ВИШГОРОД

Офіційний портал міста

Категорія Регуляторна діяльність

Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

Розглянувши звернення гр. Дончука Богдана Володимировича та технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки водного фонду, виготовлену товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «АЛІДАДА», відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 3221888800:38:111:0003) площею 0,0100 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, яка розташована на території Вишгородської міської ради, що надається в оренду гр. Дончуку Б.В.
 2. Встановити, що нормативна грошова оцінка земельної ділянки (кадастровий номер 3221888800:38:111:0003) площею 0,0100 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, яка розташована на території Вишгородської міської ради, що надається в оренду гр. Дончуку Б.В становить 28 699,97 грн (двадцять вісім тисяч шістсот дев’яносто дев’ять грн 97 коп).
 3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (кадастровий номер 3221888800:38:111:0003) площею 0,0100 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, яка розташована на території Вишгородської міської ради, що надається в оренду гр. Дончуку Б.В вступає в дію з 01 січня 2023 року.
 4. Відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області забезпечити оформлення та видачу витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
 5. Секретарю ради забезпечити інформування юридичних та фізичних осіб через ЗМІ та на офіційному порталі Вишгородської міської ради.
 6. 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування та формування бюджету.

 

Міський голова                                                                       Олексій МОМОТ


Про затвердження нормативної грошової оцінки земель лісогосподарського призначення (виділ 1 квартал 891, виділ 1,2,3,4,5 квартал 889, виділ 1,2,4 квартал 890 Хотянівського лісництва)

Розглянувши звернення ДП «Вищедубечанське лісове господарство» та технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель, що перебувають у постійному користуванні ДП «Вищедубечанське лісове господарство», виготовлену товариством з обмеженою відповідальністю «ЛА ЗЕМГРУП», відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити нормативну грошову оцінку земель лісогосподарського призначення (виділ 1 квартал 891, виділ 1,2,3,4,5 квартал 889, виділ 1,2,4 квартал 890 Хотянівського лісництва), що перебувають у постійному користуванні ДП «Вищедубечанське лісове господарство» на території Вишгородської міської ради, та частково передані у дострокове тимчасове користування ТОВ «АІС – СП» терміном на 49 років для культурно – оздоровчих та рекреаційних цілей (розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 27 квітня 2021 року № 249), а саме:

 – 1 виділ квартал 891 площею 3,3982 га в сумі 154 957,92 грн (сто п’ятдесят чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят сім грн 92 коп).

 – 1 виділ квартал 889 площею 1,2258 га в сумі 61 167,42 грн (шістдесят одна тисяча сто шістдесят сім грн 42 коп).

 – 2 виділ квартал 889 площею 0,4000 га в сумі 18 224,96 грн (вісімнадцять тисяч двісті двадцять чотири грн, 96 коп).

 – 3 виділ квартал 889 площею 1,3000 га в сумі 96 336,02 грн (дев’яносто шість тисяч триста тридцять шість грн, 02 коп).

 – 4 виділ квартал 889 площею 0,1500 га в сумі 11 730,00 грн (одинадцять тисяч сімсот тридцять грн, 00 коп).

 – 5 виділ квартал 889 площею 0,1500 га в сумі 11 115,00 грн (одинадцять тисяч сто п’ятнадцять грн, 00 коп).

  – 1 виділ квартал 890 площею 1,6000 га в сумі 72 899,83 грн (сімдесят дві тисячі вісімсот дев’яносто дев’ять грн, 83 коп).

  – 2 виділ квартал 890 площею 2,4111 га в сумі 109 946,16 грн (сто дев’ять тисяч дев’ятсот сорок шість грн, 16 коп)

  – 4 виділ квартал 890 площею 1,6836 га в сумі 124 754,76 грн (сто двадцять чотири тисячі сімсот п’ятдесят чотири грн, 76 коп)      

 1. Нормативна грошова оцінка земель лісогосподарського (виділ 1 квартал 891, виділ 1,2,3,4,5 квартал 889, виділ 1,2,4 квартал 890 Хотянівського лісництва), що перебувають у постійному користуванні ДП «Вищедубечанське лісове господарство» на території Вишгородської міської ради вступає в дію з 01 січня 2022 року.
 2. 3. Відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області забезпечити оформлення та видачу витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.
 3. 4. Секретарю ради забезпечити інформування юридичних та фізичних осіб через ЗМІ та на офіційному порталі Вишгородської міської ради.
 4. 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування та формування бюджету.

 

Міський голова                                                                       Олексій МОМОТ


Регуляторна діяльність / Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та суб’єктів господарювання, Вишгородська міська  рада повідомляє про оприлюднення в газеті «Вишгород» проекту рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури м. Вишгорода» та аналіз регуляторного впливу.

Розробник проекту рішення: Виконавчий комітет Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київської області, Вишгородська міська рада.                                                

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода» підготовлено згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами).

 1. Визначення проблеми.

У зв’язку з внесенням змін та введенням в дію положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019р. № 132 – IX, в частині, що стосується пайової участі,  виникає потреба приведення Порядку затвердженого рішенням міської ради від 04.04.2017 року № 22/36 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода» у відповідність до чинного законодавства.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на фізичних осіб та суб’єктів господарювання, у тому числі нерезидентів, які є власниками об’єктів нерухомості, розташованих на території міста.

Основні групи (підгрупи) на які проблема справляє вплив:


Групи (підгрупи)

Так

Ні

Фізичні особи

Так, оскільки фізичні особи можуть бути замовниками будівництва об’єктів

Держава

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так, оскільки суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва можуть бути замовниками будівництва об’єктів

 1. Цілі державного регулювання:

Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:

 •  виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019р. № 132 – IX;
 • реалізація повноважень органів місцевого самоврядування;
 • забезпечення надходжень до міського бюджету;
 • удосконалення взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та замовниками будівництва (суб’єктами господарювання та громадянами);
 • встановлення прозорого та чіткого врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва (реконструкції) об’єктів містобудування на території міста.
 1. Вивчення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей:       

Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста впроваджується на підставі п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019р. № 132 – IX. Іншої альтернативи законодавством для участі інвесторів (забудовників) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не передбачено.

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:


Вид альтернативи

Опис альтернативи

Неприйняття регуляторного акта (відмова від регулювання)

Дана альтернатива не є прийнятною, оскільки порушуються вимоги п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019р. № 132 – IX та не сплачується пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту суб’єктами, які мають намір будівництва об’єктів на території міста.

Прийняття регуляторного акта

Застосування даної альтернативи ґрунтується на загальнообов’язковості прийняття рішення міської ради про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту для виконання на території міста, що передбачено п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019р. № 132 – IX та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів місцевої влади

удосконалення взаємовідносин з замовниками будівництва (громадянами та суб’єктами господарювання);

залучення коштів фізичних та юридичних осіб для реалізації заходів, спрямованих на створення і розвиток інженерного – транспортної та соціальної інфраструктури міста

Проведення процедури оприлюднення матеріалів

Сфера інтересів громадян

створення і розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста;

залучення інвестицій в економіку міста, поліпшення соціально-економічного становища міста;

розширення пропозицій на ринку товарів і послуг, запропонованих суб’єктами господарювання за рахунок відкриття нових об’єктів

Додаткові витрати відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання:
фізичні та юридичні особи, суб’єкти малого підприємництва

удосконалення взаємовідносин з органами місцевого самоврядування;

створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності;

розвиток підприємницької діяльності;

 

Сплата внеску у встановленому обсязі

 4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей


Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Неприйняття регуляторного акта (відмова від регулювання)

1

Проблема існувати буде оскільки вона призведе до несплати пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту суб’єктами господарювання, що мають намір здійснити будівництво на території міста.

Прийняття регуляторного акта

4

Проблема існувати не буде оскільки буде прийнятий порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту для виконання на території міста.

Рейтинг результативності

Вигоди

Витрати

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Неприйняття регуляторного акта (відмова від регулювання)

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Недотримання вимог п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019р. № 132 – IX

Прийняття регуляторного акта

Упорядкування на території міста механізму сплати забудовниками пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту згідно вимог законодавства, забезпечення надходжень до міського бюджету

Проведення процедури оприлюднення матеріалів

Забезпечення диференційованого порядку залучення коштів замовників будівництва для участі у розвитку інфраструктури міста із дотриманням вимог чинного законодавства

 5. Механізми та заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Прийняття Вишгородською міською радою рішення «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури м. Вишгорода».

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів.

Впровадження даного регуляторного акта буде сприяти додатковим надходженням коштів до міського бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб – інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об’єктів інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів господарювання.

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Запропонований проект регуляторного акта запроваджується на довгостроковий термін. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань та у разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни та доповнення.

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для визначення результативності регуляторного акта передбачається використання показників :

 • кількість укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста;
 • розмір додаткових надходжень до міського бюджету на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури від сплати пайових внесків.

Прогнозне значення показників результативності

2019 рік

Прогноз 2020

кількість суб’єктів господарювання, які уклали договір   про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Вишгорода із зазначенням відсотку

  11

10

кількість звернень замовників щодо проведення розрахунку розміру пайової участі в грошових коштах

   11

10

загальна сума коштів сплачених відповідно до укладених договорів пайової участі,  тис. грн

13 768,336

5 500,0

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься  відстеження результативності дії  регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Вишгородської міської ради шляхом аналізу статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності даного регуляторного акта. у порівнянні з базовим відстеженням.

Повторне відстеження регуляторного акту буде проведене  через рік з дня набрання чинності. Але не пізніше двох років.

Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на  три роки починаючи з дня виконання повторного відстеження.

 

Заступник міського голови                                                  О. Рачинський


Проекти рішень Вишгородської міської ради / Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дабіжі П.Г.

