ВИШГОРОД

Офіційний портал

Протоколи сесій міської ради / П Р О Т О К О Л № 1

Протоколи сесій міської ради / П Р О Т О К О Л № 1

Розпочато: 11:00

Закінчено: 16:00

Загальний склад ради – 26 депутатів

На сесії присутні:

Момот О. В. – міський голова

Депутати міської ради – 26 (список додається)

Відсутні  депутати міської ради – 0 (список додається)

 

Відкриває та веде засідання голова Вишгородської міської виборчої комісії                        Матейчук П.В.

 

СЛУХАЛИ: інформацію про підсумки виборів, реєстрацію та визнання повноважень Вишгородського міського голови.

 

ДОПОВІДАЄ: Матейчук П.В. – голова Вишгородської міської виборчої комісії.

Зачитує постанову № 70 Вишгородської міської виборчої комісії про реєстрацію  Вишгородським міським головою Момота Олексія Вікторовича (додається).

 

Момот О.В. – міський голова. Зачитав текст присяги згідно вимог Закону України                       «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

Матейчук П.В. – голова Вишгородської міської виборчої комісії. Привітав та вручив посвідчення Вишгородського міського голови Момоту Олексію Вікторовичу.

 

СЛУХАЛИ: інформацію про підсумки виборів, реєстрацію та визнання повноважень         депутатів Вишгородської міської ради

 

ДОПОВІДАЄ: Матейчук П.В. – голова Вишгородської міської виборчої комісії.

Зачитує постанову № 72 Вишгородської міської виборчої комісії про реєстрацію депутатів Вишгородської міської ради (додається).

 

Кравченко М.М. – депутат міської ради. Зачитав текст присяги згідно вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Момот О.В. – міський голова. Привітав депутатів міської ради та вручив посвідчення депутата Вишгородської міської ради VIII скликання депутатам.

 

Матейчук П.В. – голова Вишгородської міської виборчої комісії. Повідомив, що депутати набули повноважень депутатів Вишгородської міської ради VIІІ скликання. Запросив Вишгородського міського голову Момота Олексія Вікторовича для подальшого ведення засідання І сесії Вишгородської міської ради VІIІ скликання.

 

Веде засідання Вишгородський міський голова Момот О.В.

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про затвердження складу лічильної комісії та секретаря сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26, утримались – 0, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 1.

Рішення прийнято (додається результат голосування).

 

Секретар сесії – Лісогор О.Я.

 

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Решетнікова М.С.

Заступник голови комісії – Шубка В.В.

Секретар комісії – Лісогор В.Ю.

 

Секретар сесії та члени лічильної комісії приступили до виконання своїх обов’язків.

 

Решетнікова М.С. – депутат міської ради. Зачитала норми із Закону України «Про місцеве самоврядування». Пропозиція внести зміни в порядок денний змінивши порядок розгляду питання 2 «Про обрання секретаря Вишгородської міської ради VIІІ скликання» та питання 3 «Про утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій».

 

Момот О.В. – міський голова. Надав роз’яснення щодо нелогічності зміни порядку розгляду питань порядку денного.

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про затвердження порядку денного засідання І сесії Вишгородської міської ради VІІІ скликання (в цілому).

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про початок повноважень депутатів Вишгородської міської ради.
 2. Про обрання секретаря Вишгородської міської ради VIIІ скликання.
 3. Про утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій.
 4. Про затвердження структури виконавчих органів ради та загальної чисельності апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради VIІI скликання.
 5. Про створення соціально-гуманітарного управління Вишгородської міської ради.
 6. Про створення управління фінансів Вишгородської міської ради.
 7. Про затвердження на посаду заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
 8. Про затвердження Положення про старосту сіл Хотянівка та Осещина Вишгородської міської ради Вишгородського району Київської області.
 9. Про утворення виконавчого комітету Вишгородської міської ради VIІI скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу.
 10. Про реорганізацію Хотянівської сільської ради шляхом приєднання до Вишгородської міської ради.
 11. Про затвердження плану діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2021-й рік.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19, утримались – 6, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 2.

Рішення прийнято (додається результат голосування).

 

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

 1. СЛУХАЛИ: Про початок повноважень депутатів Вишгородської міської ради.

 

ДОПОВІДАЄ: Момот О.В. – міський голова. Доповів проект рішення.

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування про початок повноважень депутатів Вишгородської міської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21, утримались – 0, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 6.

Рішення прийнято (додається результат голосування та рішення № 1/1).

 

 1. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря Вишгородської міської ради VIIІ скликання.

