                                                                               (підпис)

Я, ___________________________________, ознайомлений(а) з нормою Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку своїх персональних даних.

  ____________________                                                                                       ________________

     (дата)                                                                                                  (підпис)

Додаток 5

до Порядку

ВИСНОВОК
про стан здоров’я заявника

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дата і місце народження _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________
(адреса)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дані медичного обстеження 

Дерматовенеролог ___________

___________________________
(діагноз)  

____________
(дата) 

Психіатр ___________________

___________________________
(діагноз)  

____________
(дата) 

Фтизіатр ___________________

___________________________
(діагноз)  

____________
(дата) 

Терапевт ___________________

___________________________
(діагноз)  

____________
(дата) 

Нарколог ___________________

___________________________
(діагноз)  

____________
(дата) 

Дані лабораторного дослідження

Реакція Вассермана ____________________________________________________________________
(дата, номер, результат)

ВІЛ-інфікованість ______________________________________________________________________
(дата, номер, результат)

Остаточний висновок __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Керівник лікувально-профілактичного закладу

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

М.П.

  

“___” ____________ 202_р.

  

Відповідальні за видачу рішення:

Начальник служби у справах дітей та сім’ї Алахвердієва Маргарита Олегівна,

Головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Солов’єнко Олена Василівна

Контактний номер телефону (04596) 25-052, кабінет 74

Зразок заяви до Комісії

Вишгородському міському голові

Момоту О.В.

_______________________________

П.І.Б. заявника

_______________________________

Адреса та тел. заявника

ЗАЯВА

Прошу дати дозвіл органу опіки та піклування Вишгородської міської ради на укладення договору дарування ___ частки квартири за адресою: _____________, яка належить  ____________, на ім’я _________.

В квартирі зареєстрована (та має право власності) дитина  __________, дата народження. При укладенні договору дарування права дитини порушені не будуть.  

Перелік документів: (документи в оригіналах та копіях).

 1. Заява батьків (та неповнолітнього, якому виповнилося 14 років).
 2. Документ про право власності на житло, яке відчужується (приватизаційне свідоцтво, договір купівлі-продажу (міни), договір дарування, свідоцтво про право на спадщину за законом або за заповітом) – копія.
 3. Витяг з державного реєстру речових прав на не рухоме майно та їх обтяжень.
 4. Інформаційна довідка.
 5. Довідка про реєстрацію місця проживання (додаток № 13 на всіх зареєстрованих осіб) – оригінал.
 6. Свідоцтво про народження дитини або паспорт (копія).
 7. Паспорта всіх заявників (копії).
 8. Ідентифікаційний код всіх заявників (копії).
 9. Свідоцтво про одруження (розлучення) батьків (в окремих випадках – довідка про те, що мати є одинокою; свідоцтво про смерть одного з батьків) – копія.
 10. Згода всіх співвласників.

                ________________                                                                        ____________

                       (дата)                                                                                                        (підпис)

Я, ___________________________________, ознайомлений(а) з нормою Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку своїх персональних даних.

_________________________                                                                                           _____________________

(дата)                                                                                                                                     (підпис)

Відповідальні за видачу рішення:

Начальник служби у справах дітей та сім’ї Алахвердієва Маргарита Олегівна,

Головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Солов’єнко Олена Василівна

Контактний номер телефону (04596) 25-052, кабінет 74

Зразок заяви до Комісії

Вишгородському міському голові

Момоту О.В.

___________________________________

П.І.Б. заявника

­­­                                                                                  ___________________________________

Адреса та тел. заявника

ЗАЯВА

Прошу орган опіки та піклування Вишгородської міської ради дати дозвіл на укладення договору про припинення права на аліменти на дитину/дітей у зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно, а саме: ______ (житловий будинок, квартира, земельна ділянка тощо) № _____ по    вул. ________ у м. Вишгороді (с. Хотянівка, с. Осещина), яка належить________________, на ім’я малолітньої дитини_______, дата народження.

У квартирі зареєстрована малолітня дитина ________________, дата народження. При укладанні договору права дитини порушені не будуть.

Додатки: (документи в оригіналах та копіях)

 1. Заява батьків (та неповнолітнього, якому виповнилося 14 років).
 2. Документ про право власності на житло, яке відчужується (приватизаційне свідоцтво, договір купівлі-продажу (міни), договір дарування, свідоцтво про право на спадщину за законом або за заповітом) – копія.
 3. Технічний паспорт (копія).
 4. Інформаційна довідка.
 5. Довідка про реєстрацію місця проживання (додаток № 13 на всіх зареєстрованих осіб) – оригінал.
 6. Свідоцтво про народження дитини або паспорт (копія).
 7. Паспорта всіх заявників (копії).
 8. Ідентифікаційний код всіх заявників (копії).
 9. Свідоцтво про одруження (розлучення) його батьків (в окремих випадках – довідка про те, що мати є одинокою; свідоцтво про смерть одного з батьків) – копія.
 10. 10. Згода всіх співвласників.