Розглянувши звернення гр. Дабіжи Павла Геннадійовича, інші подані документи, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії Вишгородської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до ст. 12, 118, 121 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26, ст. 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл гр. ДАБІЖІ Павлу Геннадійовичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, площею 0,2080 га, яка розташована в м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, Вишгородського району, Київської області.
 2. Гр. Дабіжі П.Г. укласти договір на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з землевпорядними організаціями, які мають відповідні ліцензії на їх виконання. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити із відповідними органами в порядку передбаченому ст. 118, 123, 186 Земельного кодексу України. Відділу містобудування та архітектури Вишгородської районної державної адміністрації, територіальним органам Держгеокадастру та постійній комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища виконати вимоги ст.118, ч. 4 ст. 123, ст.186-1 Земельного кодексу України. При розробці проєкту землевпорядній організації та гр. Дабіжі П.Г. отримати висновки органів та служб, здійснити обстеження та сплату відновної вартості зелених насаджень (за наявності). Суб’єктам господарювання, які будуть залучені для виконання землевпорядних робіт, виконати проєктні роботи відповідно до вимог ст. 50 Закону України «Про землеустрій» із уточненням площі земельної ділянки з урахуванням діючої містобудівної та земельно-кадастрової документації.
 3. Взяти до відома, що розробка проєкту землеустрою щодо надання земельної ділянки не дає права на її використання до встановлення меж цієї ділянки в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та його державної реєстрації.
 4. Контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Міський голова                                                                                     О. Момот


Регуляторна діяльність / Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгород

1. Загальні положення

            1.1. Дане Положення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», згідно рішення тридцять шостої чергової сесії VII скликання Вишгородської міської ради від 02.03.2018р. №  36/5 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгорода».

            1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгород.

            1.3. Метою проведення конкурсу є впорядкування та належна організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами в місті Вишгород.

            1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

            — відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

            — доступність інформації про конкурс;

            — об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії.

            1.5. Поняття, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

            — конкурсна документація — комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

            — конкурсна пропозиція — комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;

            — організатор конкурсу — виконавчий комітет Вишгородської міської ради;

            — учасник конкурсу — суб’єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

         1.6. Інші поняття, що використовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 631, Правилах надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070.

2. Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгород

            2.1. Організація і проведення конкурсу здійснюється виконавчим комітетом Вишгородської міської ради.

            2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка має містити таку інформацію:

            1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

            2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

            3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

            4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

            — наявність матеріально-технічної бази;

            — вартість надання послуг;

            — досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

            — наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

            5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів;

            6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

            7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;

            8) характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

            а) багатоквартирні житлові будинки:

            — загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

          — місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

            — відомості про балансоутримувачів будинків;

            — наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

            б) одноквартирні житлові будинки:

            — загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

            — місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

            — кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

            — наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

            — характеристика під’їзних шляхів;

            в) підприємства, установи та організації:

            — загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

            9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

            У разі відсутності відповідного об’єкта поводження з побутовими відходами на певній території або недостатнього обсягу потужностей для відповідної кількості побутових відходів (небезпечних відходів у складі побутових відходів) відходи повинні перевозитися до відповідного найближчого об’єкта поводження з ними.

            10) вимоги до конкурсних пропозицій;

            11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

            12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

            13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

           14) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

         2.3. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах: представники організатора конкурсу, а також (за їх згодою) представники органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

            До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

            2.4. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та його учасників.

            2.5. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1-4, 7-9, 13 пункту 2.2. цього Положення, а також про способи і місце отримання  конкурсної документації.

            2.6. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

            2.7. Організатор конкурс протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

            2.8. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

            2.9. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

            2.10. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

            2.11. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

3. Подання документів

            3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів:

            — балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період, засвідченого належним чином;

            — довідки відповідних органів державної податкової інспекції і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

            — документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

            — документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

            — технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

            — довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

            — довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

            — довідки про проходження  водіями медичного огляду;

            — документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

            — документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина;

            — кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

            — інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

            3.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

            3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

            3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

            3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

            3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання  конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації.

4. Проведення конкурсу

            4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та в час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс. Якщо дата розкриття припадає на вихідний чи святковий день, то проведення розкриття конвертів  переноситься на наступний робочий день.

            Розкриття  конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

            4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

            4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

            4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

        — учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

            — конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

            — встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

            — учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

            4.5. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

          — неподання конкурсних пропозицій;

          — відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення.

            4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

5. Визначення переможця конкурсу та укладання договору

            5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

            5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

            5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

            Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

            5.4. Організатор конкурсу протягом не більше як п’ять робочих днів з дня проведення  конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця  конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років.

            У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

            5.5. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання  послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору.

            5.6. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

            5.7. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.


Регуляторна діяльність / Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території міста Вишгорода»

Відповідно до ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою прийняття пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів господарювання, консультативно-дорадчих органів, виконавчий комітет Вишгородської міської ради оприлюднює проект рішення «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території міста Вишгорода».

Метою прийняття рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради є:

– розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку вивезення твердих побутових відходів (далі – ТПВ) і вибір на конкурсній основі юридичних і фізичних осіб, що забезпечать дотримання санітарних норм, правил і якості надання послуг зі збирання та транспортування ТПВ;

– своєчасне, повне та якісне надання послуг зі збирання, перевезення, захоронення та утилізації побутових відходів на території Вишгородської міської ради;

– максимальне задоволення потреб мешканців Вишгородської міської ради в послугах зі збирання та вивезення ТПВ;

– забезпечення виконання та дотримання Правил благоустрою та санітарного утримання території Вишгородської міської ради в частині утримання в належному санітарному стані території міста.

З повним текстом проекту рішення міської ради та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися в газеті «Вишгород», а також на офіційному веб-сайті сайті Вишгородської міської ради за адресою: http://vyshgorod-mrada.gov.ua.

 Проект рішення «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території міста Вишгорода», якими затверджується Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгород та конкурсна документація будуть розміщені на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради за посиланням: http://vyshgorod-mrada.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення Вишгородської міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгорода» надсилати у письмовій формі за:

– поштовою адресою: пл. Шевченка 1, м. Вишгород, Київська область, 07301;

– електронною поштою за адресою: vyshgorod946@gmail.com протягом одного місяця з дати опублікування у друкованому засобі масової інформації – газеті «Вишгород».


Регуляторна діяльність / Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території міста Вишгород

На виконання рішення тринадцять шостої чергової сесії VII скликання  Вишгородської міської ради від 02.03.2018 р. №36/5 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгорода», керуючись ст. ст. 30, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.35-1 Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», з метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами в місті Вишгороді, виконавчий комітет міської ради Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:

 1. Провести конкурс на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території м. Вишгород.
 2. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м. Вишгород (додаток 1).
 3. Затвердити конкурсну документацію на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів у м. Вишгород (додатком № 2).
 4. Доручити організаційному відділу Вишгородської міської ради опублікувати дане рішення та оголошення про проведення конкурсу в місцевих засобах масової інформації: на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради http://vyshgorod-mrada.gov.ua, а також в газеті «Вишгород».

5.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради І.Свистуна

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Регуляторна діяльність / Аналіз регуляторного впливудо проекту рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради – «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території міста Вишгород»

1. Цей аналіз регуляторного впливу розроблений і виконаний відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.03р. №1160-4 з урахуванням методики проведення аналізу впливу регуляторного акту,затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 11.03.2004р. № 308.

Аналіз

Відповідно до п. 6 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28, ст. 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» (із змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» до повноважень виконавчого комітету Вишгородської міської ради належить визначення на конкурентних засадах виконавців послуг зі збирання та вивезення побутових відходів на території Вишгородської міської ради.  На сьогодні відсутнє затверджене виконавчим комітетомВишгородськоїміської ради Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходівна території Вишгородськоїміської ради.

Одночасно наявні нормативно-правові акти, поряд з відсутністю такого Акту, не надають можливості регулювати відносини, що виникають у сфері надання послуг зі збирання та вивезення побутових відходів, повною мірою забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян міста, фізичних та юридичних осіб.

Необхідність затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення  побутових відходівна території Вишгородськоїміської ради викликана:

– дотриманням вимог Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів»;

– дотриманням вимог постанови КМУ № 1173 від 16 листопада 2011 року «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»;

– потребою в наявностіПоложення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення  побутових відходів, який спроможний забезпечити належну якість послуг по вивезенню побутових відходів на території Вишгородської міської радиз дотриманням Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, а також створення конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг.

 1. Цілі державного регулювання.

         Метою даного регулювання є:

– розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку вивезення твердих побутових відходів (далі – ТПВ) і вибір на конкурсній основі юридичних і фізичних осіб, що забезпечать дотримання санітарних норм, правил і якість надання послуг зі збирання та транспортування ТПВ;

– своєчасне, повне та якісне надання послуг зі збирання, перевезення, захоронення та утилізації побутових відходів на території Вишгородської міської ради;

– максимальне задоволення потреб мешканцівВишгородської міської ради в послугах зі збирання та вивезення ТПВ;

– забезпечення виконання та дотримання Правил благоустрою та санітарного утримання територіїВишгородської міської радив частині утримання в належному санітарному стані території  в місті Вишгороді.

 1. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей .

Альтернативним способом є:

 • неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання);
 • регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні;
 • прийняття виконавчим комітетом Вишгородської міської ради рішення «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгорода».

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства, без вирішення питання визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, місто Вишгород залишиться без якісних послуг по вивезенню твердих побутових відходів.

Вирішення проблеми за допомогою другої альтернативи можливо, однак при прийнятті третьої альтернативи стане можливим підвищення якості надання послуг, удосконалення законодавства шляхом запровадження єдиних підходів до визначення виконавця послуг зі збирання та вивезення ТПВ;забезпечення балансу інтересів між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, що надають послуги з вивезення ТПВ, та споживачами послуг,створення добросовісної конкуренції на ринку поводження з ТПВ.

Таким чином, єдиним прийнятним заходом є затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення  побутових відходівна території  Вишгородської міської ради ради, що цілком відповідає вимогам законодавства.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми прийняття запропонованого регуляторного акта.

 Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту рішення, вирішуються шляхом:

а) дотримання вимог щодо діяльності конкурсної комісії для забезпечення прозорості при визначенні виконавця послуг зі збирання та вивезення ТПВ;

б) визначення переліку та порядку подання учасниками конкурсу документів для участі у конкурсі;

 в) встановлення кваліфікаційних вимог до учасників конкурсу;

г) встановлення порядку проведення конкурсу та визначення його результатів;

д) визначення критеріїв відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам;

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття даного регуляторного акта .

У результаті прийняття розробленого проекту рішення буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства щодо визначення на конкурсних засадах виконавця послуг зі збирання та вивезення ТПВ. Прийняття даного регуляторного акта дозволить удосконалити організаційний механізм визначення на конкурсних засадах виконавця послуг – суб’єкта господарювання зі збирання та вивезення ТПВ на території Вишгородської міської ради та позитивно вплине на якість даних послуг. Фактором, що може позитивно вплинути на реалізацію регуляторного акта, є забезпечення задоволення потреб споживачів у якісному наданні послуг зі збирання та вивезення ПВ.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта, очікувані витрати та вигоди.

Сфера впливу:

Органи місцевого самоврядування

1.Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

2. Удосконалення нормативно-правової бази.

3. Створення умов для запобігання шкідливому впливу ТПВ на довкілля і здоров’я людини.

4. Створення конкурентного середовища сприяння розвитку упорядкування вивезення побутових відходів з території міста Вишгорода

Відсутні виконавці послуг з вивезення  побутових відходів:

1.Стимулювання підвищення ефективності діяльності виконавця послуг з вивезення  побутових відходів.

2.Створення належних правових підстав та умов для проведення конкурсу на надання послуг зі збирання та вивезення ТПВ.

3.Розвиток конкурентного середовища у сфері поводження з ТПВ. 4.Можливість довго термінованого планування і прогнозування діяльності виконавця послуг з вивезення  побутових відходів.

Витрати робочого часу, необхідного для вивчення вимог регуляторного акта та витрати, пов’язані з дотримання цих вимог при організації збирання, перевезення та утилізації ТПВ.

Споживачі

1.Поліпшення ситуації збереження навколишнього природного середовища. 2.Підвищення якості послуг зі збирання та вивезення ТПВ шляхом ефективної організації з вивезення ТПВ, поліпшення санітарного стану благоустрою на території м. Вишгорода.

3.Зменшення ризиків завдання шкоди життю і здоров’ю.

4.Гарантоване задоволення потреб у безпечному та якісному наданні послуг зі збирання, вивезення ТПВ;

Збільшення витрат часу на вивчення нормативної бази галузі, пов’язаної із виконанням вимог регуляторного акта.

Ефективність цього регуляторного акта підтверджується перевищенням вигод над витратами.

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження ефективності його дії.

Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений з можливістю внесення до нього змін та втрати чинності (або його окремих положень), у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.  

З метою відстеження результативності регуляторного акта пропонуються такі заходи:

– обсяги вивезення ТПВ та результати фінансово-господарської діяльності виконавця послуг з вивезення побутових відходів, який буде надавати послуги в цій сфері; – кількість відгуків, звернень та скарг з боку виконавця послуг з вивезення побутових відходів та мешканців міста про роботу та якість надання послуг зі збирання та вивезення ТПВ відповідним виконавцем.

8. Показники результативності регуляторного акта та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності.

Основними показниками результативності проекту акта є забезпечення  належної якісті послуг по вивезенню побутових відходів на території Вишгородської міської ради виконавцем послуг зі збирання та вивезення ПВ, визначених відповідно до вимог законодавства, та таких, що дотримуються його положень під час надання цих послуг. Розмір надходжень до міського бюджету, пов`язаних з дією Акта, не передбачається, тому що цей Акт не регулює таких надходжень і не має впливу на них.

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які надають послуги зі збирання та вивезення ТПВ. Після набрання чинності регуляторним актом його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1) розмір надходжень до міського бюджету і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта  – не прогнозується;

2) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог Акта – для впровадження такого регуляторного акта додаткових фінансових витрат з боку суб’єктів господарювання не потрібно, оскільки його розроблено, з урахуванням практики надання послуг зі збирання та вивезення ТПВ. Додаткові витрати робочого часу, необхідного для вивчення вимог регуляторного акта, та витрати, пов’язані з дотримання цих вимог під час його реалізації, будуть залежати від рішень виконавця послуг з вивезення  побутових відходівта органу місцевого самоврядування, що визначав його на конкурсних засадах виконавцям послуг зі збирання та вивезення ТПВ.

9. Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься у такі строки:

 – базове відстеження – після набрання чинності цим актом;

– повторне відстеження  через один рік з дня набрання чинності цим актом;

 – періодичні відстеження.

Цільові групи: суб’єкти підприємницької діяльності, бюджетні установи, підприємства та організації, комунальні підприємства, населення міста. Під час проведення відстеження результативності цього регуляторного акта будуть використовуватись статистичні дані щодо показників результативності регуляторного акта.

10.  В результаті впровадження даного регуляторного акта очікується:

– своєчасне, повне та якісне надання послуг зі збирання, перевезення, захоронення побутових відходів виконавцем послуг з вивезення  побутових відходівна території  Вишгородської міської ради;

– максимальне задоволення потреб мешканців міста Вишгородв послугах зі збирання та вивезення ТПВ.

 

Начальник юридичного відділу

Вишгородської міської ради                                                         О. Карпенко


Регуляторна діяльність / Проект регуляторного акта проекту рішення Вишгородської міської ради «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді» від 27 червня 2012 р. № 12/5

З метою врегулювання відносин, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами на території м. Вишгород, керуючись Законами України «Про рекламу», «Про охорону культурної спадщини», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», постановами Кабінету міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003 року № 2067 (із змінами), «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» від 30 березня 1994 р. № 198, відповідно до п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Вишгородська міська рада В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді» від 27 червня  2012 р. № 12/5 та викласти його у новій редакції (згідно додатку).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків.

                 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Регуляторна діяльність / АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Вишгородської міської ради «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Вишгород №12/5 від 27.06.2012 року.»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишнгородської міської ради «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Вишгород№12/5 від 27.06.2012 року.» підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

На території міста Вишгород розміщення зовнішньої реклами та визначення порядку надання в користування місць для розташування спеціальних конструкцій – здійснюється на підставі рішення Двадцятої сесії міської ради VI скликання №12/5 від 27.06.2012 року «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Вишгород».

Відповідно до Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів, що приводить до необхідності приведення Правил у відповідність чинному законодавству України. Оскільки, неврегульованість питання призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо правового статусу чинних Правил про зовнішню реклами, обґрунтованості отримання коштів за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій.
Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття нових Правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які будуть базовим документом та створять сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери у місті.

2. Визначення цілей державного регулювання:

– приведення рішень Вишгородської міської ради у відповідність із Законом України “Про рекламу” від 03.06.96. р. № 270/96-ВР та постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” із змінами;

– створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами у місті Вишгород;

– створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього сектору ринку
у місті Вишгород;

– врегулювання питань, пов’язаних з:

а) організацію взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами та виконавчим комітетом міської ради;

б)  встановлення порядку та умов надання, погодження, на розміщення об’єктів зовнішньої реклами;
г)  створення системи контролю за дотриманням порядку розміщення
зовнішньої реклами.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

1. Існуюча ситуація, тобто залишення все без змін та відмова від впровадження запропонованого регулювання,  суперечить чинному законодавству.

2. Впровадити регулювання, що аналізується, – проект регуляторного акту  (рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження  Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгород»). Прийняття запланованого регуляторного акту саме Вишгородською міською радою буде відповідати вимогам Закону України «Про рекламу» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та надасть змогу суб’єктам господарювання більш динамічно розвивати свій бізнес, а територіальній громаді міста – більш ефективно використовувати територію міста.

4. Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом внесення змін до існуючих Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Вишгород.

Основні напрями реалізації удосконалення регулювання рекламних відносин у місті Вишгород спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на створення у місті механізму отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Реалізація запропонованого регулювання   здійснюється  шляхом впровадження наступних заходів:

–  вироблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

–  наданні фізичним та юридичним особам можливості вільного вибору різних дозволених видів реклами;

–  забезпечення  раціонально – ефективного використання комунального фонду міста.

4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення цілей передбачених у розділі 2 цього Аналізу є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості, відкритості та спрощеності процедури отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території міста Вишгород.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з міського бюджету.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

5. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди      

Витрати

Органи місцевого самоврядування         

 

– створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Вишгородської міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

– стимулювання  розвитку суб’єктів господарювання, що працюють у сфері зовнішньої реклами

 

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготуванням регуляторного акту)

Підприємці        

 

– Забезпечення можливості отримати дозвіл для розміщення  об’єктів зовнішньої реклами;

–   сприяння розвитку рекламного бізнесу.

 

 

Територіальна громада міста

– додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвиток міста;

– розширення доступу до рекламної інформації

Відсутні

7. Строки дії регуляторного акту:

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений. У разі внесення змін до  законодавчих чи нормативних актів з цього питання,  необхідно буде вносити зміни до Правил.

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня прийняття цього регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту.

 

Заступник Вишгородського

міського голови                                                                         О. Рачинський


Регуляторна діяльність / Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2019 рік»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення  на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради  «Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2019 рік» з аналізом його регуляторного впливу.

        З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися  також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акту

«Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2019 рік»

Аналіз  регуляторного впливу проекту рішення  Вишгородської  міської ради «Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2019 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

І Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин

 Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів.

Згідно ст. 12 Податкового кодексу України до повноважень міської ради віднесено питання про встановлення місцевих податків і зборів.

Одним із місцевих зборів є туристичний збір.

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Згідно ст. 268.3.1. Податкового Кодексу України ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору.

Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість встановлення єдиного порядку здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати туристичного збору.

ІІ Цілі регулювання

Забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI.

Встановлення в місті ставок туристичного збору  в межах, виз­начених Податковим кодексом України, граничних розмірів ставок.

