ВИШГОРОД

Офіційний портал

Архів Червень 2018

Розпорядження міського голови №90 від 27 червня 2018 року / Про відправлення дітей м. Вишгорода на оздоровлення до ДОК «Сонячний берег» смт. Сергіївка, Білгород-Дністровського району, Одеської області

Керуючись Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», ст. ст. 26, 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями XXXIII сесії  VII скликання Вишгородської міської ради № 33/2 від 22.12.2017 року «Про Вишгородський міський бюджет на 2018 рік»,   № 33/1 від  22.12.2017 року «Про  затвердження  міських програм розвитку на 2018 рік», зокрема   виконання заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей  м. Вишгорода на 2018 рік :

 1. З метою оздоровлення та відпочинку дітей м. Вишгорода, вихованців Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело», відправити дітей на відпочинок в ДОК «Сонячний берег»» смт. Сергіївка, Білгород-Дністровського району, Одеської області, список додається.
 2. Оздоровити дітей в кількості 40 осіб в ДОК «Сонячний берег»» смт. Сергіївка, Білгород-Дністровського району, Одеської області з  09.07.2018 р. по  22.07.2018 р.
 3. Призначити керівниками груп Миненко Оксану Петрівну, Барладян Катрину Миколаївну – керівники гуртків Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело».
 4. Відрядити керівників груп Миненко Оксану Петрівну, Барладян Катрину Миколаївну – керівники гуртків Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело» в ДОК «Сонячний берег» смт. Сергіївка, Білгород-Дністровського району, Одеської області з  09.07.2018 р. по  22.07.2018 р.
 5. Забезпечити медичний супровід дітей. Відповідальним за медичний супровід призначити Петренко Тетяну.
 6. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Мирієвському І.В. провести оплату вартості путівок з Вишгородського міського бюджету на 2018 рік у відповідності до чинного законодавства.
 7. Контроль за виконання даного розпорядження покласти на заступника міського голови Іванова Т.С.

 

 Міський голова                                                                                    О. Момот


Регуляторна діяльність / Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгород

1. Загальні положення

            1.1. Дане Положення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», згідно рішення тридцять шостої чергової сесії VII скликання Вишгородської міської ради від 02.03.2018р. №  36/5 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгорода».

            1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгород.

            1.3. Метою проведення конкурсу є впорядкування та належна організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами в місті Вишгород.

            1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

            — відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

            — доступність інформації про конкурс;

            — об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії.

            1.5. Поняття, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

            — конкурсна документація — комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

            — конкурсна пропозиція — комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;

            — організатор конкурсу — виконавчий комітет Вишгородської міської ради;

            — учасник конкурсу — суб’єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

         1.6. Інші поняття, що використовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 631, Правилах надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070.

2. Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгород

            2.1. Організація і проведення конкурсу здійснюється виконавчим комітетом Вишгородської міської ради.

            2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка має містити таку інформацію:

            1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

            2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

            3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

            4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

            — наявність матеріально-технічної бази;

            — вартість надання послуг;

            — досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

            — наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

            5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів;

            6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

            7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;

            8) характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

            а) багатоквартирні житлові будинки:

            — загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

          — місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

            — відомості про балансоутримувачів будинків;

            — наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

            б) одноквартирні житлові будинки:

            — загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

            — місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

            — кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

            — наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

            — характеристика під’їзних шляхів;

            в) підприємства, установи та організації:

            — загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

            9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

            У разі відсутності відповідного об’єкта поводження з побутовими відходами на певній території або недостатнього обсягу потужностей для відповідної кількості побутових відходів (небезпечних відходів у складі побутових відходів) відходи повинні перевозитися до відповідного найближчого об’єкта поводження з ними.

            10) вимоги до конкурсних пропозицій;

            11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

            12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

            13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

           14) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

         2.3. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах: представники організатора конкурсу, а також (за їх згодою) представники органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

            До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

            2.4. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та його учасників.

            2.5. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1-4, 7-9, 13 пункту 2.2. цього Положення, а також про способи і місце отримання  конкурсної документації.

            2.6. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

            2.7. Організатор конкурс протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

            2.8. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

            2.9. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

            2.10. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

            2.11. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

3. Подання документів

            3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів:

            — балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період, засвідченого належним чином;

            — довідки відповідних органів державної податкової інспекції і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

            — документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

            — документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

            — технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

            — довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

            — довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

            — довідки про проходження  водіями медичного огляду;

            — документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

            — документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина;

            — кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

            — інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

            3.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

            3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

            3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

            3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

            3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання  конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації.

4. Проведення конкурсу

            4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та в час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс. Якщо дата розкриття припадає на вихідний чи святковий день, то проведення розкриття конвертів  переноситься на наступний робочий день.

            Розкриття  конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

            4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

            4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

            4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

        — учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

            — конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

            — встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

            — учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

            4.5. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

          — неподання конкурсних пропозицій;

          — відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення.

            4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

5. Визначення переможця конкурсу та укладання договору

            5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

            5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

            5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

            Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

            5.4. Організатор конкурсу протягом не більше як п’ять робочих днів з дня проведення  конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця  конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років.

            У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

            5.5. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання  послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору.

            5.6. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

            5.7. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.


Регуляторна діяльність / Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території міста Вишгорода»

Відповідно до ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою прийняття пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів господарювання, консультативно-дорадчих органів, виконавчий комітет Вишгородської міської ради оприлюднює проект рішення «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території міста Вишгорода».

Метою прийняття рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради є:

– розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку вивезення твердих побутових відходів (далі – ТПВ) і вибір на конкурсній основі юридичних і фізичних осіб, що забезпечать дотримання санітарних норм, правил і якості надання послуг зі збирання та транспортування ТПВ;

– своєчасне, повне та якісне надання послуг зі збирання, перевезення, захоронення та утилізації побутових відходів на території Вишгородської міської ради;

– максимальне задоволення потреб мешканців Вишгородської міської ради в послугах зі збирання та вивезення ТПВ;

– забезпечення виконання та дотримання Правил благоустрою та санітарного утримання території Вишгородської міської ради в частині утримання в належному санітарному стані території міста.

З повним текстом проекту рішення міської ради та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися в газеті «Вишгород», а також на офіційному веб-сайті сайті Вишгородської міської ради за адресою: http://vyshgorod-mrada.gov.ua.

 Проект рішення «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території міста Вишгорода», якими затверджується Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгород та конкурсна документація будуть розміщені на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради за посиланням: http://vyshgorod-mrada.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення Вишгородської міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгорода» надсилати у письмовій формі за:

– поштовою адресою: пл. Шевченка 1, м. Вишгород, Київська область, 07301;

– електронною поштою за адресою: vyshgorod946@gmail.com протягом одного місяця з дати опублікування у друкованому засобі масової інформації – газеті «Вишгород».