                       ___________                                                _____________

                                              (дата)                                                                       (підпис)

Я, ___________________________________, ознайомлений(а) з нормою Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку своїх персональних даних.

                     _____________                                              _____________

                                                (дата)                                                                   (підпис)

Відповідальні за видачу рішення:

Начальник служби у справах дітей та сім’ї Алахвердієва Маргарита Олегівна,

Головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Солов’єнко Олена Василівна

Контактний номер телефону (04596) 25-052, кабінет 74

       Зразок заяви до Комісії

       Вишгородському міському голові

       Момоту О.В.

_________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

        який (яка) проживає за адресою:_______________

___________________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

___________________________________________

(номер контактного телефону)

___________________________________________

(адреса електронної пошти)

ЗАЯВА
про зарахування

до ______________________________________________________
(найменування закладу)

     Прошу розглянути питання про зарахування на цілодобове перебування _____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження дитини)

який (яка) проживає (перебуває) за адресою: _______________________________________

_____________________________________________________________________________,

у зв’язку із ____________________________________________________________________

 (пояснення потреби в зарахуванні дитини на цілодобове перебування) __________________________________________________________________

строком з _____________________________ по ____________________________________.

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та в доданих до заяви документах.

Додатки*:

 1. Заява одного з батьків або іншого законного представника про зарахування дитини до закладу на цілодобове перебування із зазначенням строку та причини влаштування за формою згідно з додатком;
 2. Копія документа, що посвідчує особу одного з батьків або іншого законного представника дитини.
 3. Копія свідоцтва про народження дитини.
 4. Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника дитини, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).
 5. Висновок оцінювання потреб сім’ї/особи (дитини) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, або його копія, засвідчена надавачем соціальних послуг або відповідним структурним підрозділом (не подається батьками або іншими законними представниками для дітей із встановленою інвалідністю);
 6. Інші документи, що підтверджують стан сім’ї та причину влаштування дитини до закладу;
 7. Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з особливими освітніми потребами, виданий фахівцями інклюзивно-ресурсного центру (у разі розгляду питання щодо доцільності продовження цілодобового перебування дитини в закладі подається за наявності потреби відповідно до законодавства);
 8. Індивідуальна програма реабілітації для дитини з інвалідністю (у разі розгляду питання щодо доцільності продовження цілодобового перебування дитини в закладі подається за наявності потреби).

                       ___________                                                _____________

                                              (дата)                                                                       (підпис)

* Перелік документів згідно з пунктом 11 Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 586.

Відповідальні за видачу рішення:

Начальник служби у справах дітей та сім’ї Алахвердієва Маргарита Олегівна,

Головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Солов’єнко Олена Василівна

Контактний номер телефону (04596) 25-052, кабінет 74

Зразок заяви до Комісії

Вишгородському міському голові

Момоту О.В.

___________________________________

П.І.Б. заявника

 ___________________________________

Адреса та тел. заявника

ЗАЯВА

Прошу орган опіки та піклування Вишгородської міської ради дати дозвіл на зняття з реєстрації малолітніх дітей ___________________, дата народження за адресою: ______________, при умові реєстрації дітей за адресою: ____________.

Додатки:

 1. Заяви батьків.
 2. Копія паспорта та ідентифікаційного коду батьків дитини/опікунів.
 3. Довідка про реєстрацію місця проживання (додаток № 13 на всіх зареєстрованих осіб) – оригінал.
 4. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу.
 5. Копія свідоцтва про народження дитини.
 6. Документи на квартиру, де прописуються діти (копія).
 7. Акт обстеження умов проживання (служба у справах дітей та сім’ї).

                    ______________                                             _____________

                                                 (дата)                                                                  (підпис)

Я, ___________________________________, ознайомлений(а) з нормою Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку своїх персональних даних.

                     ______________                                            _____________

                                                 (дата)                                                                  (підпис)

 

Відповідальні за видачу рішення:

Начальник служби у справах дітей та сім’ї Алахвердієва Маргарита Олегівна,

Головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Солов’єнко Олена Василівна

Контактний номер телефону (04596) 25-052, кабінет 74

Зразок заяви до Комісії  

Вишгородському міському голові

Момоту О.В.

___________________________________

П.І.Б. заявника

 ___________________________________

Адреса та тел. заявника

ЗАЯВА

Прошу орган опіки та піклування Вишгородської міської ради дати дозвіл на продаж ___ частки квартири № _____ по  вул.  ______________ в   м. Вишгороді  (с. Хотянівка, с. Осещина), яка належить________________.