Наповнення дохідної частини міського бюджету.

ІІІ Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Статтею 5 Прикінцевих положень Податкового кодексу України зобов’язано органи місцевого самоврядування, у місячний термін з дня набрання ним чинності, забезпечити прийняття рішень щодо встановлення  місцевих податків і зборів на відповідній території.

У разі неприйняття міською радою рішення про встановлення ставок туристичного збору, він справляється відповідно до п 12.3.5 ст. 12 Кодексу  із застосуванням мінімальної ставки, що в свою чергу спричинить втрати доходної частини  бюджету міста.

Проектом рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2019 рік» пропонується встановити туристичний збір у розмірі 1% до вартості усього періоду проживання (ночівлі) за вирахуванням податку на додану вартість.

Справляння збору здійснюються:

а) адміністраціями готелів,  мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

IV Механізм розв’язання проблеми

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом прийняття міською радою рішення «Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2019 рік».

Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Вишгородської міської ради та у друкованому ЗМІ.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум сплати туристичного збору до бюджету.

V Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Цілі досягаються усім змістом рішення, оскільки в ньому чітко визначено платники та ставки туристичного збору, база та особливості справляння збору, податкові агенти та порядок його сплати.

Проект рішення встановлює чіткі вимоги та регулює права та обов’язки суб’єктів, на які поширюється його дія. На  даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог акту фізичними і юридичними особами.

Зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на дію регуляторного акту є зміна законодавства щодо питань оподаткування.

VI Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Позитивним наслідком прийняття проекту рішення  є надходження до міського бюджету.

Прийняття рішення дозволить досягти  встановлених цілей  з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Встановлення єдиного порядку розрахунку та сплати туристичного збору на території міста

Додаткові надходження  до бюджету

Процедура розробки регуляторного акту(витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготуванням регуляторного акту та витрати на оприлюднення проекту рішення

Податкові агенти

Прозорий механізм справляння туристичного збору

Витрати відсутні.

Обов’язки щодо справляння туристичного збору та його
сплата до міського бюджету

Споживачі

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до місцевого бюджету від туристичної галузі

Збільшення витрат на проживання (ночівлю) в  місцях, визначених рішенням

VII Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою у відповідності до змін у законодавстві України.

VIII Показники результативності регуляторного акту

Основними критеріями, за якими оцінюватиметься результативність реалізації акта є:

–  розмір надходжень туристичного збору до місцевого бюджету;

– кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

IX Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності акту:

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження результативності рішення міської ради буде здійснено через рік після набрання  ним чинності.

 

Начальник юридичного відділу                                              О. Карпенко


Регуляторна діяльність / Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2019 рік»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення  на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради  «Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2019 рік» з аналізом його регуляторного впливу.

        З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися  також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

АНАЛІЗ

РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту регуляторного акту

«Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2019 рік»

Даний аналіз підготовлено відповідно до ст. ст. 1, 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

І Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання

Відповідно до змін, внесених в податкове законодавство України, органам місцевого самоврядування надано право встановлення розміру ставок місцевих податків та зборів на території міської  ради.

Згідно Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Введення в дію рішення Вишгородської міської  ради   «Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2019 рік» дасть можливість збільшити надходження до міського бюджету.

ІІ Цілі державного регулювання

Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акту є:

 – дотримання законодавства, що регулює порядок нарахування та сплати  податку на майно в частині транспортного податку;

 – збільшення надходжень до бюджету міської ради, що забезпечить вирішення деяких соціально-економічних проблем ради.

ІІІ Визначення та оцінка усіх прийнятних та альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Досягнення встановленої цілі можливо наступними способами:

1. відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючої ситуації;

2. прийняття Вишгородською міською  радою рішення «Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2019 рік».

Не прийняття зазначеного рішення залишає існуючи ставки податку на майно в частині транспортного податку на попередньому рівні, що призведе до зменшення надходжень до міського бюджету.

IV Механізми розв’язання проблеми

Досягнення визначеної мети планується шляхом:

–  встановлення  на території Вишгородської міської ради податку на майно в частині транспортного податку;

– встановлення ставки податку на майно в частині транспортного податку на території Вишгородської міської ради.   

V Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити збільшення надходження грошових коштів від податку на майно в частині транспортного податку до бюджету міської ради.

Передбачається, що платники податку на майно в частині транспортного податку, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі.

Впровадження та виконання вимог проекту рішення не потребує забезпечення ресурсами.

VI Очікувані результати прийняття запропонованого акта

Головним очікуваним результатом прийняття зазначеного рішення є поповнення міського бюджету. У разі прийняття запропонованого проекту рішення прогнозується, що загальні надходження податку на майно в частині транспортного податку до міського  бюджету у 2019 році зростуть.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

 Власники транспорту

Встановлення ставок податку на майно в частині транспортного податку , офіційне оприлюднення регуляторного акту, забезпечить прозорий механізм справляння встановленого податку.

Сплата податку у встановленому обсязі

Органи місцевого самоврядування

Отримання надходжень до бюджету від запровадженого податку

Витрати на розповсюдження та тиражування прийнятого рішення

VII Показники результативності регуляторного акту

Результативність відстежуватиметься шляхом:

– аналізу розміру надходжень податку до бюджету;

– кількості платників податку.

VIII Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності акту

Відстеження результативності регуляторного акту буде відбуватися в порядку передбаченому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Для проведення відстеження результативності будуть використані статистичні дані, отримані від органів державної фіскальної служби та з інших офіційних джерел.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом щорічного затвердження бюджету та затвердження звіту про його виконання.

            У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акту, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

 

Начальник юридичного відділу                                               О.Карпенко


Регуляторна діяльність / Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2019 рік.»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення  на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2019 рік» з аналізом його регуляторного впливу.

        З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акту

«Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2019 рік»

І Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

       На даний час змінами в чинне законодавство передбачено необхідність та право встановлення органами місцевого самоврядування на території відповідних населених пунктів ставок земельного податку. При цьому, такі рішення підлягають офіційному оприлюдненню до 15 липня року, що передує року, в якому планується ввести в дію такі ставки. Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції міської ради належить вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

Виконавчим комітетом Вишгородської міської ради відповідно підготовлено проект рішення міської ради «Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2019рік».

ІІ Мета прийняття рішення та визначення цілей регулювання

Метою прийняття Вишгородською міською радою даного регуляторного актає виконання статті 274 Податкового кодексу України, в якій вказано, що ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – небільше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – неменше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

IV Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

            Альтернативою запропонованому регуляторному акту може бути внесення відповідних змін до чинного законодавства.

V Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

            Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради «Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2019рік».

            Реалізація запропонованого регуляторного акту буде здійснюватись шляхом наступних заходів:

    – встановлення  ставок податку;

    – нарахування плати за землю.

VI Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

      Прийняття зазначеного регуляторного актанадасть можливість врегулювати питання, пов’язані з визначенням встановлення фінансових зобов’язань землевласників і землекористувачів перед міським бюджетом та територіальною громадою.

VII Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акта

Аналіз вигод та витрат:

      Введення в дію запропонованого регуляторного акта дозволить врегулювати ставки податку за земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства. Можлива шкода від прийняття регуляторного акту не прогнозується.

      Очікувані витрати та вигоди для різних груп суб’єктів, на які поширюється дія зазначеного регуляторного акту, наведені у таблиці:

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

 • забезпечення виконання вимог чинного законодавства України,
 • зростання надходжень до бюджету від плати за землю

 

– часові витрати на підготовку та прийняття рішення, витрати на його оприлюднення

 

Інтереси суб’єктів господарювання

  – нормативно – правове  врегулювання визначення ставки податку за землю

– плата за землю            

Інтереси громадян

  –  нормативно – правове врегулювання визначення ставки податку за землю

– плата за землю               

VIII Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту

       Термін дії регуляторного акту один рік (бюджетний).

IX Показники результативності регуляторного акта

      1) кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюється дія акту – підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці, що використовують земельні ділянки;

      2) розмір коштів і часу, що витрачається суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту – додаткове витрачення коштів передбачається на плату за землю;

      3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акту – середній, так як проект рішення буде розміщений на офіційному сайті міської ради та в ЗМІ.

X Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності регуляторного акта

        Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Вишгородською міською радою.

        Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

        Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

 

Начальник юридичного відділу                                              О. Карпенко


Регуляторна діяльність / Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2019 рік»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення  на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради  «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2019 рік» з аналізом його регуляторного впливу.

        З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися  також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2019 рік»

І Визначення проблеми

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів, визначення порядку їх сплати в межах визначених законом надано органам місцевого самоврядування.

Проблема полягає в необхідності встановлення виду місцевих податків та зборів, їх розміру та порядку сплати.

На підставі всебічного аналізу місцевих податків і зборів проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2019 рік».

Вказану проблему неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, тому що відповідно до діючого законодавства, місцеві податки  і збори, їх ставки та порядок сплати затверджуються міською радою.

ІІ Очікувані результати

Очікуваним результатом прийняття запропонованого регуляторного акту є впорядкування місцевих податків і зборів.

ІІІ Цілі державного регулювання

Впорядкування регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини бюджету.

IV Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перша альтернатива: за умови збереження існуючого механізму справляння місцевих податків і зборів їх стягнення порушує чинне законодавство України.

Друга альтернатива: впорядкування виду та механізмів справляння місцевих податків і зборів сприятиме наповненню місцевого бюджету та ефективній роботі суб’єктів господарювання.

V Механізм розв’язання проблеми

Відповідно до Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати та визначати порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах встановлених граничних розмірів ставок.

Вирішення проблеми, зазначеної в п. 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення міської ради «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2019 рік» з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Розробка проекту рішення міської  ради здійснювалася за принципами:

 • доцільності;
 • адекватності;
 • прозорості;
 • ефективності;
 • передбачуваності;
 • збалансованості.

Механізми і заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми:

 • отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо виду та ставок оподаткування;
 • підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії міської ради;
 • інформування суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів господарювання, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування виконувати встановлені вимоги тому, що:

 • положення даного акту прості;
 • чітко врегульовані права та обов’язки суб’єктів, на яких поширюється вказаний акт;
 • вартість виконання вимог, встановлених актом нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.