Регуляторна діяльність / Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території міста Вишгород

На виконання рішення тринадцять шостої чергової сесії VII скликання  Вишгородської міської ради від 02.03.2018 р. №36/5 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгорода», керуючись ст. ст. 30, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.35-1 Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», з метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами в місті Вишгороді, виконавчий комітет міської ради Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:

 1. Провести конкурс на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території м. Вишгород.
 2. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м. Вишгород (додаток 1).
 3. Затвердити конкурсну документацію на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів у м. Вишгород (додатком № 2).
 4. Доручити організаційному відділу Вишгородської міської ради опублікувати дане рішення та оголошення про проведення конкурсу в місцевих засобах масової інформації: на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради http://vyshgorod-mrada.gov.ua, а також в газеті «Вишгород».

5.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради І.Свистуна

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Регуляторна діяльність / Аналіз регуляторного впливудо проекту рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради – «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території міста Вишгород»

1. Цей аналіз регуляторного впливу розроблений і виконаний відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.03р. №1160-4 з урахуванням методики проведення аналізу впливу регуляторного акту,затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 11.03.2004р. № 308.

Аналіз

Відповідно до п. 6 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28, ст. 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» (із змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» до повноважень виконавчого комітету Вишгородської міської ради належить визначення на конкурентних засадах виконавців послуг зі збирання та вивезення побутових відходів на території Вишгородської міської ради.  На сьогодні відсутнє затверджене виконавчим комітетомВишгородськоїміської ради Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходівна території Вишгородськоїміської ради.

Одночасно наявні нормативно-правові акти, поряд з відсутністю такого Акту, не надають можливості регулювати відносини, що виникають у сфері надання послуг зі збирання та вивезення побутових відходів, повною мірою забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян міста, фізичних та юридичних осіб.

Необхідність затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення  побутових відходівна території Вишгородськоїміської ради викликана:

– дотриманням вимог Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів»;

– дотриманням вимог постанови КМУ № 1173 від 16 листопада 2011 року «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»;

– потребою в наявностіПоложення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення  побутових відходів, який спроможний забезпечити належну якість послуг по вивезенню побутових відходів на території Вишгородської міської радиз дотриманням Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, а також створення конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг.

 1. Цілі державного регулювання.

         Метою даного регулювання є:

– розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку вивезення твердих побутових відходів (далі – ТПВ) і вибір на конкурсній основі юридичних і фізичних осіб, що забезпечать дотримання санітарних норм, правил і якість надання послуг зі збирання та транспортування ТПВ;

– своєчасне, повне та якісне надання послуг зі збирання, перевезення, захоронення та утилізації побутових відходів на території Вишгородської міської ради;

– максимальне задоволення потреб мешканцівВишгородської міської ради в послугах зі збирання та вивезення ТПВ;

– забезпечення виконання та дотримання Правил благоустрою та санітарного утримання територіїВишгородської міської радив частині утримання в належному санітарному стані території  в місті Вишгороді.

 1. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей .

Альтернативним способом є:

 • неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання);
 • регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні;
 • прийняття виконавчим комітетом Вишгородської міської ради рішення «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгорода».

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства, без вирішення питання визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, місто Вишгород залишиться без якісних послуг по вивезенню твердих побутових відходів.

Вирішення проблеми за допомогою другої альтернативи можливо, однак при прийнятті третьої альтернативи стане можливим підвищення якості надання послуг, удосконалення законодавства шляхом запровадження єдиних підходів до визначення виконавця послуг зі збирання та вивезення ТПВ;забезпечення балансу інтересів між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, що надають послуги з вивезення ТПВ, та споживачами послуг,створення добросовісної конкуренції на ринку поводження з ТПВ.

Таким чином, єдиним прийнятним заходом є затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення  побутових відходівна території  Вишгородської міської ради ради, що цілком відповідає вимогам законодавства.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми прийняття запропонованого регуляторного акта.

 Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту рішення, вирішуються шляхом:

а) дотримання вимог щодо діяльності конкурсної комісії для забезпечення прозорості при визначенні виконавця послуг зі збирання та вивезення ТПВ;

б) визначення переліку та порядку подання учасниками конкурсу документів для участі у конкурсі;

 в) встановлення кваліфікаційних вимог до учасників конкурсу;

г) встановлення порядку проведення конкурсу та визначення його результатів;

д) визначення критеріїв відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам;

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття даного регуляторного акта .

У результаті прийняття розробленого проекту рішення буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства щодо визначення на конкурсних засадах виконавця послуг зі збирання та вивезення ТПВ. Прийняття даного регуляторного акта дозволить удосконалити організаційний механізм визначення на конкурсних засадах виконавця послуг – суб’єкта господарювання зі збирання та вивезення ТПВ на території Вишгородської міської ради та позитивно вплине на якість даних послуг. Фактором, що може позитивно вплинути на реалізацію регуляторного акта, є забезпечення задоволення потреб споживачів у якісному наданні послуг зі збирання та вивезення ПВ.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта, очікувані витрати та вигоди.

Сфера впливу:

Органи місцевого самоврядування

1.Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

2. Удосконалення нормативно-правової бази.

3. Створення умов для запобігання шкідливому впливу ТПВ на довкілля і здоров’я людини.

4. Створення конкурентного середовища сприяння розвитку упорядкування вивезення побутових відходів з території міста Вишгорода

Відсутні виконавці послуг з вивезення  побутових відходів:

1.Стимулювання підвищення ефективності діяльності виконавця послуг з вивезення  побутових відходів.

2.Створення належних правових підстав та умов для проведення конкурсу на надання послуг зі збирання та вивезення ТПВ.

3.Розвиток конкурентного середовища у сфері поводження з ТПВ. 4.Можливість довго термінованого планування і прогнозування діяльності виконавця послуг з вивезення  побутових відходів.

Витрати робочого часу, необхідного для вивчення вимог регуляторного акта та витрати, пов’язані з дотримання цих вимог при організації збирання, перевезення та утилізації ТПВ.

Споживачі

1.Поліпшення ситуації збереження навколишнього природного середовища. 2.Підвищення якості послуг зі збирання та вивезення ТПВ шляхом ефективної організації з вивезення ТПВ, поліпшення санітарного стану благоустрою на території м. Вишгорода.

3.Зменшення ризиків завдання шкоди життю і здоров’ю.

4.Гарантоване задоволення потреб у безпечному та якісному наданні послуг зі збирання, вивезення ТПВ;

Збільшення витрат часу на вивчення нормативної бази галузі, пов’язаної із виконанням вимог регуляторного акта.

Ефективність цього регуляторного акта підтверджується перевищенням вигод над витратами.

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження ефективності його дії.

Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений з можливістю внесення до нього змін та втрати чинності (або його окремих положень), у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.  

З метою відстеження результативності регуляторного акта пропонуються такі заходи:

– обсяги вивезення ТПВ та результати фінансово-господарської діяльності виконавця послуг з вивезення побутових відходів, який буде надавати послуги в цій сфері; – кількість відгуків, звернень та скарг з боку виконавця послуг з вивезення побутових відходів та мешканців міста про роботу та якість надання послуг зі збирання та вивезення ТПВ відповідним виконавцем.

8. Показники результативності регуляторного акта та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності.