В квартирі зареєстрована малолітня дитина ________________, дата народження. При укладанні договору права дитини порушені не будуть.

Додатки: (документи в оригіналах та копіях).

 1. Заява батьків (та неповнолітнього, якому виповнилося 14 років).
 2. Документ про право власності на житло, яке відчужується (приватизаційне свідоцтво, договір купівлі-продажу (міни), договір дарування, свідоцтво про право на спадщину за законом або за заповітом) – копія.
 3. Витяг з державного реєстру речових прав на не рухоме майно та їх обтяжень.
 4. Інформаційна довідка.
 5. Довідка про реєстрацію місця проживання (додаток № 13 на всіх зареєстрованих осіб) – оригінал.
 6. Свідоцтво про народження неповнолітнього або паспорт (копія).
 7. Паспорта всіх заявників (копії).
 8. Ідентифікаційний код всіх заявників (копії).
 9. Свідоцтво про одруження (розлучення) його батьків (в окремих випадках – довідка про те, що мати є одинокою; свідоцтво про смерть одного з батьків) – копія.
 10. Згода всіх співвласників.

                  _______________                                             _____________

                                                (дата)                                                                   (підпис)

Я, ___________________________________, ознайомлений(а) з нормою Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку своїх персональних даних.

                   _______________                                            _____________

                                                (дата)                                                                   (підпис)

 

Відповідальні за видачу рішення:

Начальник служби у справах дітей та сім’ї Алахвердієва Маргарита Олегівна,

Головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Солов’єнко Олена Василівна

Контактний номер телефону (04596) 25-052, кабінет 74

Зразок заяви до Комісії  

Вишгородському міському голові

Момоту О.В.

___________________________________

П.І.Б. заявника

 ___________________________________

Адреса та тел. Заявника

ЗАЯВА

Прошу орган опіки та піклування Вишгородської міської ради дати дозвіл на продаж  ___ частки квартири № ___ по вул. ______________ в м. Вишгороді (с. Хотянівка, с. Осещина),  яка належить дитині ____________, дата народження, при умові, що дитині буде придбана (подарована) квартира за адресою: __________________.

Перелік документів: (документи в оригіналах та копіях).

 1. Заява батьків (та неповнолітнього, якому виповнилося 14 років).
 2. Документ про право власності на житло, яке відчужується (приватизаційне свідоцтво, договір купівлі-продажу (міни), договір дарування, свідоцтво про право на спадщину за законом або за заповітом) – на обидві квартири.
 3. Витяг з державного реєстру речових прав на не рухоме майно та їх обтяжень.
 4. Інформаційна довідка – на обидві квартири (копія).
 5. Довідка про реєстрацію місця проживання (додаток № 13 на всіх зареєстрованих осіб) на обидві квартири – оригінали.
 6. Свідоцтво про народження дитини або паспорт (копія).
 7. Паспорта всіх заявників (копії).
 8. Ідентифікаційний код всіх заявників (копії).
 9. Свідоцтво про одруження (розлучення) його батьків (в окремих випадках – довідка про те, що мати є одинокою; свідоцтво про смерть одного з батьків) – копія.
 10. Згода всіх співвласників.

                  ________________                                           _____________

                                                (дата)                                                                   (підпис)

Я, ___________________________________, ознайомлений(а) з нормою Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку своїх персональних даних.

                  ________________                                           _____________

                                                (дата)                                                                   (підпис)

Відповідальні за видачу рішення:

Начальник служби у справах дітей та сім’ї Алахвердієва Маргарита Олегівна,

Головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Солов’єнко Олена Василівна

Контактний номер телефону (04596) 25-052, кабінет 74

                                                 Зразок заяви до Комісії

Вишгородському міському голові

Момоту О.В.

___________________________________

П.І.Б. заявника

 ___________________________________

Адреса та тел. заявника

ЗАЯВА

Прошу орган опіки та піклування Вишгородської міської ради визначити місце проживання моєї дитини _______________, дата народження, разом зі мною в зв’язку з тим, що _______________________.

Перелік документів:

 1. Заява.
 2. Копія паспорта.
 3. Копія свідоцтва про народження дитини .
 4. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини (служба у справах дітей).
 5. Довідка про доходи – оригінал.
 6. Довідка про реєстрацію місця проживання/перебування (додаток № 13) – оригінал.
 7. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності).
 8.  Характеристика з місця навчання/виховання дитини – оригінал.
 9.    Довідка про сплату аліментів (у разі наявності).
 10. Копія ідентифікаційного кода.