 

ДОПОВІДАЄ: Момот О.В. – міський голова. Повідомив, що відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова, має право пропонувати на посаду секретаря ради кандидатуру одного з депутатів міської ради. Пропонує обрати на цю посаду депутата, обраного від ПП «Європейська солідарність» Мельник Марину Гурамівну.

 

Решетнікова М.С. – депутат міської ради. Запитала у кандидата на посаду секретаря ради Мельник М.Г. щодо організації роботи міської ради. Повідомила про необхідність виділення окремого приміщення для організації роботи депутатського корпусу.

 

Лісогор В.Ю. – депутат міської ради. Підтримує щодо необхідності вирішення питання виділення окремого приміщення для роботи депутатського корпусу.

 

Мельник М.Г. – депутат міської ради. Повідомила, що в разі вільного приміщення його буде виділено для роботи депутатського корпусу.

 

Решетнікова М.С. – депутат міської ради. Запитала у кандидата на посаду секретаря ради Мельник М.Г. про створення апарату ради для роботи з депутатським корпусом.

 

Мельник М.Г. – депутат міської ради. Надала роз’яснення з даного питання.

 

Момот О.В. – міський голова. Доручив проведення процедури таємного голосування тому ж складу лічильної комісії. Запропонував включити кандидатуру Мельник Марини Гурамівни до бюлетеня для таємного голосування.

 

Проходить процедура заповнення бюлетенів для таємного голосування по виборах секретаря міської ради.

 

Решетнікова М.С. – голова лічильної комісії. Пояснює процедуру таємного голосування по виборах секретаря міської ради. Запрошує депутатів до малої зали засідань для таємного голосування.

 

Йде голосування.

 

Після голосування.

 

Лічильна комісія заносить до зали засідань скриньку для голосування. У режимі пленарного засідання лічильна комісія веде підрахунок голосів. Лічильна комісія вносить дані підрахунку голосів до протоколу та повідомляє їх. Мельник М.Г. повідомила про наявність конфлікту інтересів. Один бюлетень для голосування погашено шляхом відрізання куточка бюлетеня.

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за –  18,  проти –  8, не брали участь у голосуванні –  1.

Рішення прийнято (додається протокол засідання лічильної комісії по виборах секретаря Вишгородської міської ради VIІI скликання від 27.11.2020 р. та рішення № 1/2)

 

Момот О.В. – міський голова. Привітав Мельник М.Г. з обранням на посаду секретаря ради. Запросив зайняти місце в президії для подальшого ведення засідання І сесії Вишгородської міської ради VIІI скликання.

 

 1. СЛУХАЛИ: Про утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій.

 

ДОПОВІДАЄ: Момот О.В. – міський голова. Доповів проект рішення.

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій.

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23, утримались – 0, проти – 3, не брали участь у голосуванні – 1.

Рішення прийнято (додається результат голосування та рішення № 1/3).

 

Момот О.В. – міський голова. Повідомив про зняття питання 10 порядку денного.

 

 1. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури виконавчих органів ради та загальної чисельності апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради VIІI скликання.

 

ДОПОВІДАЄ: Мельник М.Г. – секретар ради. Доповіла проект рішення.

 

Ростовський О.Р. – депутат міської ради. Просив уточнити кількість штатних одиниць, яка буде в апараті виконавчого комітету Вишгородської міської ради.

Мельник М.Г. – секретар ради. Відповіла, що загальну чисельність працівників апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради передбачено в кількості 99 штатних одиниць.

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про затвердження структури виконавчих органів ради та загальної чисельності апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради VIІI скликання.

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27, утримались – 0, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 0.

Рішення прийнято (додається результат голосування та рішення № 1/4).

 

 1. СЛУХАЛИ: Про створення соціально-гуманітарного управління Вишгородської міської ради.

 

ДОПОВІДАЄ: Момот О.В. – міський голова.  Доповів проект рішення.

 

Момот О.В. – міський голова. Зачитав звернення про створення депутатської фракції Вишгородської міської ради VIІI скликання «Слуга народу», яку очолила Бражнікова Т.О.

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про створення соціально-гуманітарного управління Вишгородської міської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20, утримались – 2, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 5.

Рішення прийнято (додається результат голосування та рішення № 1/5).

 

 1. СЛУХАЛИ: Про створення управління фінансів Вишгородської міської ради.

 

ДОПОВІДАЄ: Момот О.В. – міський голова.  Доповів проект рішення.

 

Бражнікова Т.О. – депутат міської ради. Просила зробити перерву для обговорення даного проекту рішення на спільному засіданні депутатських комісій.

 

Момот О.В. – міський голова. Оголосив перерву до 1500

 

Після перерви.

 

Бражнікова Т.О. – депутат міської ради. Пропозиція внести правку «відділ підпорядкований та підзвітний міському голові, міській раді».

