ВИШГОРОД

Офіційний портал

Інформація щодо інвестиційних проєктів

Інформація щодо інвестиційних проєктів

     Відповідно до листа Мінстратегпрому від 10 січня 2023 року № 1.4-9.1/164 щодо формування бази інвестиційних проєктів та їх подальшої презентації потенційним вітчизняним та іноземним інвесторам, а також партнерам із залучення міжнародної технічної допомоги (у тому числі у вигляді пільгових кредитів), просимо надати інформацію щодо потенційних інвестиційних проєктів згідно з формами, що додаються.

     Основна вимога до зазначених проєктів – позитивний вплив на соціально- економічний розвиток регіону. Пріоритетними є проєкти у сфері оборонно- промислового комплексу, автомобілебудування (електротранспорт), авіації (легкий авіаційний транспорт), робототехніки та інших стратегічних галузях промисловості, що ґрунтуються на інноваційних рішеннях та принципах сталого розвитку.

     Заповнені українською та англійською мовами форми (додаються) просимо надіслати Департаменту економіки Київської облдержадміністрації до 20 лютого 2023 року на електронну адресу prom@econkoda.gov.ua.

Форма 1.

НАЗВА ПРОЕКТУ

Опис проекту

Ініціатор проекту
Суть проекту
Мета проекту
Відповідність стратегічним документам та обґрунтування пріоритетності
Дослідження проблеми, яку буде вирішено в рамках реалізації проекту
Форма проекту
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
Механізм реалізації проекту
Основні фінансові показники реалізації проекту  
Термін реалізації проекту
Орієнтовні джерела фінансування проекту
Прогнозні показники працевлаштування осіб (з урахуванням безробітних) та створення нових робочих місць
Стадія реалізації проекту
Зацікавлені сторони та очікуваний результат реалізації проекту

Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного)

Місце розташування об’єкту
Характеристики населеного пункту/регіону
Характеристики ринку праці населеного пункту/регіону
Опис існуючих об’єктів або тих, що пропонується створити в рамках реалізації проекту
Форма власності
Опис суміжної інфраструктури
Площа земельної ділянки, га
Статус земельної ділянки
Планування території
Додатково (за наявності, у формі додатків):

– інвестиційний проект;

– ТЕО;

презентаційні матеріали

Уповноважена особа,

контактні дані

Форма 2.

Project name

Project Description

Project initiator
Project essence
Project goal
Project compliance prioritization
Project-related problems to be resolved
Project form
Project cost (estimate) thousand UAH.
Project implementation
Project financial indicators  
Project realization
Project financing (estimate)
Projec new jobs
Project implementation stage
Project stakeholders

Project Characteristics

Location
Location Characteristics
Labor
Existing facilities
Ownership
Adjacent infrastructure
Land area, ha
Land Status
Territory planning (layout)
Additionally (if any, in the form of annexes):

– investment project;

– FEASIBILITY STUDY;

– presentation materials

Authorized person, contact details

Vitalik