VI Обґрунтування  можливості досягнення встановлених цілей

Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 3 цього аналізу.

Впровадження рішення міської ради «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2019 рік» після його прийняття має здійснюватися:

 1. міською радою у частині прийняття рішення та його оприлюднення;
 2. Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС Київської області, на яку покладено контроль за справлянням місцевих податків і зборів до місцевого бюджету.

Дія акту поширюється на широке коло суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб).  Запропоновані механізми справляння місцевих податків і зборів відповідають вимогам діючих нормативно-правових актів. Практичне запровадження даного рішення покладається на суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), а також Вишгородську ОДПІ ГУ ДФС Київської області.

У органів влади та суб’єктів господарювання є всі можливості та ресурси впровадження та виконання даного регуляторного акта, а саме:

– діючі законодавчі акти надають право органам місцевого самоврядування приймати зазначене рішення;

– суб’єкти господарювання мають право у встановленому законом порядку платити податки, які передбачені даним рішенням;

– представники податкових органів мають право контролювати сплату податків.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні факти, як:

 • неналежне справляння та сплата місцевих податків і зборів суб’єктамигосподарювання;
 • зміна діючого законодавства.

Позитивним фактом є збільшення надходжень коштів до місцевого бюджету, які можуть використовуватися на задоволення суспільних благ.

VII Визначення очікуваних результатів

Застосування вказаного проекту регуляторного акту надасть можливість:

Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1.  Збільшення обсягів надходжень до місцевого бюджету

 

 

Додаткові витрати міського бюджету відсутні

2.  Зменшення бюджетних видатків на соціальні потреби

3.  Розвиток інфраструктури міста

Сфера інтересів суб’єктів господарювання 

1.  Розвиток інфраструктури міста

Обов’язкові платежі податкового характеру

Сфера інтересів громадян

Вирішення частини соціальних проблем за рахунок зростання дохідної частини міського бюджету

 

VIII Строк дії регуляторного акту

Рішення міської ради «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2019 рік» є регуляторним актом, який поширюється на широке коло осіб – суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів, є загальнообов’язковим до застосування на території міста. Строк дії його не обмежено коротким періодом (до внесення змін в законодавчі, нормативні акти та рішення міської ради).

IX Показники результативності регуляторного акту

Прогнозними показниками результативності дії цього регуляторного акту:

 1. збільшення надходжень до бюджету;
 2. підвищення податкової культури, збільшення суспільних благ.

X Заходи з відстеження результативності регуляторного акту

    Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюється через рік з дня набрання чинності акту.

    Періодичне відстеження результативності проводиться раз на кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

    Відстеження надходжень місцевих зборів та податків до місцевого бюджету буде     здійснюватися шляхом аналізу інформації Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС Київської області.

 

Начальник юридичного відділу                                              О. Карпенко


Регуляторна діяльність / Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2019 рік»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення  на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради  «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2019 рік» з аналізом його регуляторного впливу.

        З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися  також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

рішення Вишгородської міської ради

«Про встановлення податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

в м. Вишгороді на 2019 рік»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2019 рік» підготовлено згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 року № 308.

 • Визначення проблеми

У зв’язку з потребою встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для визначення надходжень до міського бюджету виникла необхідність у розробці та затвердженні Вишгородською міською радою проекту даного рішення з метою забезпечення надходжень до міськогобюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податкуплатниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на території Вишгородської міської ради, до бюджету.

                Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

                База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

                База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

            Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється у розмірі що не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

 • Цілі регулювання

1. Отримання додаткового обсягу надходжень до міського бюджету.

 1. Забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України.
 2. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.
 • Визначення та оцінка альтернативних

способів досягнення цілей

Альтернатива відсутня. Згідно вимог Податкового кодексу України податок на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки є обов’язковим.

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, запропоновані проектом рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2019 рік» чітко визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України.

 • Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання

визначеної проблеми

Проблему наповнення доходної частини міського бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2019 рік».

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Даний проект рішення міської ради підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Вишгородської міської  ради у мережі Інтернет та у друкованому ЗМІ.

V. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

 Прийняття вищезазначеного рішення міської  ради надає можливість:

 –  отримати стабільні надходження до міського  бюджету;

 – збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

Позитивними факторами будуть:

–  додаткові надходження до міського бюджету;

– здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні міського бюджету.

VI. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки до міського бюджету в залежності від кількості введення в експлуатацію нерухомого майна.

Аналіз вигод та витрат проекту рішення

 Сфера впливу

 Вигоди  

 Витрати 

Органи місцевого самоврядування 

Збільшення надходжень до міського бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень

Процедура розробки регуляторного акту, збільшення навантажень на працівників державних установ по забезпеченню виконання вимог, встановлених проектом

Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 

Прозорість дій місцевих органів влади, гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності міського ради 

Витрати на сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

VII. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту має постійний характер з моменту набрання ним чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни  чинного законодавства, чи в інших випадках передбачених законодавством.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показником результативності зазначеного рішення є надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. 

Базове відстеження здійснювати після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього рішення; повторне – через рік з дня набрання ним чинності; періодичне – раз на кожні три роки.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися за допомогою наступних заходів:

– аналіз статистичних даних щодо надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

– відстеження динаміки зростання надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 Додаткового фінансування введення в дію запропонованого регуляторного акта   не потребує.

 

Начальник юридичного відділу                                              О. Карпенко


Регуляторна діяльність / Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2019 році»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення  на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради  «Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2019 році» з аналізом його регуляторного впливу.

        З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися  також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення міської ради “Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2019 році”

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

На даний час змінами в чинне законодавство передбачено необхідність та право до початку наступного бюджетного періоду прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов’язань платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду.

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції міської ради належить вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

2. Цілі регулювання

Метою даного проекту рішення є надання пільг зі сплати земельного податку в 2019 році на території міста із врахування потреб територіальної громади м. Вишгорода.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Відсутність локального акту

відсутні

– застосування ставок податку що діяли в попередньому податковому періоді;

Обраний спосіб регулювання

– забезпечення прозорості при взаємовідносинах між міською радою та суб’єктами господарської відсутні діяльності;

– забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України у сфері земельних відносин

Відсутні

За допомогою ринкових механізмів

Відсутні

Відсутні

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради “Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2019 році”.

Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми:

звільнення від сплати земельного податку юридичних осіб, які фінансуються з державного, місцевого бюджетів або є неприбутковими.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Цілі прийняття спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних з визначенням встановлення фінансових зобов’язань землевласників і землекористувачів перед міським бюджетом та територіальною громадою.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Місцева влада

– врахування змін у чинному законодавстві у сфері земельних відносин

відсутні

Суб`єкти підприємницької діяльності

– забезпечення прозорості та відкритості при взаємовідносинах між міською радою та суб’єктами господарської діяльності; – врахування змін у чинному законодавстві у сфері земельних відносин.

відсутні

Населення

задоволення потреб територіальної громади міста за рахунок збільшення надходжень до міського бюджету

відсутні

7. Строк дії регуляторного акту

Строк дії акту один рік (бюджетний).

8. Показники результативності регуляторного акту

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за критерієм щодо надходження до міського бюджету плати за землю.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Цільові групи та строки проведення відстеження:

базове відстеження – суб’єкти господарювання до набрання чинності рішення;

повторне відстеження – суб’єкти господарювання після набрання чинності рішення.

Рекомендований строк повторного дослідження – 1 рік після набрання чинності рішення.

 

Начальник юридичного відділу                                              О. Карпенко


Регуляторна діяльність / Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік в м. Вишгороді»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення  на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради  «Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік в м. Вишгороді» з аналізом його регуляторного впливу.

        З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися  також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Аналіз регуляторного впливу

до проекту регуляторного акту

«Про встановлення ставок акцизного податку

з реалізованих суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік в м. Вишгороді»

І Обґрунтування необхідності прийняття рішення

  Проект рішення виноситься на розгляд та затвердження сесією міської ради  відповідно до Податкового кодексу України  зі змінами, внесеними до нього, статті 35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та  статей 25 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ІІ Визначення цілей державного регулювання

  Прийняття цього рішення дозволить забезпечити збільшення ресурсної бази міського бюджету, а також створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння акцизного збору на території міста Вишгорода.

ІІІ Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення встановлених цілей

  Альтернативними способами досягнення цілі є:

 • відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючої ситуації;
 • прийняття запропонованого проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік в м. Вишгороді».

При застосуванні першої альтернативи виникне порушення діючого законодавства, така ситуація є неприязною для органу місцевого самоврядування.

У разі застосування запропонованого регуляторного акту з’явиться можливість оприлюднювати інформацію в засобах масової інформації щодо встановлення ставки акцизного податку на 2019 рік.

IV Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

  Пропонується введення на території міської ради для підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну),   реалізованих суб’єктами господарювання через роздрібну торгівлю, ставку акцизного податку на 2019 рік від вартості цих товарів (з податком на додану вартість) у розмірі  5 відсотків.

Визначено, що зарахування акцизного податку до міського бюджету здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

V Стан нормативно – правової  бази у даній сфері правового регулювання

  Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковий кодекс України зі змінами та доповненнями, Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

VI Фінансово – економічні обґрунтування

Реалізація рішення не передбачає додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат.

VII Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту

Термін дії регуляторного акту на протязі одного бюджетного року. Доповнення та зміни до нього будуть вноситися у разі зміни законодавства України, економічної ситуації та в інших випадках.

VIII Прогноз соціально – економічних та інших наслідків

прийняття рішення

Реалізація цього рішення сприяє збільшенню надходжень до загального фонду міського бюджету.

IX Позначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту у випадку його прийняття

Відстеження результативності прийнятого регуляторного акту буде здійснюватися за результатамиоперативноїзвітності управління Державної казначейської служби у Вишгородському районі і Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС Київської області про надходження акцизного податкудо міського бюджету.

