ВИШГОРОД

Офіційний портал

Архів Травень 2022

Розпорядження міського голови №48 від 31 травня 2022 року / Про внесення змін до розпорядження від 05 квітня 2022р. № 33

     Відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України № 64/2022, Закону України від 15.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», враховуючи лист Вишгородської районної військової адміністрації Київської області №155 від 01.04.2022 р.:

 1. Внести зміни до розпорядження від 05 квітня 2022 р. № 33 «Щодо встановлення робочого тижня та тривалості робочого часу для працівників Вишгородської міської ради», а саме, скасувати пункт 1 «1. Встановити на період дії воєнного стану, а саме з 01 квітня 2022 року, у зв’язку з виробничою необхідністю та за метою безперебійної роботи міста Вишгород, шестиденний робочий тиждень з тривалістю робочого часу для працівників Вишгородської міської ради 60 годин на тиждень».
 2. Пункт 2 залишити без змін «2. У період дії воєнного стану не застосовувати норми статті 53 (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), частини першої статті 65, частин третьої – п’ятої статті 67 та статей 71 – 73 (святкові і неробочі дні) Кодексу законів про працю України».
 3. Дане розпорядження набирає чинності з 01 червня 2022 року.
 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                       Олексій МОМОТ


Розпорядження міського голови №47 від 30 травня 2022 року / Про відновлення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти

     Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні » «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення військового стану в Україні», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 №1/3371-22, за погодженням Вишгородської районної військової адміністрації (лист № 719/933 від 26.05.2022 року)  та з метою належної організації освітньо-виховного процесу у закладах дошкільної освіти Вишгородської міської ради :

 1. Організувати освітній процес за очною та змішаною формами навчання з 01 червня 2022 року, дотримуючись належних умов для безпечного перебування дітей у закладах дошкільної освіти Вишгородської міської ради(згідно з Додатком 1);
 2. Соціально-гуманітарному управлінню провести відповідну роз’яснювальну роботу з працівниками закладів дошкільної освіти та з батьками вихованців щодо можливих ризиків та дотримання вимог безпеки учасниками освітнього процесу.
 3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                       Олексій МОМОТ


Розпорядження міського голови №46 від 26 травня 2022 року / Про внесення змін та затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік

     На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами), Наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 16.12.2021 р. № 15/13 «Про затвердження міських програм», Рішення сесії Вишгородської міської ради від 24.12.2021 р. №16/2 «Про бюджет Вишгородської міської територіальної громади на 2022 рік та додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7, до нього, Рішення сесії Вишгородської міської ради від 24.02.2022 р. №18/22 «Про бюджет Вишгородської міської територіальної громади на 2022 рік» та додатків 1,2,3,5,6,7, до нього, Рішення сесії Вишгородської міської ради від 17.03.2022 р. №19/3 «Про бюджет Вишгородської міської територіальної громади на 2022 рік» та додатків 1,2,3,5,6,7, до нього, Рішення сесії Вишгородської міської ради від 07.04.2022 р. №20/2 «Про бюджет Вишгородської міської територіальної громади на 2022 рік» та додатків 1,2,3,5,6,7, до нього, Рішення сесії Вишгородської міської ради від 12.05.2022 р. №21/5 «Про бюджет Вишгородської міської територіальної громади на 2022 рік» та додатків 1,2,3,5,6,7, до нього з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів, міська рада ВИРІШИЛА:        

 1. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2021 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КПКВКМБ 0116090
  «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства», що додається (Додаток 1);
 2. Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2021 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КТПКВКМБ 0117461
  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», що додається (Додаток 2);
 3. Затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2022 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КТПКВКМБ 0117693
  «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю», що додається (Додаток 3);
 4. Затвердити паспорт бюджетної програми Вишгородської міської ради на 2022 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування КТПКВКМБ 0118240
  «Заходи та роботи з територіальної оборони», що додається ( Додаток 4);
 5. Забезпечити оприлюднення та надання паспортів бюджетних програм до Управління державної казначейської служби України відповідно до термінів, встановлених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами).
 6. Контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку, фінансового та господарсько-організаційного забезпечення Ігоря МИРІЄВСЬКОГО.