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про створення управління фінансів Вишгородської міської ради (за основу).

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24, утримались – 0, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 3.

Рішення прийнято (додається результат голосування).

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про створення управління фінансів Вишгородської міської ради (за зміни).

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25, утримались – 0, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 2.

Рішення прийнято (додається результат голосування).

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про створення управління фінансів Вишгородської міської ради (в цілому зі змінами).

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26, утримались – 0, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 1.

Рішення прийнято (додається результат голосування та рішення № 1/6).

 

 1. СЛУХАЛИ: Про затвердження на посаду заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету Вишгородської міської ради.

 

ДОПОВІДАЄ: Момот О.В. – міський голова. Доповів проект рішення. Повідомив, що проект рішення пропонується в двох редакціях: перший кандидат на посаду старости сіл Хотянівка та Осещина Вишгородської міської ради – Ворона  Г.В. , другий – Бойко М.М.

 

Момот О.В. – міський голова. Пропозиція поставити на голосування окремо за заступників міського голови та керуючого справами, окремо за старосту сіл Хотянівка та Осещина.

 

Кравченко М.М. – депутат міської ради. Пропозиція перенести розгляд питання на наступну сесію.

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про затвердження на посаду заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету Вишгородської міської ради (за основу).

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25, утримались – 0, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 2.

Рішення прийнято (додається результат голосування).

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про затвердження на посаду заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету Вишгородської міської ради (за заступників міського голови та керуючого справами).

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24, утримались – 1, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 2.

Рішення прийнято (додається результат голосування).

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про затвердження на посаду заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету Вишгородської міської ради (за кандидатуру Ворона Г.В.).

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, утримались – 6, проти – 1, не брали участь у голосуванні – 16.

Рішення не прийнято (додається результат голосування).

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про затвердження на посаду заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету Вишгородської міської ради (за кандидатуру Бойко М.М.).

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 10, утримались – 2, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 15.

Рішення прийнято (додається результат голосування).

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про затвердження на посаду заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету Вишгородської міської ради (в цілому зі змінами).

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21, утримались – 0, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 6.

Рішення прийнято (додається результат голосування та рішення № 1/7).

 

 1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про старосту сіл Хотянівка та Осещина Вишгородської міської ради Вишгородського району Київської області.

ДОПОВІДАЄ: Момот О.В. – міський голова. Доповів проект рішення.

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про затвердження Положення про старосту сіл Хотянівка та Осещина Вишгородської міської ради Вишгородського району Київської області.

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27, утримались – 0, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 0.

Рішення прийнято (додається результат голосування та рішення № 1/8).

 

 1. СЛУХАЛИ: Про утворення виконавчого комітету Вишгородської міської ради VIІI скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу.

 

ДОПОВІДАЄ: Момот О.В. – міський голова. Доповів проект рішення. Пропозиція включити до складу виконавчого комітету:  Пещерін А.Є. – депутат Київської обласної ради, Новицька С.В. – юрисконсульт ТОВ «Інтеко-Констракшин».

 

Момот О.В., Мельник М.Г. заявили про конфлікт інтересів.

 

Свистун І.І. – депутат міської ради. Повідомив про конфлікт інтересів. Не буде брати участь у голосуванні.

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про утворення виконавчого комітету Вишгородської міської ради VIІI скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу (за основу).

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19, утримались – 2, проти – 1, не брали участь у голосуванні – 5.

Рішення прийнято (додається результат голосування).

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про утворення виконавчого комітету Вишгородської міської ради VIІI скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу (за зміни – включити два члени додатково).

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19, утримались – 0, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 8.

Рішення прийнято (додається результат голосування).

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про утворення виконавчого комітету Вишгородської міської ради VIІI скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу (в цілому).

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – ,19 утримались – 1, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 7.

Рішення прийнято (додається результат голосування та рішення № 1/9).

 

 1. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2021-й рік.

 

ДОПОВІДАЄ: Карпов В.А. – заступник міського голови. Доповів проект рішення.

 

Момот О.В. – міський голова. Зачитав звернення про створення депутатської фракції Вишгородської міської ради VIІI скликання «Європейська солідарність», яку очолив Кириченко Р.М.

 

Момот О.В. – міський голова. Зачитав звернення про створення депутатської фракції Вишгородської міської ради VIІI скликання «Єдина громада», яку очолив Лісогор В.Ю.

 

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про затвердження плану діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2021-й рік.

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25, утримались – 0, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 2.

Рішення прийнято (додається результат голосування та рішення № 1/10).

 

Момот О.В. – міський голова. Повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті  I сесія Вишгородської міської ради VIІI скликання вважається закритою.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Vitalik