 

Начальник юридичного відділу                                              О. Карпенко


Регуляторна діяльність / Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2019 рік»

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення  на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради  «Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2019 рік» з аналізом його регуляторного впливу.

        З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися  також  у секретаря міської ради в  приміщенні Вишгородської міської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2019 рік»

   Аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) проекту рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2019 рік» розроблений на виконання вимог Податкового кодексу України  №2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями , Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160 – IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми

      Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 10, 12 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів, визначення порядку їх сплати в межах визначених законом надано органам місцевого самоврядування.

 У зв’язку з прийняттям Податкового Кодексу України виникла необхідність встановити на території міста Вишгорода єдиний податок та затвердити положення про єдиний податок, а також розміри ставок  єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які є платниками податку першої та другої групи. Враховуючи внесені зміни до Кодексу діє спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий  механізм  справляння  податків та зборів,  що  встановлює  заміну  сплати окремих податків і зборів  на  сплату  єдиного  податку  з  одночасним  веденням  спрощеного  обліку  та  звітності.

   Важливість  проблеми  полягає  в  тому,  що  прийняття ставок єдиного  податку, згідно додатків до проекту рішення сприятиме розвитку підприємництва в місті і збільшення надходжень до доходної частини міського бюджету Вишгородської міської ради. Відсутність регулювання може призвести до втрат міського бюджету через застосування мінімальних ставок податків і зборів у випадку неприйняття даного рішення, а також невиконання вимог чинного законодавства.

2. Визначення цілі

   Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема, вимог Податкового Кодексу України спрямовану на поповнення доходної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

3. Визначення альтернативних способів досягнення цілі

Можливі такі альтернативні варіанти:

–  установлення оптимальних та економічно обґрунтованих ставок єдиного податку забезпечить виконання вимог чинного законодавства та збільшення надходжень до міського бюджету.

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

Для вирішення проблеми розроблено регуляторний акт «Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2019 рік» для фізичних осіб-підприємців, які є платниками податку першої та другої групи, який включає ставки єдиного податку залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Прийняття вищезазначеного регуляторного акта надає міській раді можливість отримати додаткові надходження до бюджету міста. На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни у податковому законодавстві (як позитивно так і негативно). Негативний характер матиме економічна криза або значні темпи  інфляції.

Введення раціональних розмірів ставок єдиного податку з урахуванням збільшення обсягу річного доходу забезпечить виконання фізичними особами-підприємцями вимог запропонованого проекту регуляторного акта. Позитивний вплив у разі збільшення доходної частини бюджету відчує і територіальна громада в цілому.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету: адміністрування здійснюється у межах повноважень органу місцевого самоврядування та органу державної податкової інспекції.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 Впровадження в дію даного проекту регуляторного акта дає можливість отримати наступні вигоди та витрати фізичних осіб-підприємців громадян органу місцевої влади.

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси місцевої влади

 

 

 

 

 

1. Збільшення податкових надходжень до бюджету

2. Реалізація податкової політики держави у сфері підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців

3. Збільшення коштів на фінансування місцевих бюджетних програм

4. Зменшення обсягів „тіньових“ доходів

1. Витрати робочого часу на розробку регуляторного акта

2. Витрати на адміністрування регуляторного акта

 

Інтереси юридичних та фізичних осіб – платників податку

 

 

 

 

1. Прозорість механізму справляння податку

2. Збільшення існуючого максимального розміру доході, який дає змогу перебувати на спрощеній системі оподаткування

 

1. Додаткові витрати у вигляді сплати різниці між новими та діючими розмірами  ставок єдиного податку

2. Підвищення рівня конкуренції

Інтереси громадян

1. Покращення соціального забезпечення та інфраструктури міста завдяки залученню додаткових коштів

2. Розширення асортименту товарі, робіт, послуг завдяки  підвищення рівня конкуренції

1. Можливе підвищення ціни на товари, роботи, послуги

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта має постійний характер з моменту набрання ним чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства, чи в інших випадках передбачених законодавством.

8. Показники результативності регуляторного акта

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники :

 • кількість фізичних осіб-платників єдиного податку першої та другої групи;
 • обсяг надходжень єдиного податку від платників першої та другої групи.

9. Заходи відстеження результативності акта

   Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

   Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

   Відстеження надходжень єдиного податку до місцевого бюджету буде здійснюватися шляхом аналізу інформації наданої Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС Київської області.

 

Начальник юридичного відділу                                              О. Карпенко


Регуляторна діяльність / ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що 21 жовтня 2017 року в мережі інтернет на офіційному Веб-сайті Вишгородської міської ради опублікується проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради «Про внесення змін до рішення  Вишгородської міської ради № 8/6 від 31.05.2007 року  «Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода»

Надання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань  приймаються письмово протягом одного місяця з моменту опублікування проекту даного рішення за адресою: 07300, Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка,1, тел.(04596) 2-65-89, к. № 63-В.

Аналіз впливу та проект регуляторного акту: “Про внесення змін до рішення  Вишгородської міської ради № 8/6 від 31.05.2007 року  «Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода»

Беручи до уваги гостру потребу розвитку та  популяризації культури та мистецтва, враховуючи необхідність організації та проведення творчих, культурно-мистецьких та концертних, благодійних заходів, а також, сприяння розвитку міжнародного культурного обміну із залученням різних верств населення, високу кваліфікацію та компетентність викладачів та працівників закладів культури та мистецтва, інтенсивність та результативність роботи позашкільних навчальних закладів, в тому числі, громадських організацій, діяльність яких безпосередньо спрямована на розвиток культури та мистецтва,  з метою інтелектуального, культурного та духовного розвитку дітей, молоді та інших верств населення, виявлення та підтримку талановитих дітей  та молоді міста Вишгород, керуючись ст.ст. 2, 5  Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 27 додатку 2 рішення Вишгородської міської ради № 8/6 від 31.05.2007 року «Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода» доповнивши його наступним абзацом:

Розміщення суб’єктів господарювання, громадських організацій, діяльність яких спрямована на розвиток та популяризацію культури та мистецтва, культурного, духовного та інтелектуального розвитку дітей, молоді та інших верств населення, на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить понад 50 кв. метрів: 

1

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання. Зміна орендної ставки за користування майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода для суб’єктів господарювання, громадських організацій, діяльність яких спрямована на розвиток та популяризацію культури та мистецтва, культурного, духовного та інтелектуального розвитку дітей, молоді та інших верств населення. Рішенням Вишгородської міської ради № 8/6 від 31.05.2007 року  «Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода», що діє на цей час, затверджено орендні ставки за користування комунальним майном в залежності від цільового призначення орендованого майна.

2. Визначення цілей державного регулювання. Метою здійснення регулювання орендних відносин є врегулювання орендних ставок – в частині їх зменшення для використання майна підприємствами, установами та організаціями, які провадять діяльність у культурно-мистецькій та просвітницькій сфері. Рішення, до якого пропонується внести зміни, не враховує всіх напрямків діяльності орендарів. 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативи щодо прийняття цього проекту рішення немає, оскільки Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень Вишгородської міської ради як представника власника майна – територіальної громади м. Вишгорода та повноважень виконавчого комітету щодо управління таким майном.

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми. Вказану проблему планується розв’язати шляхом прийняття рішення Вишгородської міської ради “Про внесення змін до рішення  Вишгородської міської ради № 8/6 від 31.05.2007 року  «Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода», яким пропонується врегулювати розміри орендних ставок, враховуючи напрямки діяльності орендарів, які провадять діяльність у культурно-мистецькій та просвітницькій сфері.

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. Запропоновані зміни є обґрунтованими та можливими для використання всіх зацікавлених осіб.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта. Прийняття зазначеного рішення надасть можливість для функціонування закладів культури та мистецтва, створення належних умов для інтелектуального, культурного та духовного розвитку дітей, молоді міста та інших верств населення.

7. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта: Проведення повторного дослідження: через 1 рік після набрання чинності цим нормативно-правовим актом (НПА).


Регуляторна діяльність / Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктамнерухомого майна в місті Вишгороді

Відповідно до законівУкраїни “Про місцевесамоврядування в Україні”, “Про державнуреєстраціюречових прав на нерухомемайно та їхобмежень”,”Про регулюваннямістобудівноїдіяльності”, міська рада ВИРІШИЛА:

1. ЗатвердитиПоложення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктамнерухомого майна в містіВишгороді (додаток 1).

2. Виконавчомукомітетуміської ради здійснюватиприсвоєння, змінута анулювання адрес відповідно до вимогПоложення.

3. Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування в газеті “Вишгород” та на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків.

 

Міський голова                                                                                     О. Момот


Регуляторна діяльність / Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді (далі – Положення)встановлює на території міста єдиний механізм надання поштових адрес тазакріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни і впорядкування.

1.2. Положення діє на території міста Вишгород і є обов’язковим для виконання всімарозташованими на його території підприємствами, установами та організаціями, громадськимиоб’єднаннями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасовопроживають в місті Вишгороді.

1.3. Кожному об’єкту нерухомого майна присвоюється унікальна адреса на території міста.

1.4. Адреси присвоюються за заявами фізичних та юридичних осіб – власників об’єктівнерухомого майна, а також органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо об’єктів нерухомого майна.

1.5. Присвоєння, зміна, анулювання адреси об’єктів нерухомого майна здійснюється на підставі рішеннявиконавчого комітету Вишгородської міської ради.

