Технічний ліцей НТУУ «КПІ»

Технічний ліцей розпочав свою роботу у жовтні 1997 року.

Засновниками ліцею є Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут  ім. Ігоря Сікорського» та  Вишгородська міська рада. Щороку Технічний ліцей укладає угоди з Інститутом моніторингу якості освіти  НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського». На базі нашого закладу ліцеїсти ІV курсу (11 класу) проходять курси з підготовки до вступу до «КПІ» . Ця підготовка, як і навчання у профільних класах з поглибленим вивченням предметів,  дають можливість на профільному рівні опанувати обрані ліцеїстами навчальні дисципліни, визначитись із професійним спрямуванням, підготуватись до ЗНО.

Технічний ліцей при складанні своїх навчальних планів збільшує кількість годин на вивчення предметів і курсів за рахунок додаткових освітніх послуг (годин на індивідуальні та групові заняття) – математика, фінансова грамотність, розв’язання текстових задач, українська мова, розвиток мовлення, основи споживчих знань, креслення; інформатика, сучасна українська літературна мова, розв’язування задач з параметрами, модуль числа, синтаксис простого та ускладненого речення, англійська мова, модуль числа тощо.

Технічний ліцей функціонує як заклад освіти ІІ – ІІІ ступеня. Набір до 5, 10 класів здійснюється на конкурсній основі. Додатковий набір до інших класів здійснюється за наявності вільних місць в кінці навчального року. Вступники складають іспити з української мови та математики.

Особливістю системи роботи є те, що Технічний ліцей надає здобувачам освіти додаткові освітні послуги понад гарантований державою освітній мінімум, тобто понад обсяги, які встановлюються навчальними планами та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевого бюджетів. Враховуючи це, розклад роботи закладу освіти має свої особливості: кількість навчальних занять збільшується, ми працюємо 6 днів на тиждень; у розкладі є курси за вибором, спеціальні курси, факультативи,  які обирають учні (ліцеїсти) та їх батьки.

Маючи багаторічний досвід роботи за профілями «математичний», «фізико-математичний», «суспільно-гуманітарний», «філологічний», «економічний», «інформаційно-технологічний», ми пропонуємо здобувачам освіти: курси і факультативи, які допомагають у більш ґрунтовній підготовці з обраних предметів; систему роботи, яка дає можливість ефективно організувати робочий час (спарені уроки, індивідуальні завдання, проекти, індивідуальні заняття, тощо; форми і методи роботи педагогів, які стимулюють мотивацію до різнопланової освітньої діяльності, формують і розвивають компетентності, зокрема критичне, інженерне і алгоритмічне мислення, навички оброблення інформації та аналізу, цифрову грамотність, креативні якості та інноваційність, навички комунікації; дають можливість відчути і пережити  процес пошуку і моменти удачі.

Безперечним досягненням за ці роки роботи є вироблена система з чіткими принципами, стратегічними напрямами і завданнями. У 2013 р. Технічний ліцей пройшов чергову атестацію і визнаний атестованим за достатнім рівнем. За результатами атестації на перспективу розроблено Концепцію розвитку Технічного ліцею, Програму інноваційного розвитку на період 2015-2020 рр., 2021-2027 рр., Програму реалізації Конвенції ООН про права дитини у Технічному ліцеї на 2016-2020 н.р., 2021-2027,  Програму «Обдарованість».  У 2019 році розроблено і упроваджено Положення про академічну доброчесність та етику учасників освітнього  процесу Технічного ліцею (норми корпоративної культури) та Меморандум співпраці учасників освітнього процесу, Програму моніторингу якості освіти, Внутрішню систему забезпечення якості освіти.

Результативність цієї системи – це ефективність, конкурентоспроможність наших ліцеїстів, випускників.

Показовими є результати зовнішнього незалежного оцінювання:

у 2018 р. – Технічний ліцей посів І місце в рейтингу серед закладів освіти Вишгородського району ( 32 позиція в рейтингу Київської області)

у 2019 р. – ІІ місце в рейтингу за результатами ЗНО серед закладів освіти Вишгородського району та І – м. Вишгорода (23 позиція у загальному рейтингу Київської області).

у 2020 р. – І місце в рейтингу за результатами ЗНО серед закладів освіти Вишгородського району  (10 позиція у загальному рейтингу Київської області).

2020 р. Технічний ліцей увійшов до переліку з 200 навчальних закладів України за результатами ЗНО з математики та фізики.

Безперечно, успішність дітей є віддзеркаленням таланту, праці та натхнення і Учня і Вчителя. Особливим досягненням Технічного ліцею є наш колектив. Колектив людей, які дійсно вболівають за формування і розвиток  кожної дитини; які дійсно піклуються про мікроклімат, який існує у нашому закладі і переймаються всіма питаннями життєдіяльності ліцею. Обговорюючи питання корпоративної культури, ми дійшли згоди, що позитивний, сприятливий для кожного психологічний клімат у колективі є запорукою ефективної, плідної і якісної роботи. Взаєморозуміння, взаємодопомога, увага до кожного, взаємоповага, відкритість – це те, що робить колектив ефективною командою. Це те, що є найкращим прикладом для дітей .

Адреса: 07300, Україна, Київська область, м. Вишгород, вул. Симоненка, 3а

Телефон: (04596) 2-23-41

E-mail: tehlicey_vyshgorod@ukr.net

Сайт: http://tl-v.at.ua

Директор: Савчук Лариса Анатоліївна