Основними показниками результативності проекту акта є забезпечення  належної якісті послуг по вивезенню побутових відходів на території Вишгородської міської ради виконавцем послуг зі збирання та вивезення ПВ, визначених відповідно до вимог законодавства, та таких, що дотримуються його положень під час надання цих послуг. Розмір надходжень до міського бюджету, пов`язаних з дією Акта, не передбачається, тому що цей Акт не регулює таких надходжень і не має впливу на них.

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які надають послуги зі збирання та вивезення ТПВ. Після набрання чинності регуляторним актом його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1) розмір надходжень до міського бюджету і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта  – не прогнозується;

2) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог Акта – для впровадження такого регуляторного акта додаткових фінансових витрат з боку суб’єктів господарювання не потрібно, оскільки його розроблено, з урахуванням практики надання послуг зі збирання та вивезення ТПВ. Додаткові витрати робочого часу, необхідного для вивчення вимог регуляторного акта, та витрати, пов’язані з дотримання цих вимог під час його реалізації, будуть залежати від рішень виконавця послуг з вивезення  побутових відходівта органу місцевого самоврядування, що визначав його на конкурсних засадах виконавцям послуг зі збирання та вивезення ТПВ.

9. Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься у такі строки:

 – базове відстеження – після набрання чинності цим актом;

– повторне відстеження  через один рік з дня набрання чинності цим актом;

 – періодичні відстеження.

Цільові групи: суб’єкти підприємницької діяльності, бюджетні установи, підприємства та організації, комунальні підприємства, населення міста. Під час проведення відстеження результативності цього регуляторного акта будуть використовуватись статистичні дані щодо показників результативності регуляторного акта.

10.  В результаті впровадження даного регуляторного акта очікується:

– своєчасне, повне та якісне надання послуг зі збирання, перевезення, захоронення побутових відходів виконавцем послуг з вивезення  побутових відходівна території  Вишгородської міської ради;

– максимальне задоволення потреб мешканців міста Вишгородв послугах зі збирання та вивезення ТПВ.

 

Начальник юридичного відділу

Вишгородської міської ради                                                         О. Карпенко


Розпорядження міського голови №89 від 26 червня 2018 року / Про призначення ІІ пленарного засідання XLI сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Призначити ІІ пленарне засідання XLIсесії Вишгородської міської ради VIIскликання 3липня 2018 року о 1000 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:

 1. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2019 рік.
 2. Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобівв м. Вишгороді на 2019 рік.
 3. Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2019 рік.
 4. Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2019 рік.
 5. Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2019 рік.
 6. Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік в м. Вишгороді.
 7. Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2019 рік.
 8. Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2019 році.
 9. Про звернення до Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень.
 10. Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної інфраструктури.
 11. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
 12. Про затвердження Детального плану території,щорозташований по у м. ВишгородКиївськоїобластіплощею 221,45 га.
 13. Про затвердження
 14. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 28/14 від 30.08.2017 року.
 15. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 28/15 від 30.08.2017 року.
 16. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою ПРАТ «Вишгородсільрибгосп» та передачі її в оренду.
 17. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу.
 18. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ« АВТОРЕЛАКС – ШИК».
 19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведенняземельних ділянок в оренду ПрАТ «Київобленерго».
 20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ЕВРО-ПОРТ».
 21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Верхочубу В.С., Смілянцю А.Ю., Пітенку В.О., Чередниченку С.В., Шайді А.В., Чеботаєву В.В.).
 22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Пригуновій Л.І., Желтову Є.І., Прокопчуку М.А., Тихоміровій Л.М., Гафарову С.В., Рябушенку М.М., Самойленко К.А., Меркуловій Н.В., Глущенку О.П., Прокопенко М.С.).
 23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Аврамчук Л.В.
 24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Буренку Ю.О.
 25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.Григоренко О.М.
 26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Білоголовській Л.О.,Кучеренку П.Г., Марцевому М.О., Пишній Г.В., Прохорчуку Д.А., Плющаю В.М., Руденко М.О., Якімову М.В., Приймаку В.А., Дон Ю.П., Ціроціянцу О.В., Громадюку О.Р., Уманцю М.П.).
 27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Басістому А.Д., Михайленко Н.В., Безпрозванному О.О., Безпрозванній Е.О.).
 28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Маслюку С.І., Мельнику С.І., Скриннику Л.Г.).
 29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Підлісному О.В., Мурго Л.П., Вощинському Ю.К., Рудій Л.І., Головко Т.В., Вакуленку М.А.).
 30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Кардаковій А.П., Кардакову А.О., Вінніковій Н.М.).
 31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Закорчменному А.Д., Хізрієвій Т.Г., Майбоженку О.Ф., Мальку С.Г., Малько Ж.С., Малько Т.О.).
 32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Данюку О.В.
 33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Даценку М.С.
 34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Звездіну В.М.
 35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іщенко Л.В.
 36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іщенко Л.В.
 37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коваль А.І.
 38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Котляровій І.Ю.
 39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Макаренко С.Ж.
 40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Малишку А.В.
 41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Плахотнюк Н.В.
 42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Поньку В.В.
 43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сасіну В.В.
 44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Стеценко А.І.
 45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткач Л.В.
 46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Верхочубу В.С., Іванову С.В., Ткаченку В. А.)
 47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Фещенко Н.З.
 48. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чемерису О.А.
 49. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) в спільну сумісну власність відповідно до часток гр. Шерстньовій Н.А.,гр. Виннику В.А., гр. Шерстньовій А.О., гр. Винник – Голубєву О.М., гр. Винник Н.М.
 50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється ПП «Медведь Авто Транс».
 51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється ТОВ «Велесгард 2015».
 52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється ТОВ «Центр активного відпочинку «Сталкер» (площа 0,2241 га).
 53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється ТОВ «Центр активного відпочинку «Сталкер»(площа 0,5328 га).
 54. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «УНІВЕРСАЛБУДСЕРВІС №3».
 55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бражнікову О.В.
 56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Брушковському А.В.
 57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власністьгр. Буренок С.В.
 58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гнатку В.П.
 59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дяченку В.М.
 60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Денисенка Ю.С.
 61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кічі О.М.
 62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власністьгр. Кравченку В.В.
 63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність гр. Кравченку В.В.,гр. Кравченко Г.М., гр. Кравченку С.В., гр. Кравченку В.В
 64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власністьгр. Лемак Н.О.
 65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Микитчику В.Я.
 66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Микитчик Н.О.
 67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Маційчук Т.В.
 68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Нехворовській В.М.
 69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Саєнку Є.О., гр. Саєнку Р.О.).
 70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шпак Л.Т.