2. Визначення термінів

2.1. В даному положенні застосовуються наступні визначення:

бульвар (б-р.) – дорога, з двобічною забудовою, елемент вулично-дорожньої мережі з висадженимпосеред неї сквером (зеленими насадженнями), що триває по всій довжині елементу;

вулиця (вул.) – дорога, що має забудову з обох боків, і, як правило, має довжину більше, ніж одинквартал;

дорога (дор.) – смуга землі, призначена для руху транспорту і пішоходів. Є фрагментом вулично-дорожньої мережі міста;

майдан (м-н) – широка площина серед забудови населеного пункту, вулиці чи на стику двох, абобільше вулиць; ширина цієї площини суттєво більше ширини суміжної вулиці (вулиць);

провулок (пров.) – дорога, з двобічною забудовою, що з’єднує дві, чи більше, вулиці та маєдовжину у один-два, іноді більше, квартали;

проспект (просп.) – широка і як правило, пряма дорога з міською забудовою, різновид вулиці;

узвіз (узв.) – дорога з міською забудовою, що має підйом угору, що триває по всій довжиніелементу;

шосе (шосе) – елемент вулично – дорожньої мережі, автомобільна магістраль, що веде за межінаселеного пункту;

пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі – елементи вулично-дорожньої мережі, якимприсвоєно найменування;

найменування елемента вулично-дорожньої мережі – узагальнююче поняття, яке складається зназви елемента вулично-дорожньої мережі та його типу (пр. Мазепи та ін.);

адреса (поштова адреса) – ідентифікатор об’єкта нерухомого майна (за критеріями його місцезнаходження);

тимчасова будівельна адреса – це адреса, яка використовується для ідентифікації об’єктів нерухомого майна на період будівництва;

нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення (крім земельних ділянок);

будинок – житлова чи нежитлова будівля;

будівля – об’єкт нерухомого майна: житлові та нежитлові будинки, призначені для проживання абоповсякденного використання;

квартира, офіс, кабінет, кімната (кв., оф., каб., кім.) – приміщення, елемент внутрішньоїструктури будівлі (будинку, корпусу);

споруда – будівля, призначена в основному для технологічних функцій;

іменований об’єкт – частина міста Вишгород, яка має оригінальну назву, що склалася історично, а також садово-городні та гаражні кооперативи;

багатоквартирний будинок – житловий будинок, в якому розташовано три чи більше квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна;

нежитлове приміщення – ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна;

допоміжні приміщення багатоквартирного будинку – приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення);

об’єкт незавершеного будівництва – об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства; будівлі, споруди, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані, включаючи законсервовані об’єкти;

номер будинку, споруди – реквізит адреси об’єкта адресації, що складається з послідовності цифріз можливим додаванням буквеної літери (А, Б, В, Г і т.д.);

присвоєння адреси  об’єкту нерухомого майна– процедура присвоєння порядковогономеру об’єкту нерухомого майна на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі;

зміна адреси – процедура переприсвоєння адреси у зв’язку з перейменуванням елементів вулично-дорожньої мережі міста або зміною інших реквізитів адреси;

анулювання – скасування, оголошення недійсним будь-якого акту, договору або прав;

заявники –   фізичні та юридичні особи – власники об’єктів нерухомого майна, а також органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

червоні лінії – визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

2.2. Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону.

3. Надання адреси

3.1. Надання адреси (тимчасової будівельної адреси, поштової адреси) чи її зміна допускається щодо:

– об’єктів, що будуються на земельній ділянці;

– новостворених об’єктів нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці;

– об’єктів нерухомого майна у зв’язку з виділом у натурі частки із нерухомого майна, що є у спільній частковій власності;

– об’єктів нерухомого майна у зв’язку з поділом нерухомого майна, що є у спільній частковій власності;

– існуючих об’єктів нерухомого майна (впорядкування нумерації, перейменування елементів вулично-дорожньої мережі міста).

3.2. Надання тимчасової будівельної адреси об’єктам нерухомого майна, які будуються на земельних ділянках у встановленому законом порядку, здійснюється на підставі цього Положення шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.

3.3. Надання поштової адреси об’єктам нерухомого майна (капітальним спорудам), які прийняті в експлуатацію у встановленому законом порядку та існуючим об’єктам нерухомого майна, що знаходяться на земельних ділянках, здійснюється на підставі цього Положення шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.

3.4. Розгляд питань присвоєння поштових адрес здійснюється  за заявами фізичних та юридичних осіб – власників об’єктів нерухомого майна, а також органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо об’єктів нерухомого майна.

3.5. Поштові адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території міста, присвоєні до набранні чинності цим Положенням, зберігаються та за зверненням заявників можуть бути переглянуті в частині присвоєння нової поштової адреси відповідно до цього Положення.

3.6. Не надаються самостійні поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

– земельним ділянкам;

– об’єктам незавершеного будівництва (можливе присвоєння тимчасової будівельної адреси в установленому порядку);

– спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, втому числі пересувним;

– дачним та садовим будинкам, садівничим (садовим) товариствам, окрім випадків, колизагальними зборами таких товариств присвоєні назви вулицьна території, яка відведена для таких товариств та назви вулиць затверджені рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради;

– окремо розташованим гаражам – за  відсутності документів що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

– приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках;

– спорудам в межах червоних ліній вулиць (крім споруд, що знаходяться по лінії сформованої забудови і не порушують будівельних, санітарних, пожежних норм і не створюють перешкод руху пішоходів і транспорту);

– тимчасовим спорудам для здійснення підприємницької діяльності;

– об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Положення чи відповідних судових рішень.

3.7. Проект рішення про присвоєння, зміну або анулювання адреси об’єктів нерухомого майна готує та вносить на розгляд виконавчого комітету відділ містобудування та архітектури Вишгородської міської ради.

3.8. Відділ державної реєстрації Вишгородської міської ради надає до проекту рішення про присвоєння, зміну або анулювання адреси об’єктів нерухомого майна письмовуінформацію про наявність або відсутність об’єктів нерухомого майна за відповідною адресою.

4. Порядок розгляду документів щодо присвоєння тимчасової будівельної адреси об’єктам незавершеного будівництва

4.1. Тимчасова будівельна адреса об’єкта надається об’єктам незавершеного будівництва та визначається виконавчим комітетом міської ради на підставі поданої заявником заяви.Відділ державної реєстрації Вишгородської міської ради надає до проекту рішення про присвоєння тимчасової будівельноїадреси об’єкту незавершеного будівництва письмову інформацію про наявність або відсутність об’єктів нерухомого майна за відповідною адресою.

4.2. До заяви про присвоєння будівельної адреси, поданої до міської ради, додаються такі документи:

– завірена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

– для фізичної особи – копія паспорта, копія ідентифікаційного номера; 

– для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) – копія паспорта громадянина України;  

– для юридичної особи – копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– копія документа, що посвідчує право виконання будівельних робіт (повідомлення, декларація тощо);

– копія будівельного паспорту забудови земельної ділянки (для об’єктів що будуються на підставі будівельного паспорту);

– копія містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

4.3. Виконавчий комітет міської ради опрацьовує надані матеріали та, враховуючи проектні рішення, наявну ситуацію з оточуючими об’єктами містобудування, приймає рішення щодо присвоєння тимчасової будівельної адреси об’єкту незавершеного будівництва.

4.4. Тимчасова будівельна адреса об’єктів незавершеного будівництва  чинна до завершення будівництва та введення їх в експлуатацію в установленому законодавством порядку.

5. Порядок розгляду документів щодо присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна

5.1. Поштова адреса об’єкта визначається виконавчим комітетом міської ради на підставі поданої заявником заяви.Відділ державної реєстрації Вишгородської міської ради надає до проекту рішення про присвоєння, зміну або анулювання адреси об’єктів нерухомого майна письмову інформацію про наявність або відсутність об’єктів нерухомого майна за відповідною адресою.

5.2.Для присвоєння поштової адресиновозбудованим (реконструйованим) об’єктам нерухомого майна до заяви додаються:

– копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

– для фізичної особи   – копія паспорта, копія ідентифікаційного номера; 

– для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) – копія паспорта громадянина України;  

– для юридичної особи – копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

–  копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна (для реконструйованогооб’єкту -оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна);

– копія документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (декларація, сертифікат, акт готовності об’єкта до експлуатації    тощо);

– копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна (для реконструйованого об’єкта нерухомого майна);

– копія документу, що підтверджує сплату пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Вишгорода (для новозбудованих, реконструйованих об’єктів) у випадках передбачених законодавством та з урахуванням “Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та  інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода”;

– довідка від садового (дачного) товариства про місце розташування об’єкта нерухомого майна на території садового (дачного) товариства.

В разі необхідності може витребовуватись інша додатковаінформація.

5.3. Для присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна, утворених у разі поділу, виділу частки чи об’єднання, до заяви додаються:

– копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

– для фізичної особи   – копія паспорта, копія ідентифікаційного номера; 

– для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) – копія паспорта громадянина України;  

– для юридичної особи – копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на нерухоме майно;

– копія оновленого технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна;

– копія  договору чи рішення суду про поділ чи об’єднання нерухомого майна,про виділ у натурі частки із нерухомого майна, що є у спільній частковій власності;

–   копія  договору чи рішення суду про поділ земельної ділянки, що перебуває у власності, про визначення порядку користування земельною ділянкою, будинками,  будівлями та спорудами (за наявності).

– копія висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна (у випадку поділу нерухомого майна, що є у спільній частковій власності);

– довідка від садового (дачного) товариства про місце розташування об’єкта нерухомого майна на території садового (дачного) товариства.

В разі необхідності може витребовуватись інша додатковаінформація.

5.4. Для присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна(індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них), будівництвояких закінченодо 5 серпня 1992 року:

–  копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

– для фізичної особи   – копія паспорта, копія ідентифікаційного номера; 

– для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) – копія паспорта громадянина України;  

– для юридичної особи – копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– копія технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна;

– довідка від садового (дачного) товариства про місце розташування об’єкта нерухомого майна на території садового (дачного) товариства;

– виписка із погосподарської книги, надана виконавчим органом міської ради або відповідною архівною установою.

В разі необхідності може витребовуватись інша додатковаінформація.

5.5. Виконавчий комітет міської ради опрацьовує надані матеріали, наявну ситуацію з оточуючими об’єктами містобудування, приймає рішення щодо присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна.

5.6. У разі надання неповного комплекту документів, зазначених у п.5.1., п.5.2, п.5.3, п.5.4 цього Положення, відсутності підстав та неможливості присвоєння об’єкту нерухомого майна поштової адреси заявнику надається вмотивована відмова.