 

Міський голова                                                                       Олексій МОМОТ


Розпорядження міського голови №45 від 26 травня 2022 року / Про визначення уповноваженої особи та призначення відповідальних осіб з накладання електронного цифрового підпису у системі дистанційного обслуговування клієнтів через ПТК «Клієнт Казначейства-Казначейство»

     З метою забезпечення захисту електронних банківських документів, на виконання вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та відповідно до п.6 Постанови Кабінету Міністрів України №749 від 19.09.2018 року «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності»:

 1. Покласти обов’язки застосування електронного цифрового підпису у відділі бухгалтерського обліку, фінансового та господарсько-організаційного забезпечення Вишгородської міської ради Київської області на начальника відділу бухгалтерського обліку, фінансового та господарсько-організаційного забезпечення  Мирієвського Ігоря Вікторовича та визначити його уповноваженою особою, а саме забезпечити:
 • підготовку та подання акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необхідної для отримання послуг, пов’язаних з електронним цифровим підписом;
 • надання допомоги підписувачам під час генерації їх особистих та відкритих ключів;
 • подання до акредитованого центру сертифікації ключів звернень про скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів;
 • доступ підписувачів через телекомунікаційні мережі до акредитованих центрів сертифікації ключів у разі неможливості здійснення ними такого доступу із своїх робочих місць;
 • ведення обліку надійних засобів електронного цифрового підпису та носіїв, на яких зберігаються особисті ключі підписувачів;
 • ведення обліку програмно-апаратних та апаратних носіїв особистих ключів підписувачів;
 • зберігання документів та їх електронних копій, на підставі яких отримано послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом;
 • контроль за використанням підписувачами надійних засобів електронного цифрового підпису та зберіганням ними особистих ключів.
 1. Проведення процедури реєстрації та генерації особистих ключів уповноважити начальника бухгалтерського обліку, фінансового та господарсько-організаційного забезпечення Вишгородської міської ради Київської області Мирієвського Ігоря Вікторовича.
 2. Надати право накладання електронного цифрового підпису при формуванні електронних платіжних документів у системі дистанційного обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства-Казначейство»:
  • Першого підпису (електронного цифрового підпису) – голові Вишгородської міської ради – Момоту Олексію Вікторовичу;
  • Другого підпису (електронного цифрового підпису) – начальнику відділу бухгалтерського обліку, фінансового та господарсько-організаційного забезпечення – Мирієвському Ігорю Вікторовичу;
  • Третього підпису (електронного цифрового підпису) – печатки Вишгородської міської ради – Момоту Олексію Вікторовичу.
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження, а також відповідальність за організацію застосування електронного цифрового підпису у відділі бухгалтерського обліку, фінансового та господарсько-організаційного забезпечення Вишгородської міської ради залишаю за собою.

 

Міський  голова                                                                      Олексій МОМОТ


Розпорядження міського голови №44 від 24 травня 2022 року / Про внесення змін до розпорядження Вишгородської міської ради від 17.03.2022 №30 «Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб Вишгородської міської ради» (зі змінами)

     У зв’язку з наявною потребою в закупівлі товарів, робіт і послуг, керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (зі змінами):

 1. Внести зміни до розпорядження Вишгородської міської ради від 17.03.2022 № 30 «Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб Вишгородської міської ради» (зі змінами) (далі – Розпорядження), а саме:
 • Затвердити Додаток 1 «Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг» до Розпорядження в новій редакції, що додається.
 1. Відповідальним за виконання цього розпорядження призначити начальника відділу бухгалтерського обліку, фінансового та господарсько-організаційного забезпечення І.В. Мирієвського.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря Вишгородської міської ради М.Г. Мельник.

 

Міський голова                                                                       Олексій МОМОТ


Розпорядження міського голови №43 від 17 травня 2022 року / Про покладання виконання обов’язків секретаря адміністративної комісії

     Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з виробничою необхідністю:

 1. Покласти на МАМЕДОВУ Ірину Олексіївну – інспектора комунального підприємства «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради, виконання обов’язків секретаря адміністративної комісії Вишгородської міської ради з 18.05.2022.
 2. Головному бухгалтеру КП «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради внести відповідні зміни до розрахункових документів відповідно до чинного законодавства.

 

Міський голова                                                                       Олексій МОМОТ


Протоколи сесій міської ради / П Р О Т О К О Л № 21

Розпочато: 10:00

Закінчено: 11:00

Загальний склад ради – 26 депутатів

На сесії присутні:

Депутати міської ради –  14 (список додається)

Відсутні депутати міської ради – 12 (список додається)

Запрошені – керівники комунальних установ та організацій міста, представники Вишгородського відділу поліції НП України в Київській області.

Засідання позачергової ХХІ сесії Вишгородської міської ради VІIІ скликання веде міський голова Момот О.В.

Момот О.В. повідомив, що в залі засідань присутні та зареєстровані 14 депутатів міської ради. Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Поставив на голосування питання про відкриття пленарного засідання.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 15, утримались – 0, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 0.

Рішення прийнято (додається результат голосування).