2.Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


01. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2019 рік

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2019 рік

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

02. Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2019 рік

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2019 рік

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

03. Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2019 рік

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2019 рік

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

04. Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2019 рік

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2019 рік

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

05. Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2019 рік

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2019 рік

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

06. Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік в м. Вишгороді

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік в м. Вишгороді

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

07. Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2019 рік

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2019 рік

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

08. Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2019 році

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2019 році

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

09. Про звернення до Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень Прийнято

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про звернення до Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

10. Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної інфраструктури

Результати голосування: 
За основу Прийнято
Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної інфраструктури

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної інфраструктури

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

11. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді

Результати голосування: 
За основу Прийнято
Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

12. Про затвердження Детального плану території, що розташований по у м. Вишгород Київської області площею 221,45 га

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження Детального плану території, що розташований по у м. Вишгород Київської області площею 221,45 га

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

13. Про затвердження Детального плану території, що розташований по вул. Шолуденка у м. Вишгород Київської області площею 6,00 га

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження Детального плану території, що розташований по вул. Шолуденка у м. Вишгород Київської області площею 6,00 га

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

14. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 28/14 від 30.08.2017 року

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 28/14 від 30.08.2017 року

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

15. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 28/15 від 30.08.2017 року

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 28/15 від 30.08.2017 року

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

16. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою ПРАТ «Вишгородсільрибгосп» та передачі її в оренду

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про припинення права постійного користування земельною ділянкою ПРАТ «Вишгородсільрибгосп» та передачі її в оренду

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

17. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

18. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ« АВТОРЕЛАКС – ШИК»

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ« АВТОРЕЛАКС – ШИК»

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ПрАТ «Київобленерго»

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ПрАТ «Київобленерго»

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ЕВРО-ПОРТ»

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ЕВРО-ПОРТ»

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Верхочубу В.С., Смілянцю А.Ю., Пітенку В.О., Чередниченку С.В., Шайді А.В., Чеботаєву В.В.)

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Верхочубу В.С., Смілянцю А.Ю., Пітенку В.О., Чередниченку С.В., Шайді А.В., Чеботаєву В.В.)

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Пригуновій Л.І., Желтову Є.І., Прокопчуку М.А., Тихоміровій Л.М., Гафарову С.В., Рябушенку М.М., Самойленко К.А., Меркуловій Н.В., Глущенку О.П., Прокопенко М.С.)

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Пригуновій Л.І., Желтову Є.І., Прокопчуку М.А., Тихоміровій Л.М., Гафарову С.В., Рябушенку М.М., Самойленко К.А., Меркуловій Н.В., Глущенку О.П.,

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Аврамчук Л.В.

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Аврамчук Л.В.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Буренку Ю.О.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Буренку Ю.О.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Григоренко О.М.

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Григоренко О.М.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Білоголовській Л.О.,Кучеренку П.Г., Марцевому М.О., Пишній Г.В., Прохорчуку Д.А., Плющаю В.М., Руденко М.О., Якімову М.В., Приймаку В.А., Дон Ю.П., Ціроціянцу О.В., Громадюку О.Р., Уманцю М.П.)

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Білоголовській Л.О.,Кучеренку П.Г., Марцевому М.О., Пишній Г.В., Прохорчуку Д.А., Плющаю В.М., Руденко М.О., Якімову М.В., Приймаку В.А., Дон Ю.П

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Басістому А.Д., Михайленко Н.В., Безпрозванному О.О., Безпрозванній Е.О.)

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Басістому А.Д., Михайленко Н.В., Безпрозванному О.О., Безпрозванній Е.О.)

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Маслюку С.І., Мельнику С.І., Скриннику Л.Г.)

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Маслюку С.І., Мельнику С.І., Скриннику Л.Г.)

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Підлісному О.В., Мурго Л.П., Вощинському Ю.К., Рудій Л.І., Головко Т.В., Вакуленку М.А.)

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Підлісному О.В., Мурго Л.П., Вощинському Ю.К., Рудій Л.І., Головко Т.В., Вакуленку М.А.)

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Кардаковій А.П., Кардакову А.О., Вінніковій Н.М.)

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Кардаковій А.П., Кардакову А.О., Вінніковій Н.М.)

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Закорчменному А.Д., Хізрієвій Т.Г., Майбоженку О.Ф., Мальку С.Г., Малько Ж.С., Малько Т.О.)

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Закорчменному А.Д., Хізрієвій Т.Г., Майбоженку О.Ф., Мальку С.Г., Малько Ж.С., Малько Т.О.)

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Данюку О.В.

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Данюку О.В.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Даценку М.С.

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Даценку М.С.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Звездіну В.М.

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Звездіну В.М.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іщенко Л.В

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іщенко Л.В

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коваль А.І.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коваль А.І.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Котляровій І.Ю.

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Котляровій І.Ю.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Макаренко С.Ж.

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Макаренко С.Ж.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Малишку А.В.

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Малишку А.В.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Плахотнюк Н.В.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Плахотнюк Н.В.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Поньку В.В.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Поньку В.В.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сасіну В.В.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сасіну В.В.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Стеценко А.І.

Результати голосування: 
За основу Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Стеценко А.І.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Стеценко А.І.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткач Л.В.

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткач Л.В.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Верхочубу В.С., Іванову С.В., Ткаченку В. А.)

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Верхочубу В.С., Іванову С.В., Ткаченку В. А.)

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Верхочубу В.С., Іванову С.В., Ткаченку В. А.)

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Фещенко Н.З.

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Фещенко Н.З.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

48. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чемерису О.А.

Результати голосування: 
ВціломуВідхилено
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чемерису О.А.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

49. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) в спільну сумісну власність відповідно до часток гр. Шерстньовій Н.А., гр. Виннику В.А., гр. Шерстньовій А.О., гр. Винник – Голубєву О.М., гр. Винник Н.М.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) в спільну сумісну власність відповідно до часток гр. Шерстньовій Н.А., гр. Виннику В.А., гр. Шерстньовій

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється ПП «Медведь Авто Транс»

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється ПП «Медведь Авто Транс»

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється ТОВ «Велесгард 2015»

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється ТОВ «Велесгард 2015»

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється ТОВ «Центр активного відпочинку «Сталкер» (площа 0,2241 га)

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється ТОВ «Центр активного відпочинку «Сталкер» (площа 0,2241 га)

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється ТОВ «Центр активного відпочинку «Сталкер» (площа 0,2241 га)

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється ТОВ «Центр активного відпочинку «Сталкер» (площа 0,5328 га)

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється ТОВ «Центр активного відпочинку «Сталкер» (площа 0,5328 га)

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

54. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «УНІВЕРСАЛБУДСЕРВІС №3»

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «УНІВЕРСАЛБУДСЕРВІС №3»

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бражнікову О.В.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бражнікову О.В.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Брушковському А.В.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Брушковському А.В.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Буренок С.В.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Буренок С.В.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гнатку В.П.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гнатку В.П.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дяченку В.М.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дяченку В.М.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Денисенка Ю.С.

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Денисенка Ю.С.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кічі О.М.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кічі О.М.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кравченку В.В.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кравченку В.В.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність гр. Кравченку В.В.,гр. Кравченко Г.М., гр. Кравченку С.В., гр. Кравченку В.В.

По данному пункту порядка денного голосування не відбувалось

64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лемак Н.О.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лемак Н.О.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Микитчику В.Я.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Микитчику В.Я.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Микитчик Н.О.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Микитчик Н.О.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Маційчук Т.В.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Маційчук Т.В.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Нехворовській В.М.

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Нехворовській В.М.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Саєнку Є.О., гр. Саєнку Р.О.)

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Саєнку Є.О., гр. Саєнку Р.О.)

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шпак Л.Т.