5.7. Поштова адреса вважається присвоєною з моменту прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.

6. Види адрес та особливості їх надання

6.1. Присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна, що утворюють безперервний фронт забудови вулиці, розташованих на вулицях наскрізного напряму щодо сторін світу, проводиться із заходу на схід та із півночі на південь з нумерацією будівель по правій стороні вулиць парними номерами починаючи з номера 2, по лівій стороні вулиць – непарними номерами починаючи з номера 1.

6.2. Об’єктам нерухомого майна, що знаходяться на перетині вулиць різної категорії, присвоюється адреса по вулиці вищої категорії.

6.3. Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, надаються такі види адрес:

6.3.1. Адреси об’єктам нерухомого майна (житлові та нежитлові будівлі, домоволодіння, майнові комплекси, споруди,квартиритощо).Об’єктам нерухомого майнанадається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будівлі, номера корпусу (за наявності), номера квартири (за наявності). Номер будівлі, споруди, комплексу, корпусу, квартири позначається відповідною арабською цифрою.

Наприклад: Повна адреса (для реєстрації): вулиця Шолуденка, будинок 2, корпус 1, квартира 7, місто Вишгород, Вишгородський район, Київська область.

Скорочена адреса: вул. Шолуденка, буд. 2, корп. 1, кв. 7, м. Вишгород, Вишгородський р-н., Київська обл.

6.3.2. Адреси об’єктів нерухомого майна з використанням назв іменованих об’єктів.

В адресах об’єктів нерухомого майна можуть використовуватись назви іменованих об’єктів міста Вишгорода, якщо ідентифікувати об’єкт нерухомого майна без вказівки на назву іменованого об’єкта є неможливим, або в адресі, раніше наданій об’єкту нерухомого майна, використовується вказівка на іменований об’єкт, або використання назви іменованого об’єкта визнано необхідним для збереження історичного колориту міста Вишгород.

Назва іменованого об’єкта в адресі об’єкта нерухомого майна зазначається перед назвою вулиці. Якщо у складі іменованого об’єкта вулиця відсутня, то назва вулиці не вказується. Нумерація жилих будинків, домоволодінь, корпусів, квартир, нежилих будинків, їх комплексів, окремих частин будинків здійснюється в адресі з використанням назви іменованого об’єкта.

Наприклад: Повна адреса (для реєстрації): мікрорайон «Дідовиця», вулиця Яблунева, будинок 172, квартира 1, місто Вишгород, Вишгородський район, Київська область.

Скорочена адреса: мікрорайон «Дідовиця», вул. Яблунева, буд. 172, кв. 1, м. Вишгород, Вишгородський р-н., Київська обл.

6.3.3. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм, виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці з додаванням до нього літери від А до Я.

Наприклад: Повна адреса (для реєстрації): вулиця Симоненка, будинок 3-А, квартира 2,  місто Вишгород, Вишгородський район, Київська область.

Скорочена адреса: вул. Симоненка, буд. 3-А, кв. 2, м. Вишгород, Вишгородський р-н., Київська обл.

6.3.5. При наданні адрес окремій частині будинку, нежитловому приміщенню надається номер арабськими цифрами після номера відповідного будинку.

Наприклад: Повна адреса (для реєстрації): проспект Шевченка, будинок 7, приміщення 1, місто Вишгород, Вишгородський район, Київська область.

Скорочена адреса: просп. Шевченка, буд. 7, пр.1, м. Вишгород, Вишгородський р-н., Київська обл.

Адреси надаються лише тим окремим частинам об’єктів, що мають окремі входи.

6.3.6.  Надання адрес дачним та садовим будинкам, які знаходяться на території садових товариств, здійснюється за умови наявності рішення загальних зборів садового товариства про найменування вулиць та затвердження його рішенням виконавчого комітету міської ради. Надання адреси здійснюється за правилами, встановленими пунктами 6.3.1. та 6.3.2 цього Положення.

Наприклад:Повна адреса (для реєстрації): Садівницьке товариство “Енергетик”, вулиця Паркова, будинок 129, місто Вишгород, Вишгородський район, Київська область.

Скорочена адреса: СТ “Енергетик”, вул. Паркова, буд. 129, м. Вишгород, Вишгородський р-н., Київська обл.

6.4. При наданні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи найменування:

– вулиця;

– провулок;

– проспект;

– бульвар;

– площа;

– інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо)

6.5. Адреси зазначаються таким чином:

– спочатку вказується один із типів найменування (наприклад: вулиця), а потім її назва;

– адреси в яких використовуються імена та прізвища, зазначаються спочатку прізвище, а потімім’я.

7.  Зміна та анулювання поштової адреси

7.1. Зміна та анулювання поштової адреси відбувається за правилами присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна, визначених цим Положенням. Підставами для зміни, анулювання поштової  адреси є:

–  повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта нерухомого майна;

–  поділ об’єкта нерухомого майна на окремі об’єкти з присвоєнням кожному об’єкту самостійної поштової адреси;

– об’єднання декількох об’єктів нерухомого майна в один з присвоєнням єдиної поштової адреси.

7.2. Підставою для відмови взміні поштової адреси може бути:

– порушення вимог державних будівельних норм і правил при поділі (об’єднанні) об’єктів;

– подання заявником недостовірних відомостей;

– подання заявником неповного пакету документів.

 Спори з приводу присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна вирішуються в установленому законодавством порядку.


Регуляторна діяльність / ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що ______2016 року в мережі інтернет на офіційному Веб-сайті Вишгородської міської ради опублікується проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді» 

 Пропозиції та зауваженнявідфізичних та юридичнихосіб, їхоб`єднань  приймаютьсяпротягом одного місяця з моменту опублікування проекту даногорішення.

Поштова адреса: 07300, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 69.

тел.04596-22957

Аналіз регуляторного впливу

 до  проекту рішення Вишгородської міської ради 

 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді»

   Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді» (далі Аналіз) підготовлений з метою одержання зауважень та пропозицій відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 № 308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект рішення  «Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді»  підготовлений з метою затвердження єдиного порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна на території міста Вишгорода. Порядок встановлює механізм присвоєння порядкового номеру об’єкту нерухомості на відповідній вулиці, провулку тощо (поштової адреси), новоствореним об’єктам нерухомості після завершення будівництва, поділу існуючих об’єктів після реконструкції чи продажу. Очікується зняття соціальної напруги, що виникла у зв’язку з відсутністю відповідного нормативно-правового акту, яким би визначався орган, уповноважений присвоювати поштові адреси, умови, за яких надаються або змінюються адреси, процедура та терміни присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території міста Вишгорода.

 1. Цілі державного регулювання

Основною метою запропонованого проекту рішення є затвердженняорганізаційно-правових засад процедуриприсвоєнняпоштовоїадресиоб’єктамнерухомості в місті Вишгороді.

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Залишення усього без змін

відсутні

Відсутній чіткий порядок  присвоєння адрес на місцевому рівні

Обраний спосіб регулювання

 • Створення чіткої процедури присвоєння адрес об’єктам нерухомого майнав м. Вишгороді,
 • Визначення конкретного складу об’єктів, яким присвоюються поштові адреси, а яким не присвоюються.

Відсутні

Ринкові механізми

Відсутні

Відсутні

 

 1. Механізми та заходи, щопропонуються для розв’язання проблеми.

Основним принципом запропонованого проекту рішення є дотримання прав та законнихінтересівфізичних та юридичнихосіб, забезпеченнянайбільшефективних умов для користуванняоб’єктаминерухомості.

Регулюванняпобудованевідповіднодопринципіврегуляторноїполітики:

— приведення у відповідність адрес проводиться у відповідності до архітектурних норм, нормлогіки та послідовності;

— регламентується порядок надання та зміни адрес;

— встановленнячіткогоперелікудокументів, необхідних для зміни та присвоєння адрес

об’єктамнерухомого майна.

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді».

Заходи, спрямовані на розв’язанняпроблеми: затвердженняПоложення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Ціліможутьбутидосягнуті, оскільки проектом рішенняпропонується:

 – встановлення вимог, що висуваються до присвоєння адрес об’єктам нерухомості;

 – затвердження переліку необхідних документів, що подаються зацікавленими особами для присвоєння адрес;

– визначення порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомості.

6. Очікуванірезультативідприйняття регуляторного акта. Аналізвигод та витрат.

                                                     Таблицявигод та витрат:

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

– врегулювання процедури присвоєння адрес об’єктам нерухомості в місті Вишгороді;

– наявність чіткого механізму та об’єктного складу присвоєння адрес;

 -забезпечення співвідношення місця розташування об’єкта нерухомості його адресі.

відсутні

Фізичні та юридичні особи

можливістьоформити право власності на об’єктинерухомого майна внаслідокприсвоєнняїмпоштових адрес.

витрати, пов’язаніізсплатоюпайовоїучасті у розвиткусоціальної та інженерно-транспортноїінфраструктуримістазгідно чинного законодавства

Територіальна громада міста

впорядкуванняпоштових адрес на територіїміста Вишгорода

відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта. 

Оскількинеобхідністьприсвоєння та зміни адрес носить перманентний характер, терміндії регуляторного акту встановлюється на необмеженийтермінабо до прийняттяновихнормативнихактів. Уразі потреби за підсумкамианалізувідстеженнярезультативності до Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді, вноситимутьсязміни.

8. Показникирезультативності регуляторного акта.

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

1. Кількістьосіб, якізвернулися для присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна в м. Вишгороді.

2. Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету міської ради про присвоєння поштової адреси.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеженнярезультативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використаннястатистичнихданих. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державноїрегуляторноїполітики у сферігосподарськоїдіяльності» базовевідстеженнярезультативності регуляторного акта здійснюєтьсядо набраннячинностіданого регуляторного акту, повторне – через рік з дня набраннячинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеженнярезультативності регуляторного акту.

 

Начальник юридичноговідділу                                               О. Карпенко