      Додаткові документи:

 1. Інформація із закладу охорони здоров’я про стан здоров’я дитини, бажано з аналізом участі батьків у забезпечені догляду за дитиною.
 2. Довідка про стан здоров’я батьків.

                   ______________                                              _____________

                                                 (дата)                                                                  (підпис)

Я, ___________________________________, ознайомлений(а) з нормою Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку своїх персональних даних.

                     ______________                                            _____________

                                                 (дата)                                                                  (підпис)

Відповідальні за видачу рішення:

Начальник служби у справах дітей та сім’ї Алахвердієва Маргарита Олегівна,

Головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Солов’єнко Олена Василівна

Контактний номер телефону (04596) 25-052, кабінет 74

                                                Зразок заяви до Комісії

Вишгородському міському голові

Момоту О.В.

___________________________________

П.І.Б. заявника

 ___________________________________

Адреса та тел. заявника

ЗАЯВА

Прошу орган опіки та піклування Вишгородської міської ради надати моїй дитині ____________ПІБ, дата народження, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Перелік документів: (документи в оригіналах та копіях).

 1. Свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини.
 2. Документа, що посвідчує особу заявника.
 3. Документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, – документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником.
 4. Довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
 5. У разі відсутності відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування дитини або документів, зазначених в абзацах другому – п’ятому цього пункту, доказами підтвердження її місця проживання/перебування в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, можуть бути відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або свідоцтво про базову загальну середню освіту, або атестат про повну загальну середню освіту, або документ про професійно-технічну освіту, або табель успішності, або учнівський квиток, або медичні документи, або свідоцтво про народження дитини.

За обставин, передбачених у підпункті 1 пункту 3 цього Порядку, також подаються

 1. Виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

За обставин, передбачених у підпунктах 2-5 пункту 3 цього Порядку, також подаються копії:

 1. Заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;
 2. Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (назалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;
 3. Висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за обставин, передбачених у підпункті 2пункту 3 цього Порядку).

За обставин, передбачених у підпункті 6 пункту 3 цього Порядку, також подаються:

 1. Висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за формою, затвердженою Мінсоцполітики. До оцінювання потреб сім’ї (особи) може бути залучений психолог/практичний психолог, психотерапевт, психіатр, що працює в іншому закладі, установі, організації. На основі висновку оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах за згодою батьків/законних представників дитина направляється до відповідного закладу/організації для реабілітації та отримання відповідних соціальних послуг;
 2. Копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740;
 3. Копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у разі загибелі батьків дитини або одного з них із числа цивільних осіб.

_______________                                                    ____________

             (дата)                                                                   (підпис)

Я, ___________________________________, ознайомлений(а) з нормою Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку своїх персональних даних.

______________                                                        _____________

          (дата)                                                                        (підпис)

Відповідальні за видачу рішення:

Начальник служби у справах дітей та сім’ї Алахвердієва Маргарита Олегівна,

Головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Солов’єнко Олена Василівна

Контактний номер телефону (04596) 25-052, кабінет 74

 Зразок заяви до Комісії  

Вишгородському міському голові

Момоту О.В.

___________________________________

П.І.Б. заявника

 ___________________________________

Адреса та тел. заявника

ЗАЯВА

Прошу орган опіки та піклування Вишгородської міської ради визначити способи участі у вихованні та спілкуванні з моєю дитиною _______________, дата народження, так як мати/батько перешкоджає нашому спілкуванню.

ПІБ того з батьків, хто проживає окремо від дитини, адреса, контактний номер телефону (у разі відсутності актуальних даних, необхідно вказати останні відомі).

Перелік документів:

 1. Заява.
 2. Копія паспорта заявника.
 3. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності).
 4. Копія свідоцтва про народження дитини.
 5. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання батька/матері (складається службою у справах дітей та сім’ї).
 6. Довідка про реєстрацію місця проживання заявника.

Додаткові документи:

 1. Довідка про стан здоров’я дитини.
 2. Довідка з закладу освіти, бажано з результатами психолого-педагогічного діагностування дитини та аналізом участі батьків у навчанні та вихованні.
 1. Характеристика з місця роботи заявника.
 2. Довідка про сплату аліментів.

___________                                                                                                                       ____________

(дата)                                                                                                                                        (підпис)

Я, ___________________________________, ознайомлений(а) з нормою Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку своїх персональних даних.

___________                                                                                                                       ____________

(дата)                                                                                                                                        (підпис)

Відповідальні за видачу рішення:

Начальник служби у справах дітей та сім’ї Алахвердієва Маргарита Олегівна,

Головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Солов’єнко Олена Василівна

Контактний номер телефону (04596) 25-052, кабінет 74