Результати голосування: 
Вцілому Відхилено
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шпак Л.Т.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

Розпорядження міського голови №85 від 22 червня 2018 року / Про дозвіл на проведення зйомок епізоду серіалу «Київ вдень та вночі»

Розглянувши звернення ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», керуючись п/п 20, п. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Надати ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» дозвіл на проведення зйомок епізоду серіалу «Київ вдень вночі» 12.07.2018 р. з 0900 до 1800 год. на набережній Київського водосховища в м. Вишгород.
 2. ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ»під час проведення зйомок дотримуватись законодавства в сфері захисту об’єктів інфраструктури стратегічного призначення.
 3. Повідомити Начальника Вишгородського відділу поліції Головного управління НП в Київській області Дудника О.А. про проведення зйомок епізоду серіалу «Київ вдень вночі» 12.07.2018 р. з 0900 до 1800 год. на набережній Київського водосховища в м. Вишгород для забезпечення правопорядку.
 4. Повідомити головного лікаря Філії «Вишгородська станція екстреної медичної допомоги» Гонтара В.В. про проведення зйомок епізоду серіалу «Київ вдень вночі» 12.07.2018 р. з 0900 до 1800 год. на набережній Київського водосховища в м. Вишгороддля забезпечення готовності спеціальних медичних підрозділів.
 5. Зобов’язати ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» забезпечити прибирання території та вивіз сміття після проведення зйомок.
 6. Відповідальність за дотримання правопорядку та безпеку учасників зйомок покласти на ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» ( контактна особа: Єлизавета Онашко (067) 6902666).

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №84 від 21 червня 2018 року / Про створення тимчасової комісії з узагальнення зауважень і пропозицій, що надходять під час громадського обговорення з питання присвоєння найменування алеї в м. Вишгород

Враховуючи розпорядження Вишгородського міського голови № 53 від 11.05.2018 року, керуючись ст. 13, ч. 8 ст. 59  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   Законом України “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичний подій”,  постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 року № 989 “Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій”, з метою врахування громадської думки з питання найменування алеї в м. Вишгород:

1. Створити тимчасову комісію з узагальнення зауважень і пропозицій, що надходять під час громадського обговорення  з питання присвоєння найменування алеї м. Вишгород, яка починається від вулиці М. Грушевського до Б. Хмельницького,  затвердивши   чисельність тимчасової комісії – 5 осіб.

2. Призначити головою тимчасової комісії заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рачинського О.С.

3. Прийняти Положення про тимчасову комісію (Додаток № 1).

4. Затвердити склад тимчасової комісії (Додаток № 2).

5. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради оприлюднити зміст даного розпорядження в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Рачинського О.С.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №82 від 19 червня 2018 року / Про дозвіл на проведення змагань з риболовлі

Розглянувши звернення ПрАТ «Київобленерго» Вишгородський РП, керуючись п/п 20, п. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Надати ПрАТ «Київобленерго» Вишгородський РП дозвіл на проведення змагань з риболовлі на Набережній Київського водосховища (пляж «Тюлень») в м. Вишгороді13 липня2018 р. з 08:00 до 19:00 год.
 2. Надати дозвіл на пропуск учасників змагань на територію пляжу «Тюлень» (автомобілі з логотипом ПрАТ «Київобленерго»).
 3. ПрАТ «Київобленерго» Вишгородський РП під час проведення змагань з риболовлі дотримуватись законодавства в сфері захисту об’єктів інфраструктури стратегічного призначення.
 4. Повідомити начальника Вишгородського відділу поліції Головного управління НП в Київській області Дудника О.А. про проведення змагань з риболовлі на Набережній Київського водосховища (пляж «Тюлень») в м. Вишгороді 13 липня2018 р. з 08:00 до 19:00 год. для забезпечення правопорядку.
 5. Повідомити головного лікаря Філії «Вишгородська станція екстреної медичної допомоги» Гонтара В.В. про проведення змагань з риболовлі на Набережній Київського водосховища (пляж «Тюлень») в м. Вишгороді 13 липня2018 р. з 08:00 до 19:00 год. для забезпечення готовності спеціальних медичних підрозділів.
 6. Зобов’язати ПрАТ «Київобленерго» Вишгородський РП забезпечити прибирання території та вивіз сміття після проведення змагань.
 7. Відповідальність за дотримання правопорядку та безпеку учасників змагань з риболовлі покласти на начальника Вишгородського РП Форощу С.М. (контактний номер: 067-239-06-51).

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Регуляторна діяльність / Проект регуляторного акта проекту рішення Вишгородської міської ради «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді» від 27 червня 2012 р. № 12/5

З метою врегулювання відносин, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами на території м. Вишгород, керуючись Законами України «Про рекламу», «Про охорону культурної спадщини», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», постановами Кабінету міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003 року № 2067 (із змінами), «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» від 30 березня 1994 р. № 198, відповідно до п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Вишгородська міська рада В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді» від 27 червня  2012 р. № 12/5 та викласти його у новій редакції (згідно додатку).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків.

                 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Регуляторна діяльність / АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Вишгородської міської ради «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Вишгород №12/5 від 27.06.2012 року.»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишнгородської міської ради «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Вишгород№12/5 від 27.06.2012 року.» підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

На території міста Вишгород розміщення зовнішньої реклами та визначення порядку надання в користування місць для розташування спеціальних конструкцій – здійснюється на підставі рішення Двадцятої сесії міської ради VI скликання №12/5 від 27.06.2012 року «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Вишгород».

Відповідно до Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів, що приводить до необхідності приведення Правил у відповідність чинному законодавству України. Оскільки, неврегульованість питання призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо правового статусу чинних Правил про зовнішню реклами, обґрунтованості отримання коштів за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій.
Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття нових Правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які будуть базовим документом та створять сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери у місті.

2. Визначення цілей державного регулювання:

– приведення рішень Вишгородської міської ради у відповідність із Законом України “Про рекламу” від 03.06.96. р. № 270/96-ВР та постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” із змінами;

– створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами у місті Вишгород;

– створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього сектору ринку
у місті Вишгород;

– врегулювання питань, пов’язаних з:

а) організацію взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами та виконавчим комітетом міської ради;

б)  встановлення порядку та умов надання, погодження, на розміщення об’єктів зовнішньої реклами;
г)  створення системи контролю за дотриманням порядку розміщення
зовнішньої реклами.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

1. Існуюча ситуація, тобто залишення все без змін та відмова від впровадження запропонованого регулювання,  суперечить чинному законодавству.

2. Впровадити регулювання, що аналізується, – проект регуляторного акту  (рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження  Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгород»). Прийняття запланованого регуляторного акту саме Вишгородською міською радою буде відповідати вимогам Закону України «Про рекламу» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та надасть змогу суб’єктам господарювання більш динамічно розвивати свій бізнес, а територіальній громаді міста – більш ефективно використовувати територію міста.

4. Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом внесення змін до існуючих Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Вишгород.

Основні напрями реалізації удосконалення регулювання рекламних відносин у місті Вишгород спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на створення у місті механізму отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Реалізація запропонованого регулювання   здійснюється  шляхом впровадження наступних заходів:

–  вироблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

–  наданні фізичним та юридичним особам можливості вільного вибору різних дозволених видів реклами;

–  забезпечення  раціонально – ефективного використання комунального фонду міста.