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування питання про затвердження складу лічильної комісії та секретаря сесії.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 15, утримались – 0, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 0.

Рішення прийнято (додається результат голосування).

Секретар сесії – Войко І.І.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії –  Клюс С.М.

Заступник голови комісії – Баланюк О.І..

Секретар комісії – Клавдієнко О.І.

Секретар сесії та члени лічильної комісії приступили до виконання своїх обов’язків.

Момот О.В. – міський голова. Поставив на голосування затвердження порядку денного засідання позачергової ХХІ сесії Вишгородської міської ради VІIІ скликання (в цілому).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Вишгородської міської територіальної громади за І квартал 2022 року.
 2. Про затвердження Програми підтримки військової частини 3027 Національної гвардії України на 2022 рік.
 3. Про внесення змін до Рішення Вишгородської міської ради від 07.04.2022 № 20/1 «Про затвердження Програми забезпечення заходів щодо підтримки добровольчого формування та інших військових формувань на території Вишгородської міської територіальної громади на 2022 рік».
 4. Про затвердження Програми підтримки 10 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській області на 2022 рік.
 5. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2021 р. № 16/2 «Про бюджет Вишгородської міської територіальної громади на 2022 рік» (з наступними змінами) та додатків 1,2,3,5,6,7 до нього.
 6. Про надання дозволу закладам освіти Вишгородської міської ради на використання та списання продуктів харчування в умовах воєнного стану.
 7. Про внесення змін до Рішення Вишгородської міської ради від 16.12.2021 року №15/13 «Про затвердження міських програм» до додатку 13 «Комплексана Програма розвитку освіти Вишгородської міської ради на 2021-2022 роки».
 8. Про припинення Комунального підприємства «Вишгородська міська аптека» Вишгородської міської ради шляхом ліквідації.
 9. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2021 року №16/6 (зі змінами).

ГОЛОСУВАЛИ: за – 15, утримались – 0, проти – 0, не брали участь у голосуванні – 0.

Рішення прийнято (додається результат голосування).


Розпорядження міського голови №42 від 12 травня 2022 року / Про делегування права підпису фінансових документів щодо перерахування коштів на здійснення видатків, передбачених у загальному та спеціальному фондах бюджету Вишгородської міської територіальної громади на 2022 рік

     Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 7.1 глави 7 та пункту 8.1 глави 8 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 (зі змінами):

 1. Доручити начальнику управління фінансів Вишгородської міської ради Єремі Т.М. затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів міського бюджету і подавати їх Управлінню Державної казначейської служби України у Вишгородському районі Київської області для проведення подальшого розподілу.
 2. Управлінню фінансів Вишгородської міської ради (Єремі Т.М.):

 2.1. Забезпечувати організацію своєчасного фінансування головних розпорядників коштів міського бюджету відповідно до чинного законодавства, а також здійснення контролю за ефективним та раціональним використанням коштів міського бюджету відповідно до повноважень.

 2.2. Проводити щотижневе інформування щодо проведення усіх платежів по міському бюджету.

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                       Олексій МОМОТ


Розпорядження міського голови №41 від 10 травня 2022 року / Про скликання позачергової XXІ сесії Вишгородської міської ради VIІІ скликання

Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати XXІ сесію Вишгородської міської ради VІІІ скликання:

 1. Призначити пленарне засідання 12 травня 2022 року об 1000 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:

 

 1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Вишгородської міської територіальної громади за І квартал 2022 року.
 2. Про затвердження Програми підтримки військової частини 3027 Національної гвардії України на 2022 рік.
 3. Про внесення змін до Рішення Вишгородської міської ради від 07.04.2022 № 20/1 «Про затвердження Програми забезпечення заходів щодо підтримки добровольчого формування та інших військових формувань на території Вишгородської міської територіальної громади на 2022 рік».
 4. Про затвердження Програми підтримки 10 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській області на 2022 рік.
 5. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2021 р. № 16/2 «Про бюджет Вишгородської міської територіальної громади на 2022 рік» (з наступними змінами) та додатків 1,2,3,5,6,7 до нього.
 6. Про надання дозволу закладам освіти Вишгородської міської ради на використання та списання продуктів харчування в умовах воєнного стану.
 7. Про внесення змін до Рішення Вишгородської міської ради від 16.12.2021 року №15/13 «Про затвердження міських програм» до додатку 13 «Комплексана Програма розвитку освіти Вишгородської міської ради на 2021-2022 роки».
 8. Про припинення Комунального підприємства «Вишгородська міська аптека» Вишгородської міської ради шляхом ліквідації.
 9. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2021 року №16/6 (зі змінами).

 

 1. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.

 

Міський голова                                                                       Олексій МОМОТ