4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення цілей передбачених у розділі 2 цього Аналізу є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості, відкритості та спрощеності процедури отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території міста Вишгород.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з міського бюджету.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

5. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди      

Витрати

Органи місцевого самоврядування         

 

– створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Вишгородської міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

– стимулювання  розвитку суб’єктів господарювання, що працюють у сфері зовнішньої реклами

 

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготуванням регуляторного акту)

Підприємці        

 

– Забезпечення можливості отримати дозвіл для розміщення  об’єктів зовнішньої реклами;

–   сприяння розвитку рекламного бізнесу.

 

 

Територіальна громада міста

– додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвиток міста;

– розширення доступу до рекламної інформації

Відсутні

7. Строки дії регуляторного акту:

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений. У разі внесення змін до  законодавчих чи нормативних актів з цього питання,  необхідно буде вносити зміни до Правил.

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня прийняття цього регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту.

 

Заступник Вишгородського

міського голови                                                                         О. Рачинський


Розпорядження міського голови №80 від 13 червня 2018 року / Про поїздку на Міжнародний фестиваль-конкурс оркестрів «Яскрава Симфонія Прикарпаття 2018»

Розглянувши звернення Вишгородського міського дитячо-юнацького духового оркестру-студії «Водограй», керуючись п/п 20 п. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:        

1. Сприяти організації поїздки ВМДЮДОС «Водограй» на Всеукраїнський фестиваль-конкурс оркестрів «Яскрава Симфонія Прикарпаття 2018» 15-17 червня 2018  у м. Трускавець.

2.  Відповідальність за поїздку покласти на директора ВМДЮДОС «Водограй» Тищенко Н.М.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Іванова Т.С.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №79 від 13 червня 2018 року / Про дозвіл на проведення зйомок мелодрами «Зоя»

Розглянувши звернення ТОВ «Арт-формс», керуючись п/п 20, п. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Надати ТОВ «Арт-формс»дозвіл на проведення зйомок 8-ми серійної мелодрами «Зоя» 29-30 червня 2018 р. на території старого пляжу та спортивного комплексу «Smilepark» в м. Вишгород.
 2. Повідомити Начальника Вишгородського відділу поліції Головного управління НП в Київській області Дудника О.А. про проведення зйомок 8-ми серійної мелодрами «Зоя» 29-30 червня 2018 р. на території старого пляжу та спортивного комплексу «Smilepark» в м. Вишгород для забезпечення правопорядку.
 3. Повідомити головного лікаря Філії «Вишгородська станція екстреної медичної допомоги» Гонтара В.В. про проведення зйомок 8-ми серійної мелодрами «Зоя» 29-30 червня 2018 р. на території старого пляжу та спортивного комплексу «Smilepark» в м. Вишгород для забезпечення готовності спеціальних медичних підрозділів.
 4. Зобов’язати ТОВ «Арт-формс» забезпечити прибирання території та вивіз сміття після проведення зйомок.
 5. Відповідальність за дотримання правопорядку та безпеку учасників зйомок покласти на ТОВ «Арт-формс» ( контактна особа: Гаманович Вероніка 066 128 22 29).

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №78 від 11 червня 2018 року / Про скликання чергової XLI сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ХLI сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:

 1. Призначити пленарне засідання 26 червня 2018 року о 1000 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:

 

 1. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2019 рік.
 2. Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобівв м. Вишгороді на 2019 рік.
 3. Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2019 рік.
 4. Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2019 рік.
 5. Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2019 рік.
 6. Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік в м. Вишгороді.
 7. Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2019 рік.
 8. Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2019 році.
 9. Про звернення до Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень.
 10. Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної інфраструктури.
 11. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження  підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
 12. Про затвердження Детального плану території, що розташований по у м. Вишгород Київської області  площею 221,45 га.
 13. Про затвердження
 14. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 28/14 від 30.08.2017 року.
 15. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 28/15 від 30.08.2017 року.
 16. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою ПРАТ «Вишгородсільрибгосп» та передачі її в оренду.
 17. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу.
 18. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ« АВТОРЕЛАКС – ШИК».
 19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведенняземельних ділянок в оренду ПрАТ «Київобленерго».
 20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ЕВРО-ПОРТ».
 21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Верхочубу В.С., Смілянцю А.Ю., Пітенку В.О., Чередниченку С.В., Шайді А.В., Чеботаєву В.В.).
 22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Пригуновій Л.І., Желтову Є.І., Прокопчуку М.А., Тихоміровій Л.М., Гафарову С.В., Рябушенку М.М., Самойленко К.А., Меркуловій Н.В., Глущенку О.П., Прокопенко М.С.).
 23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Аврамчук Л.В.
 24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Буренку Ю.О.
 25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Григоренко О.М.
 26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Білоголовській Л.О., Кучеренку П.Г., Марцевому М.О., Пишній Г.В., Прохорчуку Д.А., Плющаю В.М., Руденко М.О., Якімову М.В., Приймаку В.А., Дон Ю.П., Ціроціянцу О.В., Громадюку О.Р., Уманцю М.П.).
 27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Басістому А.Д., Михайленко Н.В., Безпрозванному О.О., Безпрозванній Е.О.).
 28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Маслюку С.І., Мельнику С.І., Скриннику Л.Г.).
 29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Підлісному О.В., Мурго Л.П., Вощинському Ю.К., Рудій Л.І., Головко Т.В., Вакуленку М.А.).
 30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Кардаковій А.П., Кардакову А.О., Вінніковій Н.М.).
 31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Закорчменному А.Д., Хізрієвій Т.Г., Майбоженку О.Ф., Мальку С.Г., Малько Ж.С., Малько Т.О.).
 32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Данюку О.В.
 33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Даценку М.С.
 34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Звездіну В.М.
 35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іщенко Л.В.
 36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іщенко Л.В.
 37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коваль А.І.
 38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Котляровій І.Ю.
 39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Макаренко С.Ж.
 40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Малишку А.В.
 41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Плахотнюк Н.В.
 42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Поньку В.В.
 43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сасіну В.В.
 44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Стеценко А.І.
 45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткач Л.В.
 46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Верхочубу В.С., Іванову С.В., Ткаченку В. А.)
 47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Фещенко Н.З.
 48. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чемерису О.А.
 49. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) в спільну сумісну власність відповідно до часток гр. Шерстньовій Н.А.,гр. Виннику В.А., гр. Шерстньовій А.О., гр. Винник – Голубєву О.М., гр. Винник Н.М.
 50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється ПП «Медведь Авто Транс».
 51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється ТОВ «Велесгард 2015».
 52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється ТОВ «Центр активного відпочинку «Сталкер» (площа 0,2241 га).
 53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється ТОВ «Центр активного відпочинку «Сталкер»(площа 0,5328 га).
 54. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «УНІВЕРСАЛБУДСЕРВІС №3».
 55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бражнікову О.В.
 56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Брушковському А.В.
 57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Буренок С.В.
 58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гнатку В.П.
 59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дяченку В.М.
 60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Денисенка Ю.С. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
 61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кічі О.М.
 62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кравченку В.В.
 63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність гр. Кравченку В.В.,гр. Кравченко Г.М., гр. Кравченку С.В., гр. Кравченку В.В
 64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лемак Н.О.
 65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Микитчику В.Я.
 66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Микитчик Н.О.
 67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Маційчук Т.В.
 68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Нехворовській В.М.
 69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Саєнку Є.О., гр. Саєнку Р.О.).
 70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шпак Л.Т.

2.Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Протоколи сесій міської ради / ПРОТОКОЛ № 12 позачергового засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради

Розпочато 10.00

Закінчено 10.35

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:

Момот О.В. – міський голова, голова виконавчого комітету;

Іванов Т.С. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Рачинський О.С. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Свистун І.І. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету;

Василенко Н.П. – керуючий справами виконкому, член виконавчого комітету;

Карпенко О.І. – начальник юридичного відділу, член виконавчого комітету;

Чебан Г.В. – член виконавчого комітету;

Пироженко В.А. – член виконавчого комітету;

Ткачук В.М. – член виконавчого комітету;

Добровольський В.М. – член виконавчого комітету;

Кулакова В.В. – член виконавчого комітету.

ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: Бражнікова Т.О. Панфьоров П.І., Новицький Д.Ю., Ткалич Ю.М., Талошний С.Л., Колодій О. М.

ЗАПРОШЕНІ:

За відкриття чергового засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради члени виконавчого комітету Вишгородської міської ради проголосували одноголосно.


Розпорядження міського голови №77 від 7 червня 2018 року / Про дозвіл на проведення благодійного заходу «Свято родинних традицій»

Розглянувши звернення директора Благодійного фонду «Гіппократ» в м. Вишгороді, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Надати дозвіл Благодійному фонду «Гіппократ» на проведення благодійного заходу «Свято родинних традицій» на галявині біля кафе «KOLO» (м. Вишгород, набережна Київського водосховища) 03 серпня 2018 року з 1900 год. (встановлення сценічного інвентарю) – 04 серпня 2018 року з 1200 до 2200 год. (свято).

2. Відповідальному за проведення благодійного заходу «Свято родинних традицій» директору Благодійного фонду «Гіппократ» Решетняк О.В. укласти угоди з:

– КП «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради на вивіз сміття;

– районом електромереж на енергопостачання;

– пожежною частиною про заходи протипожежної безпеки.

3. Повідомити начальника Вишгородського відділу поліції Головного управління НП в Київській області Дудника О.А.  про  проведення благодійного заходу «Свято родинних традицій» на галявині біля кафе «KOLO» (м. Вишгород, набережна Київського водосховища)  03 серпня 2018 року з 1900 год. (встановлення сценічного інвентарю) – 04 серпня 2018 року з 1200 до 2200 год. (свято) для забезпечення правопорядку.

4. Повідомити головного лікаря Вишгородської станції екстреної швидкої допомоги Гонтаря  В.В. про проведення благодійного заходу «Свято родинних традицій» на галявині біля кафе «KOLO» (м. Вишгород, набережна Київського водосховища) 03 серпня 2018 року з 1900 год. (встановлення сценічного інвентарю) – 04 серпня 2018 року з 1200 до 2200 год. (свято) для забезпечення готовності спеціальних медичних підрозділів.

5. Відповідальність за проведення благодійного фестивалю покласти на президента Благодійного фонду «Гіппократ» Решетняк О.В. (контактний номер: (093) 811 11 20, (098) 811 11 20).

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


1. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 22.12.2017 р. №33/2 “Про Вишгородський міський бюджет на 2018 рік”

Результати голосування: 
За основу Прийнято
Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 22.12.2017 р. №33/2 “Про Вишгородський міський бюджет на 2018 рік”

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Баланюк Олександр Іванович        
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Дрьомін Юрій Борисович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Пінчук Сергій Миколайович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Руденок Богдан Михайлович        
Сардак Віталій Ігорович        
Семенов Олександр Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубко Інна Василівна        
Момот Олексій Вікторович        
Матко Борис Борисович      

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 22.12.2017 р. №33/2 “Про Вишгородський міський бюджет на 2018 рік”

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Баланюк Олександр Іванович        
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Дрьомін Юрій Борисович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Пінчук Сергій Миколайович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Руденок Богдан Михайлович        
Сардак Віталій Ігорович        
Семенов Олександр Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубко Інна Василівна        
Момот Олексій Вікторович        
Матко Борис Борисович      

2. Депутатський запит депутата Корнійчуа Д.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Депутатський запит депутата Корнійчука Д.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Баланюк Олександр Іванович        
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Дрьомін Юрій Борисович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Пінчук Сергій Миколайович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Руденок Богдан Михайлович        
Сардак Віталій Ігорович        
Семенов Олександр Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубко Інна Василівна        
Момот Олексій Вікторович        
Матко Борис Борисович      

Розпорядження міського голови №75 від 6 червня 2018 року / Про проведення Відкритого чемпіонату України з триатлону на олімпійській дистанції

Розглянувши звернення Вишгородської районної державної адміністрації, з метою пропаганди здорового способу життя та організації змістовного дозвілля, відродження та популяризації  масового заняття фізкультурою та спортом в регіоні, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. прияти проведенню Відкритого  чемпіонату України з триатлону на олімпійській дистанції з 30 червня 2018 року по 01 липня 2018 року в акваторії та на набережній Київського водосховища.

 2. Доручити директору КП «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради Пільгуну В.С. вжити додаткові заходи по приведенню в належний санітарний стан місця проведення змагань, організувати прибирання та вивіз сміття після завершення змагань.

 3. Директору Комунального підприємства Вишгородської міської ради«Вишегір» Мозговому С.В. сприяти проведенню Відкритого  чемпіонату України з триатлону на олімпійській дистанції з 30 червня 2018 року по 01 липня 2018 року  шляхом забезпечення електроживлення в зоні старту/фінішу біля пам’ятного знаку на честь воїнів 167-ї Сумської-Київської стрілецької дивізії.

 4. Доручити директору Комунального підприємства «Редакція газети «Вишгород»здійснити висвітлення заходу.

 5. Повідомити начальника Вишгородського відділу поліції Головного управління НП в Київській області Дудника О.А. про проведення Відкритого  чемпіонату України з триатлону на олімпійській дистанції з 30 червня 2018 року по 01 липня 2018 року в акваторії та на набережній Київського водосховища для забезпечення правопорядку.

 6. Обмежити рух транспорту30 червня 2018 року по набережній Київського водосховища, вул. Набережна, Шолуденка, Ватутіна, Межигірського Спасу. Повідомити начальника Вишгородського відділу поліції Головного управління НП в Київській області Дудника О.А. для забезпечення правопорядку на проїзній частині.

 7. Контроль за проведенням Відкритого чемпіонату України з триатлону на олімпійській дистанції залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №74 від 6 червня 2018 року / Про проведення 14-го Нічного марафон-фесту 2018

Розглянувши звернення  Громадської організації «Національний клуб атлетів-аматорів», з метою пропаганди здорового способу життя, відродження масового заняття фізкультурою та спортом, популяризації бігу, як найбільш доступного виду фізичної культури, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Надати Громадській організації «Національний клуб атлетів-аматорів» дозвіл на проведення 14-го Нічного марафон-фесту 2018 23 червня з та 24 червня 2018 року з на набережній Київського водосховища (алея С.І. Поташника).
 2. Громадській організації «Національний клуб атлетів-аматорів» під час проведення 14-го Нічного марафон-фесту 2018 дотримуватись законодавства в сфері захисту об’єктів інфраструктури стратегічного призначення.
 3. Директору Комунального підприємства Вишгородської міської ради«Вишегір» Мозговому С.В. сприяти проведенню 14-го Нічного марафон-фесту 2018 23 червня з та 24 червня 2018 року з біля
 4. Доручити директору Комунального підприємства «Редакція газети «Вишгород»здійснити висвітлення заходу.
 5. Повідомити начальника Вишгородського відділу поліції Головного управління НП в Київській області Дудника О.А. про проведення 14-го Нічного марафон-фесту 2018 23 червня з 2100 до 2400  та 24 червня 2018 року з 0000 до 0500 на набережній Київського водосховища (алея С.І. Поташника) для забезпечення правопорядку.
 6. Обмежити рух транспорту на набережній Київського водосховища (алея С.І. Поташника), територія до шлагбауму, 23 червня з 2100 до 2400  та 24 червня 2018 року з 0000 до 0500. Повідомити начальника Вишгородського відділу поліції Головного управління НП в Київській області Дудника О.А. для забезпечення правопорядку на проїзній частині.
 7. Повідомити головного лікаря Філії «Вишгородська станція екстреної медичної допомоги» Гонтара В.В. про проведення 14-го Нічного марафон-фесту 2018 23 червня з 2100 до 2400  та 24 червня 2018 року з 0000 до 0500  на набережній Київського водосховища (алея С.І. Поташника) для забезпечення готовності спеціальних медичних підрозділів.
 8. Зобов’язати Громадську організацію «Національний клуб атлетів-аматорів» забезпечити прибирання території та вивіз сміття після проведення заходу.
 9. Відповідальність за проведення марафону покласти на голову Громадської організації «Національний клуб атлетів-аматорів» Морозова П. (контактний телефон: (067) 548-24-85).

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №73 від 5 червня 2018 року / Про скликання позачергової ХL сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати позачергову ХL сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:

1. Призначити пленарне засідання 07червня 2018 року о 1000 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:

2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 22.12.2017 р. № 33/2 «Про Вишгородський міський бюджет на 2018 рік».

2. Рекомендувати голові постійної комісії з питань планування та формування бюджету міста Вишгородської міської ради скликати засідання постійної комісії для вивчення, попереднього розгляду питання порядку денного та надання висновків по ньому.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №72 від 5 червня 2018 року / Про заходи до Дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні

Відповідно до Указу Президента України від 17.11.2000 р. №1245/2000 «Про День скорботи і вшанування жертв війни в Україні» та керуючись п/п. 3, п. б ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Забезпечити проведення покладання квітів до м. Вишгороді 22 червня 2018 року о 00.
 2. Провести молебень з нагоди Дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні біля пам’ятнику 22 червня 2018 року00 до 1100.
 3. Доручити директору Комунального підприємства «Редакція газети «Вишгород» Ткачу В.О. здійснити висвітлення тематичних статей.
 4. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Мирієвському І.В. здійснити оплату заходів (квіткова, сувенірна, поліграфічна продукція) відповідно до чинного законодавства.
 5. Доручити директору КП «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради Пільгуну В.С. вжити додаткові заходи щодо приведення місця покладання квітів, а саме: територію біля
 6. Повідомити начальника Вишгородського відділу поліції Головного управління НП у Київській області Дудника О.А. про проведення заходів присвячених Дню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні біля пам’ятника «На братській могилівоїнів Радянської Армії, в якій похований Герой Радянського Союзу Глібов Л.І.» по вул. Шкільна в м. Вишгороді 2018 року з 1000 до 1100 для забезпечення правопорядку.
 7. Повідомити головного лікаря Філії «Вишгородська станція екстреної медичної допомоги» Гонтара В.В. про проведення заходів присвячених Дню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні біля пам’ятника «На братській могилі  воїнів Радянської Армії, в якій похований Герой Радянського Союзу Глібов Л.І.» по
  вул. Шкільна в м. Вишгороді 22 червня 2018 року з 1000 до 1100 для забезпечення готовності спеціальних медичних підрозділів.
 8.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Іванова Т.С.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №71 від 5 червня 2018 року / Про відзначення професійного свята День журналіста

З метою належного відзначення професійного  свята  працівників засобів масової інформації – День журналіста, відповідно до Указу Президента України від 25 травня 1994 року № 251/94 «Про День журналіста», керуючись ст. 42, ст. 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 1. Привітати колектив Комунального підприємства «Редакція газети «Вишгород» з нагоди професійного свята Дня журналіста.
 2. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Мирієвському І.В. здійснити оплату квіткової, сувенірної, поліграфічної та подарункової продукції відповідно до чинного законодавства.
 3. Контроль за виконання розпорядження покласти на заступника міського головиІванова Т.С.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Розпорядження міського голови №70 від 4 червня 2018 року / Про поїздку дітей Недільної школи церкви свв. Бориса та Гліба до літнього дитячого табору

Розглянувши звернення настоятеля храму свв. Бориса та Гліба Протоієрея Димитрія, керуючись п/п 20 п. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Замовити автобус для поїздки дітей Недільної школи церкви свв. Бориса та Гліба до літнього дитячого табору «Орлятко», виїзд -14 червня 2018 року, повернення – 24 червня 2018 року. Адреса: Херсонська обл., Генічеська Гірка (50 осіб).

2.  Відповідальність за поїздку покласти на настоятеля храму свв. Бориса та Гліба Протоієрея Димитрія.

3. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Мирієвському І.В. здійснити оплату відповідно рахунку.

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови   Іванова Т.С.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


09. Про звернення до Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про звернення до Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович      

65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Микитчику В.Я.

Результати голосування: 
Вцілому Прийнято
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Микитчику В.Я.

Призвiще, iм’я, по батьковi За Проти Утримався Не голосував
Бражнікова Тетяна Олексіївна        
Булгакова Ганна Володимирівна        
Жадан Сергій Миколайович        
Клавдієнко Олександр Іванович        
Колодзян Юрій Дмитрович        
Корнійчук Дмитро В’ячеславович        
Костюченко Валерій Павлович        
Кравченко Микола Миколайович        
Круковець Владислав Вадимович        
Кучмій Олег Вікторович        
Лісогор Володимир Юрійович        
Лісогор Олена Яківна        
Мельник Марина Гурамівна        
Парчук Валентина Григорівна        
Підвисоцький Михайло Олександрович        
Пінчук Сергій Миколайович        
Поліщук Олексій Григорович        
Попов Юрій Петрович        
Ростовський Олексій Романович        
Сардак Віталій Ігорович        
Черняхівський Олексій Анатолійович        
Шока Анатолій Миколайович        
Шубка Віктор Вікторович        
Шубко Інна Василівна        
Тютюнник Артем Володимирович        
Момот Олексій Вікторович        
Кулініч Людмила Миколаївна        
Матко Борис Борисович        
Нижник Валентин Семенович